Fapte 1:23, SCC: „Şi au propus doi: pe Iosif, chemat Barsabas, care era chemat şi Iustos; şi pe Matia”.

 

Cine a fost Iosif, numit și: Barsabas, Iustos, Iuda și Iesus?

În zilele de după înălțarea lui Iesus la cer, dar înainte de penticostă, adunarea din Ierusalim, era cam de o sută douăzeci de suflete (Fapte 1:15-20), apostolul Petru a zis ca Iuda Iscarioteanul, să fie înlocuit în serviciu de supraveghere cu altcineva. Petru a zis: “Trebuie deci, dintre bărbaţii cei venind împreună cu noi în orice timp în care Domnul Iesus a intrat la noi şi a ieşit, începând de la botezul lui Ioan până în ziua în care a fost luat sus de la noi; să se facă unu dintre ei martor al învierii Lui, împreună cu noi. Şi au propus doi: pe Iosif, chemat Barsabas, care era chemat şi Iustos; şi pe Matia...Şi le-au dat sorţi, şi sorţul a căzut pe Matia; şi a fost socotit împreună cu cei unsprezece apostoli” (Fapte 1:21-26, SCC).

Aceasta este prima mențiune a acestui discopol al Domnului pe nume: Iosif, numit și: Barsabas și Iust.

 

De ce nu a fost ales de Domnul ca apostol?

Conform Bibliei, Domnul Iesus rânduie serviciile în adunare (1Corinteni 12:5), astfel Domnul pe baza lucrării lui Matia și Brasabas, l-a ales pe Matia, deoarece el era deja un apostol din cei șaptezeci și doi (Luca 10:1-2), iar în ceata bătrânilor din Ierusalim era nevoie de un frate ca Barsabas, care avea darul de profet, și conducător, și urma ca Domnul să-i de-a serviciile de păstor și de bătrân (Fapte 15:23,Fapte 15:32).

Bătrânii din Ierusalim trebuia să-i ajute pe cei doisprezece apostoli, un profet-bătrân era de valoare printre ei pentru a întări hotărârile apostolilor, așa cum a făcut Brasabas (Fapte 15:30-32), de a putea mijlocii prin călăuzirea dată de darul profeției pentru poporul creștin, și chiar de a înlocui alături de frații lui: bătrânii din Ierusalim pe apostoli, în situația când ei erau plecați de la postul de conducere din Ierusalim ca de pildă în Fapte 11:29-30; prin puterea de a conduce, fiind recunoscuți ca: bărbaţi conducători între fraţi” Fapte 15:23, SCC.

 

Cine era Barsabas?

Acest frate avea multe nume sau apelative: Iosif, Barsabas, Iustos, Iuda și Iesus.

Pentru a nu face confuzii cu alte personaje din Scriptură având același nume, noi vom folosi preponderent: Barsabas.

Barsabas era un evreu, acest lucru îl aflăm și din epistola către Coloseni, în Coloseni 4:10-11, SCC: “Vă salută Aristarh, cel captiv împreună cu mine; şi Marcu, vărul lui Barnaba, referitor la care aţi primit porunci, iar dacă are să vină la voi, să îl primiţi, şi Iesus, cel zis Iustos; ei fiind din circumcizie…”.

Conform cerinței spuse de Petru și îndeplinite de Barsabas: “Trebuie deci, dintre bărbaţii cei venind împreună cu noi în orice timp în care Domnul Iesus a intrat la noi şi a ieşit, începând de la botezul lui Ioan până în ziua în care a fost luat sus de la noi; să se facă unu dintre ei martor al învierii Lui, împreună cu noi”. Astfel, Barsabas, era un discipol al Domnului care L-a cunoscut pe Domnul Iesus de la botezul lui Ioan, ceea ce implică că el era inițial între discipolii lui Ioan Botezătorul, apoi la urmat pe Mesiah, devenind discipol al Lui prin botezul în Numele Lui (Ioan 3:22; Ioan 4:1-2).

