„Adevărat vă zic: care nu are să primească Regatul lui Dumnezeu ca un copilaş, nicidecum nu are să intre în el”. Luca 18:17 SCC.

 

Cum putem primi Regatul ceresc ca un copilaş? Ce înseamnă aceasta?

 

Regatul este domnia lui Isus Cristos. A primi domnia Regelui ca şi un copilaş înseamnă a accepta cu bucurie, dragoste în simplitate poruncile şi călăuzirea Regelui regilor. Înseamnă a fi deschişi, fără prejudecăţi, pregătiri, viclenii, tehnici, etc. Atunci când vine un adult la noi, de multe ori ne pregătim ce să spunem în minte, ne gândim care vor fi reacţiile lui... Dar atunci când vine un copilaş îl primim fără o pregătire mintală, în simplitate, cu bucurie datorită inocenţei lui şi cu dragoste datorită frumuseţii lui.

 

Domnul a accentuat lucrul acesta când a spus în Matei 19:14 SCC: „lăsaţi copilaşii, şi nu îi opriţi să vină la mine; pentru că a celor ca aceştia este Regatul cerurilor.” Regatul este deschis pentru cei asemenea copiilor! De ce? Deoarece aceştia sunt simpli, sinceri, smeriţi, ei nu umblă cu viclenie, cu filozofii, în ei nu este aroganţă.

 

Noi trebuie să devenim ca nişte copilaşi, şi atunci vom primi Regatul ca un copilaş, alt fel vom încerca tot felul de scuze, motive, subterfugii ca să nu ne supunem domniei Regelui, ne vom complica viaţa inutil şi vom pierde cerul.

 

Primind Regatul cu o dragoste curată, din toată inima aşa ca pe un copil pur şi inocent, vom intra în cer şi nu ne vom poticni de porunci mai grele, aşa cum s-au poticnit unii discipoli ai Domnului în Ioan 6:60,Ioan 6:66, şi nici nu le vom răstălmăci! Pentru mulţi evanghelia este o nebunie! Chiar pentru unii din discipolii Lui, li s-a părut că şocantă este cuvântarea aceasta! Dar noi vrem să fim ca cei 11 discipoli fideli care au spus prin Petru, chiar când Cuvântul Domnului pentru mulţi era şocant, cuvintele axiomatice:Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvinte ale vieţii eterne.” (Ioan 6:68, SCC).

 

Iubite cititor chiar când ţi se pare greu, foarte greu să asculţi, când logica ta vine în contradicţie cu sfatul Domnului, alipeşte-te de El, apucă-L cu ambele braţe, căci niciodată cei care s-au încerezut în El nu au fost daţi de ruşine (Romani 10:11). Spune la fel ca ei: Doamne, la cine ne vom duce?” La evoluţionişti, la atei, la agnostici, la filozofi, la savanţi, nu, nici un grup din acesta nu au făcut lumea mai bună! Doar Domnul a facut-o, învăţându-ne dragostea adevărată, de aceea să ne alipim de El (1Petru 2:4), şi să spunem Doamne: Tu ai cuvinte ale vieţii eterne.”

 

Dragă cititor nu uita, Domnul adevărului a spus: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nicidecum nu au să treacă.” – Matei 24:35, SCC. Şi tot El a mai spus: Deci, oricine, care aude cuvintele acestea ale Mele şi le face, va fi asemănat cu un bărbat chibzuit, care a construit casa lui pe stâncă.
şi a coborât ploaia, şi au venit râurile, şi au suflat vânturile, şi au lovit în casa aceea, şi nu a căzut; pentru că fusese întemeiată pe stâncă.
 (Matei 7:24,Matei 7:25, SCC).


Împlinind Cuvântul în simplitate fără a-l răstălmăci după bunul tău plac, vei primi Regatul ca un copilaş!