Cum va fi îndepărtat cerul ca o carte de piele pe care o faci sul, conform cu Apocalipsa 6:12-14?

Cerul, pentru un observator terestru este ca o boltă, un firmament, ca o carte de piele, iar stelele sunt ca literele scrise în cartea de piele. La venirea Domnului, Cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă că o parte din stele vor cădea, cealaltă parte din stele se vor ascunde în sensul că cerul va fi întunecat, luna nu-şi va mai da lumina ei,  soarele se va întuneca (Isaia 13:9-10; Isaia 34:2-5; Ezechiel 32:7-8;  Ioel 2:31; Ioel 3:15; Amos 8:9;  Zaharia 14:6-7; Marcu 13:25).

Prin urmare, sensul cuvintelor din Apocalipsa 6:14, este după cum o carte din piele o strângi, o faci sul şi nu mai vezi nici cartea deschisă, nici literele din ea, în mod asemănător când cerul se va întuneca, când stelele nu se vor mai vedea, este ca şi cum nu ar mai exista, ca şi cum cerul se va strânge ca un sul de carte şi nu mai vezi literele scrise pe sul! 

Cu siguranţă că în Apocalipsa 6:12-14, că nu este vorba de distrugerea cerului al treilea, unde locuieşte Dumnezeu şi îngerii, care este etern (Psalm 45:6; Plangeri 5:19; Evrei 1:8) şi nici de distrugerea primului cer (atmosfera), o dată ce oameni din toate naţiunile, vor locui pe pământ în mileniu (Apocalipsa 20:3,Apocalipsa 20:7-9); căci nu poate exista viaţă pe pământ fără atmosferă! Dar nu se poate referi nici la distrugerea în întregime a cerului al doilea, adică a cosmosului cu planete, stele, galaxi, căci luna şi soarele va exista etern conform cu: Psalm 72:5; Psalm 89:29,Psalm 89:36-37. Atunci la ce se referă Apocalipsa 6:14? În armonie cu alte profeţii (Matei 24:29; Marcu 13:24; Luca 21:25-26; Fapte 2:19-20), cerul al doilea va fi distrus parţial la revenirea lui Cristos, soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, unele stele vor cădea ca şi smochinele doborâte de vânt, unele în contact cu atmosfera pământului, vor arde, ceea ce ne dă imaginea descrisă de Petru: „În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, corpurile cereştia vor fi distruse prin ardere, iar pământul cu toate lucrările de pe el vor fi dezvăluite” (2Petru 3:10, NTR).