Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, ne învață să ne rugăm la Tatăl ceresc în Numele lui Iesus Christos, Fiul lui Dumnezeu. Astfel în Ioan 15:16, SCC, suntem învățați: Nu voi M-aţi ales, ci Eu v-am ales şi v-am rânduit ca voi mergeţi şi aduceţi rod, şi rodul vostru rămână; pentru ca orice aveţi cereţi de la Tatăl în Numele Meu, dea”. Și în Ioan 16:23-24, SCC: Şi în ziua aceea nu Mă veţi întreba nimic. Adevărat! Adevărat vă zic: dacă aveţi să cereţi ceva de la Tatăl în Numele Meu, vă va da. Dar acum nu aţi cerut nimic în Numele Meu; cereţi şi veţi primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină”.

Pe planetă există cca. 2,4 miliarde de oameni care se declară a fi creștini, și care se rogă în Numele Fiului, însă întrebarea care se ridică, și-a pus cineva problema, ce înseamnă aceasta? Îl interesează pe cineva cum să ne rugăm la Dumnezeu ca rugăciunile noastre să fie ascultate?

Îi pasă cuiva, de ce implică a ne ruga în Numele Fiului lui Dumnezeu, pentru ca să nu luăm în deșert nici Numele Lui (comp. cu Exod 20:7), ca să nu îl folosim, fără motiv, fără o rațiune, fără a avea dreptul acesta, într-un mod ușuratic, lipsit de respect!?! Căci și Numele Fiului: Iesus include în el Numele lui Dumnezeu, căci Iesus, în greacă: Iesous, din Iehoşua în ebraică, înseamnă: Iehova este salvare. Iehova fiind Numele lui Dumnezeu (Psalm 83:18). Deci întrebarea de fundament pentru doctrina rugăciunii creștine este: Ce însemnă a ne ruga în Numele lui Iesus la Tatăl ceresc?

 

În Biblie a face o lucrare în Numele Fiului lui Dumnezeu: Iesus, are două sensuri:

1) Numele lui Iesus se referă la persoana Lui.

Astfel un credincios botezat în Numele lui Iesus Christos (Fapte 2:38; Fapte 10:48), este botezat în persoana lui Christos (Romani 6:3). A crede în Numele Lui, însemnă a crede în persoana Lui (Ioan 1:13; Ioan 2:23; Ioan 3:18; Fapte 3:16; 1Ioan 3:23; 1Ioan 5:13). A avea viață în Numele Lui, adică în El (Ioan 20:31). A ne strânge în Numele Domnului Iesus, însemnă a ne strânge în persoana Lui, în corpul Lui (1Corinteni 5:4[1]). A fi îndreptățiți în Numele Domnului Iesus, însemnă a fi îndreptățiți în El (1Corinteni 6:11). Tot ce facem cu cuvântul sau cu fapta să facem în Numele, adică în persoana Domnului Iesus Christos (Coloseni 3:17), în calitatea noastră de creștini care suntem corpul lui Christos, mădulare din El (Coloseni 1:18).

 

2) A o face o lucrare în Numele Lui, înseamnă a acționa în locul Lui.

Astfel a profeții, a scoate demoni, a face vindecări, a face lucrări de putere în Numele Lui, însemnă a face aceste lucrări în locul Lui pe pământ (Matei 7:22; Marcu 9:38; Luca 9:49; Luca 10:17; Fapte 16:18). Când un om din lume ne dă un pahar cu apă în Numele lui Christos, însemnă a da un pahar cu apă în locul Lui: discipolilor Lui (Marcu 9:41), a primi un copilaș în Numele Lui, însemnă a-l primi în locul Lui (Matei 18:5; Marcu 9:37).

A predica în Numele lui Iesus, însemnă a predica, învăța, în locul Lui (Fapte 4:17-18; Fapte 5:28,Fapte 5:40; Fapte 9:27,Fapte 9:29; Romani 1:5), în calitate de ambasadori ai Lui care îndemnăm pe oameni: în locul lui Christos”, ca ei să se împace cu Dumnezeu (2Corinteni 5:20, SCC).

La fel, a porunci în calitate de apostoli: fraților, adunărilor, în Numele lui Iesus, adică a porunci în locul Lui, în calitatea noastră de trimiși ai Lui (1Tesaloniceni 4:1; 2Tesaloniceni 3:6), a vindeca în Numele Domnului, înseamnă a vindeca în locul Domnului (Iacob 5:14; Fapte 3:6), bineînțeles cu puterea Domnului (Fapte 4:7).

A face milosetenie, dărnicie, în Numele lui Iesus, însemnă a da în locul Lui (comp. cu Proverbe 19:17).

Dar să revin la problemă, din titlu:

 

Ce însemnă a ne ruga în Numele lui Iesus la Tatăl ceresc?

Astfel a ne ruga în Numele lui Iesus Christos, Fiul lui Dumnezeu la Tatăl ceresc așa cum ne învață Scriptura în: Ioan 14:13-14; Ioan 15:16, Ioan 16:23-24,Ioan 16:26; Efeseni 5:20; înseamnă a ne ruga fiind noi: în persoana lui Christos.

