Întrebare: în Matei 13:10-11 (GBV 2001), nu cumva pare ,,predestinare" faptul ca Domnul Isus vorbeste în parabole (Matei  13:13), iar in Matei  13:15 e şi mai interesant - de ce anume să nu se întoarcă şi să înteleagă cu inima, de parca li s-ar refuza aceasta înţelegere de care doar unii au parte?

 

Răspuns: Nu este vorba de predestinare, deoarece Isus a folosit parabolele, pentru a face o cernere între cei cu adevărat interesaţi, de cei dezinteresaţi (Matei 13:13-16). Disipolii Lui când nu au înţeles o parabolă, au venit şi L-au întrebat, ca să primeacă tălmăcire (comp. cu Matei 13:36). Oamenii care nu au înţeles şi nu L-au întrebat pe Învăţătorul, ei nu erau cu adevărat interesaţi de adevăr! Faptul că evreii aveau urechi dar nu auzeau (spiritual), aveau ochi dar nu vedea (spiritual), aveau inimă, dar nu înţelegeau, era nu din cauza unei predestinări, ci din cauza împietririi inimi lor! Cum s-a produs această împietrire, orbire, surzire? Nu Dumnezeu a produs-o, ci ei prin neascultarea lor, prin răzvătirea lor faţă de Cuvântul lui Dumnezeu (Ieremia 5:21-23).

În Matei 13:11-13, se spune: Iar El, răspunzând, le-a spus: „Pentru că vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, dar lor nu le este dat; pentru că oricui are i se va da şi va avea din belşug; iar oricui nu are, şi ceea ce are i se va lua. De aceea le vorbesc în parabole, pentru că, văzând, ei nu văd şi, auzind, nu aud, nici nu înţeleg.” Iată evreii care şi-au păstrat inima sinceră, ei aveau ceva spiritual, iar oricui are i se va da şi va avea din belşug”. Dar evreii care nu aveau, nu aveau deorece Cuvântul lui Dumnezeu nu a produs rod, nu pentru că Dumnezeu i-a predestinat! Ce s-a întâmplat cu Cuvântul, cu sămânţa plantată în ei? În parabola cu semănătorul, Domnul explică şi compară inima oamenilor cu anumite tipuri de soluri, un singur tip de sol este bun şi aduce rod. Celelalte trei sunt rele. O parte din seminţe au căzut lângă drum, pe un teren bătătorit, alte seminţe au căzut între spini, altele pe locuri stâncoase, cine este de vină? Omul care nu şi-a pregătit inima (solul)! Nu Dumnezeu a făcut inima lor aşa, ci ei înşişi! Căci avem următoarele îndemnuri:

Proverbe 4:23: Păzeşte-ţi inima mai mult decât tot ce se păzeşte, pentru că din ea ies izvoarele vieţii.

Ieremia 4:3,Ieremia 4:4: Pentru că aşa zice Domnul către bărbaţii lui Iuda şi către Ierusalim: „Desţeleniţi-vă un pământ nou şi nu semănaţi între spini! Circumcideţi-vă pentru Domnul şi circumcideţi-vă inimile, bărbaţi ai lui Iuda şi locuitori ai Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia Mea ca un foc şi să ardă şi să nu fie cine s-o stingă, din cauza răutăţii faptelor voastre!

Evreii nu au ascultat de profeţi şi nu şi-au circumcis inima, inima lor s-a împietrit, şi au început să perceapă alt fel lucrurile, în timp ei au devenit orbi şi surzi spiritual! Ei nu s-au întors pentru înţelege Cuvântul lui Isus deoarece inimile lor erau necircumcise, neascultătoare, necredncioase! Vina le aparţine în întregime!

Dumnezeu a făcut TOTUL pentru salvarea lor! – Isaia 5:1-4.