Întrebare: Care este sensul pasajului din 1Corinteni 7:15?

 

Răspuns: În 1Corinteni 7:15, BC, se spune: „Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă; în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sînt legaţi: Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace”.

Mulți oameni, se folosesc de acest text pentru a se recăsători după ce au divorțat sau după ce partenerul (despărțit) a plecat de la ei.

Textul însă nu vorbește de recăsătorire, nici nu este vorba de o libertate de a se recăsători, fraza: fratele sau sora nu sînt legaţi, se referă că o data ce partenerul s-a despărțit de ei, ei nu mai sunt legați în legătura conjugală. Dar Pavel nu se referă că ei sunt liberi pentru recăsătorire, ci sunt liberi față de acestă căsătorie în care necredinciosul s-a despărțit.

În context după o traducere literal se referă la căsătorie și despărțire, nu la recăsătorire:

1Corinteni 7:10-16, SCC: Iar celor căsătoriţi, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: nevasta să nu se despartă de bărbat. Dar şi dacă are să fie despărţită, să rămână nemăritată; sau să se împace cu bărbatul. Iar bărbatul să nu lase nevasta. Celorlalţi însă, le zic eu, nu Domnul: dacă vreun frate are nevastă necredincioasă, şi ea este de acord să locuiască cu el; să nu o lase. Şi o nevastă, care are bărbat necredincios, şi acesta este de acord să locuiască cu ea; să nu lase bărbatul. Pentru că bărbatul cel necredincios este sfinţit prin nevastă, şi nevasta necredncioasă este sfinţită prin frate; altfel copiii voştri sunt necuraţi, dar acum sunt sfinţi. Dar, dacă cel necredincios se desparte, să se despartă; în astfel de cazuri, fratele sau sora nu este înrobit; iar Dumnezeu ne-a chemat la pace. Pentru că, ce şti tu nevastă, dacă vei salva bărbatul? Sau ce şti tu bărbat dacă vei salva nevasta?Iată:în astfel de cazuri, fratele sau sora nu este înrobit”, în cazul unei despărțiri nu este înrobit în căsnicia în care cel necrednicos a plecat și s-a despărțit!

Acest text nu dă dreptul la recăsătorire; ci, afirmă că cel rămas fără partener în urma plecării acestuia este liber față de aceea căsnicie, și nu mai este înrobit în căsătoria cu cel necredincios, datorită plecării acestuia. Însă conform textului el trebuie să rămână așa (necăsătorit), căci Scriptura spune: Dar şi dacă are să fie despărţită, să rămână nemăritată; sau să se împace cu bărbatul.”

Scriptura nu se contrazice, ea învață clar că doar mortea partenerului dă dreotul la recăsătorire, vezi: Romani 7:2-3; 1Corinteni 7:39.

Celelalte tipuri de recăsătorire sunt considerate de Biblie: adulter, vezi: Matei 19:9; Marcu 10:11-12; Luca 16:18.