În momentul din Fapte 1:15-26, cu înlocuirea lui Iuda Iscarioteanul, Barsabas, era un frate evreu, creștin ce făcea parte din adunarea din Ierusalim, având o bună mărturie, fiind propus pentru a fi apostol pe baza maturității lui spirituale, fiind un frate zelos, săritor, care mângâia, zidea și încuraja pe alții, care servea cu darul de profet și cu darul de conducător, luând inițiative pentru binele adunării (1Corinteni 14:3; Coloseni 4:11; Romani 12:8). Căci Biblia mai vorbește de Barsabas, în Fapte 15:23, SCC: „Atunci li s-a părut potrivit apostolilor şi bătrânilor, împreună cu adunarea întreagă, să trimită bărbaţi aleşi dintre ei în Antiohia, împreună cu Pavel şi Barnaba: pe Iuda, cel chemat Barsabas şi pe Sila; bărbaţi conducători între fraţi”. În acest text, el este descris ca fiind: conducător între frații din Ierusalim, un frate care lua inițiativă între frați, un frate de nădejde. Serviciul lui de conducere era de bătrân a adunării din Ierusalim, făcând și el parte din conducerea centrală a poporului lui Dumnezeu ce era compusă din apostoli și bătrâni (Fapte 15:6,Fapte 15:22). Astfel, în frunte cu cei doisprezece apostoli, ajutați de bătrânii din Ierusalim, toți au făcut parte din administratorul credincios și chibzuit, cărora li s-a încredința mult (apostolilor) și li s-a dat mult (bătrânilor din Ierusalim), confor cu Luca 12:42-48.

Mai departe Barsabas, este descris în Fapte 15:30-32, SCC: „Deci ei fiind lăsaţi au coborât, în Antiohia, şi strângând mulţimea împreună au dat scrisoarea; iar citind, s-au bucurat pentru mângâiere. Şi Iuda şi Sila, fiind şi ei profeţi, au îndemnat fraţii şi i-au întărit prin multe cuvinte”.

Pe lângă serviciul de conducător (bătrân, păstor, supraveghetor), el avea și serviciul de profet, ca și bătrânii care l-au rânduit pe tânărul Timotei în seviciul de apostol (comp. 1Tesaloniceni 1:1 cu 1Tesaloniceni 2:6), care erau și bătrâni din adunarea locală din Listra rânduiți de Pavel și Barnaba (Fapte 14:21-23), dar tot în aceea adunare serveau ca și profeți, după cum relatează apostolul Pavel: Nu neglija darul harului din tine care ţi-a fost dat prin profeţie, cu punerea mâinilor bătrânimii (1Timotei 4:14, SCC). Pentru că profeții pot rândui pe apostoli, indiferent dacă pe lângă serviciu de profet au și serviciu de învățători ca și în cazul adunării din Antiohia (Fapte 13:1-4), sau pe lângă serviciu de profet au și serviciu de bătrân ca și în cazul adunării din Listra, unde Timotei a fost găsit de apostolul Pavel ca fiind un discipol cu o bună mărturie (Fapte 16:1-2).

Acest frate profet-bătrân, împreună cu profetul Sila, au susținut pe deplin hotărârea aspotolilor din Ierusalim consemnată în Fapte 15:27-29, și chiar prin cuvânt au anunțat ce era scris în scrisoare, ba mai mult: Iuda şi Sila, fiind şi ei profeţi, au îndemnat fraţii şi i-au întărit prin multe cuvinte.

Frații din Atiohia Siriei au fost încurajați și îndemnați de cuvintele spuse de acești profeți, prin care ei au vindecat rana din inima lor creată de iudaizanți (Fapte 15:1-2), astfel frații primind pace i-au lăsat pe acești doi profeți să se întoarcă în Ierusalim (Fapte 15:33).

Ultima mențiune despre Iustos (Brasabas), o găsim în Coloseni 4:10-11, SCC: “Vă salută Aristarh, cel captiv împreună cu mine; şi Marcu, vărul lui Barnaba, referitor la care aţi primit porunci, iar dacă are să vină la voi, să îl primiţi, şi Iesus, cel zis Iustos; ei fiind din circumcizie. Aceştia singuri sunt colaboratori cu mine pentru Regatul lui Dumnezeu, care au fost făcuţi o mângâiere pentru mine.

Iată, acest frate cum am mai spus, era un frate zelos, săritor, care mângâia, zidea și încuraja pe alții, care servea ca profet care era un colaborator de nădejde pentru Pavel, un lucrător al Regatului lui Dumnezeu, și era o adevărată mângâiere pentru el, și care în final este descris ca făcând parte din echipa de apostoli a lui Pavel, care îi ajutau pe cei doisprezece, predicând Regatul lui Dumnezeu, înființând adunări, și apoi prin revizitarea lor le întăreau (Fapte 14:21-23; Fapte 16:4-5).

După principiul din 1Timotei 3:13, SCC: Pentru că cei servind bine, îşi dobândesc o poziţie bună, şi multă îndrăzneală în credinţa cea în Christos Iesus”. Aici Dumnezeu prin Pavel stabilește un principiu, că înainte ca cineva să fie într-o poziție mai bună, prima dată trebuie să servească bine într-un serviciu mai mic, în situația lui Barsabas, din serviciul de profet-bătrân în cel de apostol!

Iubite frate, sau temător de Dumnezeu, fi credincios Domnului, statornic, încurajează și mângâie, și imită și tu acest exemplu de frate creștin, colaborator cu noi pentru Regatul lui Dumnezeu!