Întrebări: Care este sensul textului din Ioan 21:15?

 

Răspuns: În Turnul de Veghe 1991 15/4 p.8, se afirmă: Cînd sfîrşesc masa, probabil că Isus face un semn cu capul spre marea cantitate de peşte prins, şi îl întreabă pe Petru: „Simon, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decît [pe] aceştia?“ Poate că el vrea să spună: Te simţi tu mai ataşat de pescuit decît de lucrarea pe care am pregătit–o pentru tine?”.

Turnul de Veghe din 1989 1/12 p.30, învață că peștii sunt cei pe care Petru îi iubea mai mult decât pe Fiul lui Dumnezeu.

Martorii sunt învățați de conducerea lor că Iesus îl întreabă pe Petru dacă Îl iubește pe El mai mult decât pe pești sau pescuitul? O astfel de interpretare este absurdă, nici un om necredincios nu ar putea iubi peștii mai multe ca un om, ca un învățător desosebit cum a fost Fiul lui Dumnezeu?

Plus că întrebarea este: Mă iubeşti mai mult decât aceştia?, adică dacă Petru Îl iubește pe Fiul mai presus ca ceilalți discipoli prezent, este clar! Însă nu este clar pentru conducerea martorilor  care au tradus în mod eronat în traducerea lor NW: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti mai mult decât pe aceştia?“ În textul grecesc nu apare cuvântul: “pe” (în greacă ar fi “epi”), dar el nu apare, orice martor poate verifica și în Kingdom Interlinear.

Astfel în învățătura martorilor, avem de a face cu o falsificare a textului și apoi cu răstălmăcire absurdă!

 

Dar ce învață textul?

Ioan 21:15-17, SCC: Deci când au mâncat, Iesus zice lui Simon Petru: Simon al lui Iona! Mă iubeşti mai mult decât aceştia? El I-a zis: Da, Doamne! Tu şti că Te iubesc. El îi zice: paşte mieii Mei! El îi zice iarăşi, a doua oară: Simon al lui Iona! Mă iubeşti? El Îi zice: Da, Doamne! Tu şti că Te iubesc. El îi zice: păstoreşte oile Mele! El îi zice a treia oară: Simon al lui Iona! Mă iubeşti? Petru s-a întristat, pentru că i-a zis a treia oară: mă iubeşti? Şi I-a zis: Doamne, Tu pe toate le şti; Tu cunoşti că Te iubesc. Iesus îi zice: paşte oile Mele!”

Ca să înțelegem întrebarea lui Iesus, trebuie să cunoaștem cine era Petru?

Petru era apostolul rânduit de Iesus ca piatră pe care Iesus va zidi adunarea Lui, era rânduit ca prim apostol, ca cel primind cheile Regatului cerurilor (Matei 16:15-19).

Prin urmare, Petru trebuie să-L iubească cel mai mult pe Domnul, fiind primul în conducere, trebuia să fie primul în iubire, întrebarea Domnului a avut scopul de a-i sublinia acest principiu: căruia i-au încredinţat mult, vor cere mai mult de la el”Luca 12:48, SCC.

Astfel parafrazez întrebarea pentru a înțelege: având în vedere că ești conducătorul adunării Mele, mă iubeşti mai mult decât aceşti discipoli, fiind un exemplu pentru ei în a păstorii turma?

Răspunsul lui Petru a fost concludent: „Da, Doamne! Tu şti că Te iubesc”, Domnul îi repetă de trei ori întrebarea, având ca scop corectarea lui Petru, care trebuia să lase pescuitul și să se ocupe de oi și de miei, în scopul păstoririi lor spirituală.

Cartea Faptele arată că Petru și ceilalți apostoli au înțeles că ei nu trebuie să se ocupe de mâncare, împărțirea de ajutoare, ci de păstorire, când se relatează: Cei doisprezece însă chemând la ei mulţimea discipolilor, au zis: nu este plăcut, ca noi lăsând cuvântul lui Dumnezeu, servim la mese… Iar noi vom stărui în rugăciune şi serviciul Cuvântului” – Fapte 6:2, SCC.