Luca 6:29-30, SCC: „Celui lovindu-te pe un obraz, oferă-i şi pe celălalt; şi pentru cel luând mantia ta, nu opri nici cămaşa. Oricui cerând de la tine, dă-i; iar de la cel luând ale tale, nu le cere înapoi”.

 

Chiar dacă predica din Luca 6 este rostită fiind la câmpie (Luca 6:17), iar cea din Matei fiind pe un Munte (Matei 5:1). Totuși predica din Luca 6 este similară cu predica de pe Munte rostită de Iesus și redată în Matei cap. 5-7.

Astfel predica lui Iesus din Matei cap. 5-7 ne ajută să înțelegem și mai bine predica din Luca 6 care are unele idei prezentate pe scurt, ca un fel de recapitulare a predicii din Matei 5-7.

Învățătorul Iesus ne învață ca să nu răspundem la provocări, la lovituri care nu au scopul de a ucide sau nu sunt lovituri grave, El dă exemplu: „Celui lovindu-te pe un obraz, oferă-i şi pe celălalt”, adică ca noi să nu răspundem la rău cu rău; ci, să fim pașnici și dispuși să îndurăm de dragul lui Christos, oferindu-i celălalt obraz, cu scopul de a fi ca Domnul dspre care s-a spus în 1Petru 2:21-23, SCC: “Pentru că la aceasta aţi fost chemaţi; deoarece şi Christos a suferit pentru voi, lăsându-vă un exemplu, ca să urmaţi urmelor Lui;  El care nu a făcut păcat, nici nu a fost găsit vicleşug în gura Lui;  care fiind insultat, nu a insultat; suferind, nu a ameninţat; ci S-a dat pe Sine: Celui judecând drept”.   

Și noi atunci când suferim trebuie să ne dăm lui Dumnezeu ca El să judece drept situația în care ne aflăm și să ne izbăvească după voința Sa.

La ce se referă fraza: „şi pentru cel luând mantia ta, nu opri nici cămaşa”, în textul paralel din Matei 5:40, SCC, ni se dă un detaliu în plus: “Şi celui vrând să se judece cu tine şi să ia cămaşa ta, lasă-i şi mantia”. Astfel atunci când cineva ne consideră datori cu mantia pentru pace și bună înțelegere mai bine cedăm și îi lăsa și cămașa (vezi și 1Corinteni 6:7).

Iar porunca: “Oricui cerând de la tine, dă-i”, trebuie înțeleasă potrivit cu învățătura completă din Matei 5:42, ca referindu-se la evreu care cere împrumut și pe care să nu îl refuzi așa cum făceau vameșii, fariseii, etc. Vezi articolul: Cum trebuie să înțelegem porunca: “Celui cerându-ţi, dă-i” din Matei 5:42?

Iar ultima învățătură din aceste versete pe care le explicăm în acest articol este: “Oricui cerând de la tine, dă-i; iar de la cel luând ale tale, nu le cere înapoi”, se referă în aceiași direcție, adică dacă un evreu cerea de la un alt evreu împrumut și lua din lucurile acelui evreu binevoitor, acesta nu trebuia să le ceară înapoi așa cum explică Domnul în continuare:

„Dar dacă iubiţi pe cei iubindu-vă, ce har vă este? Pentru că şi păcătoşii iubesc pe cei iubindu-i. Şi dacă faceţi bine la cei făcându-vă bine, ce har vă este? Şi păcătoşii fac aceasta.  Şi dacă daţi împrumut de la care speraţi să vi-l luaţi, ce har vă este? Şi păcătoşii împrumută păcătoşilor, ca să ia înapoi tot atâtea. Voi deci, iubiţi pe duşmanii voştri, şi faceţi bine; şi împrumutaţi, nesperând nimic înapoi. Iar plata voastră va fi multă, şi veţi fii ai Preaînaltului. Pentru că El este generos cu cei nemulţumitori şi răi.  Faceţi-vă îndurători, după cum Tatăl vostru este îndurător” (Luca 6:33-36, SCC).