Mulți oameni citesc Biblia și au ajuns la pasajul din Galateni 5:22-23, SCC, unde se spune: Dar roada Spiritului este: dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioşie, blândeţe, stăpânire de sine. Împotriva celor ca acestea nu este lege”. Dar se întreabă: cum pot avea în viața lor mai mult din roada Spiritului Sfânt?

Răspunsul este unul simplu: având mai mult Spirit Sfânt în viața noastră, atunci avem și mai multă roadă a Spiritului!

Cum putem obține Spiritul Sfânt după ce neam botezat în apă și am primit în botez Spiritul Sfânt, dar vrem mai mult din Spiritul Sfânt?

Biblia ne învață în Luca 11:13, SCC: “Deci, dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri; cu cât mai mult Tatăl Cel din cer, va da Spirit Sfânt celor cerându-L”. Astfel dacă cerem de la Tatăl Spiritul Sfânt acesta ni-l dă. Uneori trebuie să perseverăm în rugăciune pentru a primi Spiritul după cum se arată în contextul din Luca 11:5-8.

După cum primim Spiritul prin rugăciune așa primim și roada Spiritului tot prin rugăciune, cine are Spiritul are și roada Spiritului, de aceea să nu uităm că Dumnezeu: “va da Spirit Sfânt celor cerându-L”. De aceea, să cerem roada Spiritului Sfânt în mod constant în rugăciunile noastre și o vom primi, și vom crește zilnic în calitățile roadei dacă creștem zilnic: spiritual.

Pentru a avea Spiritul și implicit roada Spiritului Sfânt trebuie să ascultăm de Dumnezeu, așa cum se spune în Faptele Apostolilor 5:32, SCC: “Şi noi suntem martori ai cuvintelor acestea, precum este şi Spiritul Cel Sfânt, pe care Dumnezeu, L-a dat celor ascultând de El”. Pe măsură ce vom asculta de Dumnezeu, pe măsură ce ne vom sfinți și transforma după chipul Fiului lui Dumnezeu, în măsura aceasta Spiritul va rodi în noi calitățile creștine. Indiferent că prima dată cultivăm noi aceste calități și apoi vine Spiritul și ne ajută, ne amplifică (dublează) calitățile, sau prima dată vine Spiritul și ne dă roada, și ne îndemnă ca și noi să ne dăm toată silința, rezultatul este același vom avea calitățile creștine atât prin puterea Spiritului cât și prin puterea străduinței noastre. Este important să avem ambele motoare ale virtuților creștine, ci cel al străduinței proprii, și cel al Spiritului Sfânt.

Aceasta este a treia metodă de a primi roada, și anume de a ne da toată străduința în a cultiva calitățile creștine (2 Petru 1:5), și cu siguranța va veni Spiritul și ne va ajuta, ne va da putere și astfel calitățile creștine le vom avea din două surse: Spiritul Sfânt și străduința noastră.

Textul din Galateni ne mai dă două metode prin care vom atrage Spiritul și roada Spiritului în viața noastră, și anume în Galateni 5:24, SCC, se afirmă: “Iar cei ai lui Christos Iesus, au crucificat carnea împreună cu pasiunile şi poftele ei”.  Deci o altă metodă este crucificarea cărnii păcătoase a naturi păcătoase care poate reapărea și botezul în apă. Noi trebuie să dăm morții carnea păcătoasă și să ne socotim morți față de păcat și vii față de Dumnezeu (Romani 6:11), și atunci Spiritul va veni și vom primi tot la mult Spirit și roadă a Spiritului.

O altă metodă este în Galateni 5:25, SCC, aici se spune: “Dacă vieţuim prin Spirit să şi umblăm prin Spirit”. Astfel dacă viețuim (trăim) prin suflarea de viață (prin Spirit), să și umblăm prin Spiritul Sfânt, adică conduși, călăuziți și îndrumați de Spiritul (Romani 8:14), și astfel vom avea tot mai mult roada, căci Spiritul ne va călăuzi și în domeniul virtuților creștine, a reacțiilor la stres, probleme, în atitudini!

Iubite cititor este foarte important să avem roada Spiritului Sfânt, fie ca să o primești primind mai mult din Spiritul Sfânt!