Efeseni 4:7: Iar fiecăruia dintre noi i-a fost dat harul potrivit măsurii darului lui Christos”.

 

Chiar dacă acest verset este scurt, noi trebuie să înțelegem tot înțelesul lui, deorece tot ce s-a scris este pentru învățătura noastră (Romani 15:4), și nu putem trece peste ceea ce este scris (1Corinteni 4:6)!

Însă unii, fie nu citesc Biblia, sau nu citesc părți ale ei, fie trec fără a înțelege și a explica versetele! Astfel chiar dacă avem culte în care membrii lor au programe de citire a Bibliei, dar fără rod, fără a  înțelege, și  fără a avea un sistem de explicare a Cuvântului lui Dumnezeu.

Astfel, cu toată citirea lor, ei trăiesc în ceață, ca mai înainte de citire!

Pentru a putea înțelege acest text: Efeseni 4:7, trebuie să înțelegem: Ce este harul? Ce sunt darurile? Ce este darul lui Christos? Cine dă darurile? La ce se referă: măsura darului lui Christos? Ce produce darul?

Să vedem în continuare:

Ce este harul?

Cuvântul „har”, din limba română, aşa cum apare el în Biblie, vine din grecescul: „kharis” care înseamnă: graţie, dulceaţă, farmec, favoare sau bunătate ne-meritată şi se referă la a primi ceva fără să meriţi, fără să o obţii prin eforturi sau realizări proprii, prin faptele tale bune (Romani 6:23; Efeseni 2:8-9).

Să vedem mai departe:

 

Ce sunt darurile?

Darurile sunt descrise ca fiind: arătarea sau manifestarea Spiritului Sfânt (1Corinteni 12:7), ele sunt un efect al harului divin! Darurile sunt de mai multe feluri şi le găsim în următoarele pasaje: Romani 12:6-8; 1Corinteni 12:8-10,1Corinteni 12:28-30; Efeseni 4:11; Exod 31:3-5; 1Petru 4:9-11.

Aceste daruri sau manifestări, produc o anumită lucrare a Spiritului Sfânt așa cum dă Spiritul Sfânt (1Corinteni 12:8-11).

 

Ce este darul lui Christos? Cine dă darurile?

Conform Scripturii, darurile se dau creştinilor potrivit voinţei Spiritului Sfânt, așa cum se spune în 1Corinteni 12:11, SCC: Dar toate acestea le produce: Unul şi acelaşi Spirit, împărţind fiecăruia în parte, după cum vrea”. Și atunci de ce în textul din Efeseni 4:7, se vorbește de darul lui Christos?

 

Conform Scripturii, darurile Spiritului Sfânt, mai sunt numite şi daruri spirituale (Romani 1:11), sau daruri ale harului (Romani 12:6), daruri ale lui Christos (Efeseni 4:7), împărțiri ale lui Dumnezeu (Evrei 2:4)! Darul Spiritului este și darul lui Christos, căci voința Spiritului Sfânt este în unitate cu voința Domnului Christos! Astfel chiar dacă darul este al Spiritului, poate fi numit: a lui Christos, deorece Christos este capul adunării (Efeseni 5:23) și El prin Spiritul alimentează adunarea cu darurile de care sunt nevoie.

 

La ce se referă: măsura darului lui Christos?

Măsura darului lui Christos se referă la mărimea darului primit, ca importanță, și ca putere.

Conform cu 1Corinteni 12:28, SCC, vedem o listă de servicii și daruri în ordinea lor: ierarhică, de la cele mai importante la cele mai puțin importante: “…Dumnezeu le-a pus în adunare: întâi apostoli, al doilea profeţi, al treilea învăţători, apoi puteri miraculoase, apoi daruri ale harurilor de vindecări, servicii de ajutorări, conduceri, diferite feluri de limbi”.

Astfel măsura darului se referă la o putere primită, potrivită cu capacitatea sau puterea noastră umană (Matei 25:15), un dar potrivit cu noi, cu personalitatea noastră. Astfel Christos ne dă un dar după măsura noastră, un dar care să nu ducă la mândrie (dacă e mai mare decât măsura noastră) sau la lenevie (dacă e mai mic decât puterea noastră)!

Un alt aspect al măsurii darului, este faptul că același dar poate fi dat în mărimi diferite sau cu manifestări nuanțate! Astfel, chiar dacă doi frați primesc amândoi: darul profeției (Romani 12:6), la unul poate fi un dar puternic, ducând la o profețire cantitativ mai mare decât la celălalt care a primit un dar al profeției mai mic și care profețește mai puțin. Sau manifestările acestui dar pot fi nuanțate, la unul apare mai mult profeția prin vise, la altul profeția audibilă!

Să vedem în continuare:

 

Ce produce darul?

Cel care dă har creștinilor este Domnul Iesus, care dă daruri pe baza harului, de ceea ele sunt numit daruri ale harului (Romani 12:6), iar în cele mai multe pasaje unde se vorbește de daruri, ele așa sunt numite, deorece ele nu se dau pe baza meritelor personale ci prin favoare divină!

Chiar dacă, aceste daruri sunt date pe baza harului (bunătății nemeritate) lui Dumnezeu, și ele dau la rândul lor: har, atât celor care le exercită (creștinilor) cât și celor care trag foloase în urma exercitării darurilor (alți creștini sau oameni din lume)!

Mărimea darului indică mărimea harului primit, astfel dacă un creștin primește un har mai mare exercitând darul Spiritului cu care lucrează, înseamnă că fie: darul lui este este mai însemnat (important – primele de pe lista cu daruri), fie că are un dar puternic, nu unul mic pentru începători!

 

Ce minunat să fi creștin autentic, și nu unul formal, nominal, cu o credință eretică, ci cu una solidă ancorată în Cuvântul vieții, într-o părtășie cu Tatăl și Fiul (1Ioan 1:3), care la rândul lor prin Spiritul dau daruri bune, care dau putere și har atât creștinilor care primesc darul cât și cei care sunt slujiți cu darul (Proverbe 11:25).

În concluzie, să ne supunem îndemnului apostolul Petru, din 1Petru 4:10-11, SCC: “Fiecare, după cum a primit un dar al harului, aşa să vă serviţi între voi, ca administratori buni ai harului felurit al lui Dumnezeu. Dacă vorbeşte cineva, să fie ca nişte cuvinte ale lui Dumnezeu; dacă serveşte cineva, să fie ca din tăria pe care o dă Dumnezeu; pentru ca în toate să fie glorificat Dumnezeu prin Iesus Christos; pentru care sunt gloria şi puterea în epocile epocilor. Amen”.