În Evrei 9:14, se precizează: „cu cât mai mult sângele lui Christos, care prin Spirit etern S-a oferit pe Sine jertfă fără cusur lui: Dumnezeu; va curăţi conştiinţa noastră de fapte moarte, ca să facem serviciu sacru unui Dumnezeu viu”.

 

Mulți nu înțeleg acest text! Să vedem în continuare, care sunt problemele neînțelese sau răstălmăcite de mulți din acest text:

1) La ce se referă fraza: „cu cât mai mult sângele lui Christos, care prin Spirit etern S-a oferit pe Sine jertfă fără cusur lui: Dumnezeu”; 2) Dar fraza: „va curăţi conştiinţa noastră de fapte moarte, ca să facem serviciu sacru unui Dumnezeu viu”.

Să luăm aceste probleme pe rând:

1) Fraza: „cu cât mai mult sângele lui Christos, care prin Spirit etern S-a oferit pe Sine jertfă fără cusur lui: Dumnezeu”?

Aici apostolul Pavel nu vrea să spună că Domnul prin Spiritul etern s-a jertfit, căci El era părăsit de Dumnezeu în momentul morții (Matei 27:46), implicit și de Spiritul lui Dumnezeu!

Nici nu vrea să spună că sângele a ajuns la Dumnezeu prin Spirit! Căci El personal L-a adus în cer la înălțarea Sa (Evrei 9:12,Evrei 9:24).

 

Dar ce a vreut să spună aici Pavel?

Trebuie să vedem fraza: “S-a oferit pe Sine jertfă fără cusur lui: Dumnezeu”, ca o paranteză la relatare, astfel relatarea fără această precizare pe care Pavel, ar fi astfel: 

„cu cât mai mult sângele lui Christos, care prin Spirit etern…va curăţi conştiinţa noastră de fapte moarte, ca să facem serviciu sacru unui Dumnezeu viu”.

Și atunci se înțelege, că sângele lui Christos împreună cu Spiritul etern, adică un Spirit născut din Spiritul Sfânt care are lucrarea de a da credincioșilor viață eternă, lucrează la curățirea noastră în apa botezului, așa cum învață Pavel în 1Corinteni 6:11, sau cum învață și ceilalți apostoli: Petru (1Petru 1:1-2), și Ioan (1Ioan 5:6,1Ioan 5:8).

De ce a introdus Pavel și fraza: “S-a oferit pe Sine jertfă fără cusur lui: Dumnezeu”? Pentru a arăta că sângele lui Christos poate curăți, deoarece jertfa Sa a fost fără cusur!

2) La ce se referă fraza: „va curăţi conştiinţa noastră de fapte moarte, ca să facem serviciu sacru unui Dumnezeu viu”?

Cum a curățat Iesus conștiința noastră prin sângele Său?

Prin faptul că primind iertare prin jertfa Sa, conștiința nu ne mai mustră pentru păcatele din trecutul nostru, noi știm că am fost iertați de Dumnezeu și avem trecutul șters cu buretele iertării (Evrei 8:12).

Astfel, „sângele lui Christos”, ne dă dreptul să „facem serviciu sacru unui Dumnezeu viu”.

Prun urmare, doar după ce am fost spălați în sângele Mielului, sfințiți prin Spiritul etern, putem aduce un serviciu sacru Dumnezeului Cel viu și adevărat prin Domnul și Salavatorul Iesus Christos.