Întrebare: Matei 5:5, cine va moştenii pământul dacă creştinii au speranţă cerească?

 

Răspuns: Domnul Isus în Matei cap. 5, nu a predicat două speranţe pentru discipoli Săi, ci doar una de la Ioan Botezătorul încoace, Regatul cerurilor se i-a cu năvală (Matei 11:11), Domnul nu s-a întors la speranţa dinainte de Ioan, ci a vorbit clar de o speranţă nouă, de a fi în Regatul cerurilor cu Dumnezeu. Lucrul aceste este observabil chiar din contextul din Matei 5, unde Domnul constant face referire de mai multe ori la Regatul cerurilor (Matei 5:3,Matei 5:10,Matei 5:12), la a primi statutul de fii ai lui Dumnezeu cu speranţă cerească (Matei 5:9), la a-l vedea pe Dumnezeu (Matei 5:8).

Astfel, conform Bibliei toţi creştini au speranţa cerească (Ioan 12:26; Efeseni 4:4; Filipeni 3:20-21, Evrei 3:1).

Atunci la ce s-a referit Domnul aici când a spus: Fericiţi sunt cei blânzi, pentru că ei vor moştenii pământul” (Matei 5:5, SCC)???

El nu s-a referit la oamenii care vor trăi pe pământ în mileniu, repsctiv o treime dintre evrei, şi oameni din toate naţiunile ce vor adopta religia iudaică în timpul sfârşitului (Mica 4:1-4; Zaharia 13:8-9; Zaharia 14:16-21), NU!!!

Dar la ce s-a referit atunci Domnul când a vorbit despre moştenirea pământului?

El a preluat un concept din Scripturile ebraice ce învăţau că cei blânzi vor moşteni în viaţa actuală pământul, adică, ei vor avea o viaţă lungă, binecuvântată, şi ei nu vor muri prematur loviţi sau tăiaţi de Dumnezeu!

În special în Psalm 37:1-3, GBV 2001, s-a învăţat: Nu te mânia din cauza celor care fac răul, nu fi invidios pe cei care practică nelegiuirea; pentru că vor fi cosiţi îndată ca iarba şi se vor veşteji ca iarba verde.
Încrede-te în Domnul şi fă binele; locuieşte în ţară şi hrăneşte-te cu credincioşia”

„Pentru că cei care fac răul vor fi tăiaţi şi cei care-L aşteaptă pe Domnul vor stăpâni ţara. Încă puţin, şi cel rău nu va mai fi; şi vei privi locul său şi nu va mai fi. Şi cei blânzi vor moşteni ţara şi se vor desfăta într-un belşug de pace - Psalm 37:9-11, GBV 2001.

Faptul că vei privi la locul unde era cel rău şi nu va mai fi denotă clar actualul pământ şi sistem de lucruri, iar cei blânzi moştenesc ţara lor, în sensul că ei devin tot mai dominanţi şi cu o viaţă lungă!

În limba ebraică expresia: ’e-rets”, şi în greacă expresia: „ge”, are atât sensul de pământ că şi de ţară! Acest termen poate desemna‚ bineînţeles‚ o anumită regiune‚ sau teritoriul unei naţiuni‚ de pildă „ţara Şinear“ sau „ţara Egiptului“. - Geneza 10:10-11; Geneza 21:21; Psalm 78:12; Ieremia 25:20.

Conform lexiconului: A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament de Gesenius‚ Brown‚ Driver şi Briggs; 1951, ’e-rets” înseamnă: „1. (a) pămînt‚ pămîntul întreg ([în opoziţie] cu o parte din el) (...) (b) pămînt [în opoziţie] cu cerul (...) (c) pămînt = locuitorii pămîntului (...) 2. ţară = (a) ţară‚ teritoriu (...) (b) district‚ regiune (ţinut) (...) 3. (a) sol‚ suprafaţa solului (...) (b) sol‚ sol productiv.“

Iar în cartea intitulată Old Testament Word Studies (Studiu al cuvintelor Vechiului Testament‚ engleză)‚ William Wilson afirmă referitor la cuvîntul ’e-rets: „Pămîntul‚ în sensul său cel mai larg‚ atît cu părţile locuibile cît şi cu cele nelocuibile; asociat cu termeni care îi limitează sensul‚ acest cuvînt este folosit pentru a desemna o anumită parte a pămîntului‚ o ţară.“

Nu este lipsit de interes să notăm că în versiunea greacă Septuaginta‚ cuvîntul ebraic ’e-rets de la Psalm 37:11‚29, a fost redat în greceşte prin ge‚ şi tocmai acest cuvînt a fost folosit de Isus atunci cînd a rostit cuvintele consemnate la Matei 5:5.

Unele traduceri, traduc Psalm 37:11: Dar cei blânzi vor moşteni pământul (Biblia Traducerea Fidela Cluj), iar altele: cei blânzi vor moşteni ţara” (GBV 2001, NTR), sensul din contextul Psalmului 37, este de ţară, de ţara lui Israel pe care le-a dat-o Dumnezeu ca moştenire.

Asemănător este sensul din Matei 5:5, şi anume că în contrast cu cei mândri, cu cei violenţi şi răi care sunt cosiţi ca iarba şi au o moarte prematură, cei blânzi moştenesc pământul, adică ţara în care trăiesc şi în care vor fi fericiţi fiind ocrotiţi şi binecuvântaţi de Dumnezeu! Această frază din Matei 5:5, este similară cu Efeseni 6:2,Efeseni 6:3 GBV 2001: „Onorează pe tatăl tău şi pe mama ta“ – este cea dintâi poruncă însoţită de promisiune – „ca să-ţi fie bine şi să trăieşti mulţi ani pe pământ.

Cei blânzi care imită pe Mielul Isus, moştenesc actualmente pământul trăind pe el binecuvântaţi de Dumnezeu şi fericiţi! Iar în viitor, ei vor moşteni pământul în sensul că îl vor guverna din cer, căci „ei vor domni ca regi peste pământ” (Apocalipsa 5:9-10, SCC). Căci cu singuranţă un om blând este un creştin care Îl urmează pe Mielul lui Dumnezeu Isus (1Petru 2:21-23; Matei 11:28-30; 2Timotei 2:24; Efeseni 4:2; Filipeni 4:5), care are roada Spiritului (Galateni 5:22-23).