1Ioan 5:6-8, SCC: “Acesta este Cel venit cu apă şi sânge, Iesus Christos; nu numai cu apa, ci cu apa şi cu sângele; şi Spiritul este Cel mărturisind, pentru că Spiritul este Adevărul. Pentru că trei sunt cei mărturisind: Spiritul şi apa şi sângele; şi cei trei sunt una”.

 

În acest text, apostolul Ioan spune cum Iesus, Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ, plătind prețul de răscumpărare (Marcu 10:45), El avenit cu apă și sânge, referinduse în 1Ioan 5:6, la jertfa Sa, la sângele și apa cursă din inima lui Mesiah pentru a ne răscumpăra (1Timotei 2:5-6). Astfel în Ioan 19:33-35, SCC, se relatează: “Dar venind la Iesus, când L-au văzut deja mort, nu au zdrobit fluierele Lui; ci, unu dintre soldaţi a împuns coasta Lui cu o suliţă; şi îndată a ieşit sânge şi apă. Şi cel văzând, a mărturisit, şi mărturia lui este adevărată; şi acela a ştiut că zice un adevăr, ca şi voi să credeţi”.

Perforarea inimii cu o suliță de un soldat roman, a atins și o membrană care conţine un lichid şi care înveleşte inima, și astfal a ieșit sânge şi apă. Pe baza acestui fapt Ioan adeverește că Iesus este Fiul lui Dumnezeu (1Ioan 5:5), și că Spiritul Sfânt prin care a fost înviat Iesus (Romani 8:11), împreună cu sângele și apa cursă la cruce, mărturisesc că Iesus este Fiul lui Dumnezeu.

Pe baza acestei lucrări din trecut și acestei mărturii despre Iesus (1Ioan 5:6), chiar mărturia lui Dumnezeu despre Fiul (1Ioan 5:9-11), în prezent tot trei sunt care mărturisesc că Iesus este Fiul lui Dumnezeu, și anume: “Spiritul şi apa şi sângele; şi cei trei sunt una”, cele trei elemente sunt în unitate în mărturia lor care are loc la botezul fiecărui credincios. Căci în botezul în apă, făcut în Numele lui Iesus, sunt prezenți: Spiritul Sfânt care renaște și reînnoiește, apa este locul și condiția pentru renaștere (nașterea din nou), iar sângele lui Iesus ne spală de păcate (Efeseni 1:7), aceste trei elemente sunt în unitate și ne duc să primim: viața eternă adică pe Fiul în noi (1Ioan 5:9-13).

Dumnezeu are acești trei martori care mărturisesc că Iesus Christos este Fiul Lui, așa cum El Însuși a a vorbit de trei ori din cer, confirmând că Iesus este Mesia şi Fiul Lui de care trebuie să ascultăm. (Matei 3:17; Matei 17:5; Ioan 12:28-30)!

În concluzie, credem în Iesus Christos ca Fiu a lui Dumnezeu (1Ioan 5:5), pe baza: sângelui, a apei curse la cruce și a Spiritului care l-a înviat, care dau mărturie despre El (1Ioan 5:6), iar credința ne duce la botezul în apă, unde primim viața eternă și unde lucrează în unitate “Spiritul şi apa şi sângele” (1Ioan 5:8), care ne transformă și pe noi în fiii ai lui Dumnezeu! Și unde Spiritul care a mărturisit despre Fiul, va mărturisi despre noi că suntem fii (Romani 8:14-18), căci “Spiritul este Cel mărturisind, pentru că Spiritul este Adevărul”.