În Ioan 15:4-7, Domnul a precizat: Rămâneţi în Mine, şi Eu în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu are să rămână în viţă; aşa nici voi, dacă nu aveţi să rămâneţi în Mine. Eu sunt viţa, şi voi mlădiţele. Cel rămânând în Mine, şi Eu în El; acesta aduce rod mult; pentru că fără Mine nu puteţi face nimic. Dacă cineva nu are să rămână în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa, şi se uscă; şi le strâng, şi le aruncă în foc, şi este arsă. Dacă aveţi să rămâneţi în Mine, şi cuvintele Mele au să rămână în voi; ceea ce aveţi să vreţi, cereţi, şi vi se va face.

Iată! Un discipol al Domnului nu poate face nimic dacă nu rămâne în Christos, în corpul Lui, doar rămânând în El, rugăciunea noastră va aduce rod, ba mai mult, ceea ce vom cere ni se va face pentru că ne rugăm din Christos, fiind în El, aceasta înseamnă a ne ruga în Numele Lui, adică a ne ruga fiind în persona Lui, și atunci gândirea noastră, vorbirea noastră, atitudinea noastră din rugăciune vor fi marcate de El, de voința divină. Doar prin unirea cu El, Tatăl ceresc ne va asculta toate rugăciunile (Ioan 15:7; Efeseni 2:18; 1Ioan 3:22; 1Ioan 5:14-15).

Oamenii care sunt temători de Dumnezeu (Fapte 17:17), însă nu fac încă parte din corpul lui Christos, nu este potrivit să se roage la Dumnezeu în Numele Fiului, căci ar lua în deșert acest Nume, prin faptul că ei încă nu au acest drept. De asemenea, ei nici nu se pot ruga la Dumnezeu cu apelatuvul: “Tată”, odată ce ei nu sunt fii de Dumnezeu (Romani 8:14-17)!

Însă, ei se pot ruga lui Dumnezeu, numindu-L: Dumnezeule, Stăpâne, sau: Creator, Atotputernic, Izbăvitor, etc. la fel ca cei din Scripturile ebraice, fără a pomeni în Numele cui se roagă (Psalm 17:6; Psalm 18:2; Psalm 42:8; 1Regi 8:41-43; Isaia 56:7) sau prin cine se roagă.

Apoi, chiar dacă rugăciunea lor va ajunge prin har la Dumnezeu tot prin Fiul și prin Spiritul Sfânt, însă ei neavând calitatea de a fi în corpul lui Christos și de a avea Spiritul Sfânt, ei nu au dreptul să spună: În Numele lui Iesus și prin Spiritul Sfânt.

Un om care se roagă „în Numele Fiului” dar care nu este în Fiul: minte, sau un om care se roagă la Dumnezeu cu: „Tată”, dar care nu este copil a lui Dumnezeu, născut din El și înfiiat de Tatăl ceresc: minte dacă se roagă astfel, și astfel foarte multe rugăciuni nu sunt ascultate căci ele pleacă de la premize false, de la oameni care își arogă calități pe care nu le au în realitate!

Doar creștinii care au fost răscumpărați prin jertfa lui Iesus se pot ruga prin Iesus , adică pe baza jertfei Lui, așa cum se spune la Iuda 1:25, SCC: singurului Dumnezeu Salvator al nostru, prin Iesus Christos-Domnul nostru, să Îi fie glorie, măreţie, putere şi autoritate, înainte de orice epocă şi acum, şi în toate epocile. Amen”. Iată, creștinii salvați de Dumnezeu prin jertfa lui Iesus, se pot ruga prin Iesus Christos-Domnul nostru”. Astfel doar poporul lui Dumnezeu se roagă prin Iesus (1Petru 2:5; 4:11).

Doar creștinii care au Spiritul Sfânt și sunt conduși de Spiritul se pot ruga menționând expres că se roagă prin Spiritul Sfânt (Romani 8:14; Efeseni 2:17-18; Efeseni 6:18; Iuda 1:20-21).

Iubite cititor, dacă ești în categoria celor temători de Dumnezeu, nu te descuraja, luptă-te să crești spre a deveni mădular din corpul lui Christos, pentru a avea harul copiilor lui Dumnezeu care sunt în Christos și au spiritul Sfânt și atunci te vei ruga și tu: în Numele lui Iesus la Dumnezeu care atunci va fi și pentru tine: Tată.

 


[1] Sensul textului din 1Corinteni 5:4, este diferit de cel din Matei 1820, în 1Corinteni 5:4, Pavel cu adunarea din Corint s-a strâns în (greacă: en) persoana lui Christos pentru a judeca pe acel curvar, pe când în Matei 18:20, noi ne strângem pentru (greacă: eis) Numele Domnului (de dragul Lui) ca Domnul să fie prezent în mijlocul nostru.