Filipeni 2:9-11, Biblia Cornilescu: De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul”.

 

Multe traduceri, reau acest pasaj cu închinarea tuturor “în Numele lui Isus”, însă o astfel de redare nu are sens, deorece închinarea în Numele lui Isus însemnă o închinare în persoana lui Isus, astfel doar cei din corpul lui Isus, se pot ruga în Numele Lui! – Ioan 15:4-7,Ioan 15:16.

Vezi articolul: Ce înseamnă a ne ruga în Numele lui Iesus Christos?

În textul din Filipeni 2:9-11, se referă la faptul că în ziua revenirii Fiului când va fi judecata națiunilor, cei din cer (îngerii), cei de pe pământ (Israelul și prozeliții), precum și cei de sub pământ, sufletele oamenilor și demonii din locuința morților, vor fi obligați să se plece în fața Domnului și să mărturisească spre gloria lui Dumnezeu Tatăl!

Deci nici Israelul, nici sufletele oamenilor, și nicidecum demonii nu sunt în corpul lui Christos ca să poată să se plece în Numele Lui! Și atunci de ce textul spune asta?

Chiar dacă în limba greacă este „en”, cu sensul de: în, prin, cu, noi știim că pentru a recupera originalul, căci la ora actuală avem doar copii ale copiilor, se folosesc diferite manuscrise chiar primele traduceri ale Scripturilor Creștine în mai multe limbi!

Astfel este utilă uneori compararea textului grecesc cu versiunea armeană, versiunea coptă, cu versiunile siriace (Curetoniană, Filoxeniană, Harcleană, Palestiniană, Sinaitică, Peshitta), cu versiunile din latina veche (Vulgata)!

Astfel în The Peshitta Syriac (Versiunile: PEH și PES), este redat astfel: Ca la Numele lui Iesus…”!

Astfel versiunea Scripturile Calea Creștină 2018, redă astfel textul din Filipeni 2:9-11, SCC: De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat foarte mult şi I-a dăruit Numele cel ce este mai presus de orice Nume, ca la Numele lui Iesus să se aplece orice genunchi, al celor din ceruri, şi al celor de pe pământ, şi al celor de sub-pământ; şi orice limbă să mărturisească spre gloria lui Dumnezeu Tată, că Iesus Christos este Domn”.

Astfel sensul textului din contextul din Filipeni 2:10, este înălțarea Numelui lui Iesus, Fiul lui Dumnezeu, datorită smereniei Lui (Filipeni 2:5-10), până acolo încât i-a dăruit Numele cel ce este mai presus de orice Nume”, cu ce scop? „Ca la Numele lui Iesus să se aplece orice genunchi, al celor din ceruri, şi al celor de pe pământ, şi al celor de sub-pământ”!

Iar în timp ce se pleacă la persoana lui Iesus, căci Numele are sensul de persoană (comp. cu Apocalipsa 11:13), este lăudat prin mărturie și Dumnezeu Tatăl, datorită faptului că Iesus este Domn!

Acesta este înțelesul acestui text umbrit sau pus în ceață de către unii copiiști, și de traducători!

Unii traducători și unele traduceri, au înțeles că logic din context este sensul este de închinarea la Numele, nu în Numele, probabil redând cuvântul grecesc „en” (în) cu la sau cu: înaintea, după cum se poate observa:

Noul Testament Dr. Emil Pascal (Catolic – prima ediție 1975): Ca la Numele lui Isus să se plece tot genunchiul, al celor din cer, de pe pământ și de sub pământ”.

Traducerea în Limba Română Modernă (2002): “Pentru ca toți să îngenunchieze înaintea Numelui lui Isus; cei din ceruri, cei de pe pământ și cei de sub pământ”.

Biblia Fidela Cluj 2007: „Pentru ca, la numele lui Isus, fiecare genunchi să se plece, al celor din cer şi de pe pământ şi de sub pământ”.

Biblia Versiunea Actualizată (2011): „a făcut acest lucru pentru ca toate fiinţele din cer, de pe pământ şi de sub pământ, să îngenuncheze înaintea numelui „Isus”.

Însă traducătorii Calea Creștină prin călăuzire divină, au fost îndrumați să folosească pentru redarea corectă a textului în română, versiunea The Peshitta Syriac care redă originalul aici, de altfel era și logic căci Dumnezeu l-a înălțat pe Iesus şi I-a dăruit Numele cel ce este mai presus de orice Nume, astfel urmarea logică era ca în fața Numelui (Persoanei) să ne închinăm, nu prin Fiul la Tatăl! Căci în cer închinarea este la amândoi, la Fiul în calitate de Domn și la Tatăl în calitatea de Dumnezeu (Romani 14:11) așa cum se dezvăluie în Apocalipsa 5:13-14, SCC: „Şi orice creatură care este în cer, şi pe pământ, şi sub pământ, şi pe mare, şi pe toate cele din ele, le-am auzit zicând: „Celui şezând pe tron, şi Mielului; să fie binecuvântarea, şi onoarea, şi gloria, şi puterea, în epocile epocilor.” Şi cele patru vieţuitoare ziceau: Amen! Şi bătrânii s-au proşternut, şi s-au închinat”.