Întrebare: Ce vrea să însemne: jugul Meu este plăcut, şi povara Mea este uşoară?

 

Răspuns: Domnul Iesus le promite mulțimilor la care le predica, următoarele în Matei 11:28-30, SCC: Veniţi la Mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi; şi Eu vă voi odihni. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine; pentru că sunt blând şi smerit în inimă; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.  Pentru că jugul Meu este plăcut, şi povara Mea este uşoară”.

Israelul era împovărat, pe de o parte de tradițiile și regululile rabinice ale cărturarilor și fariseilor cu sute de reguli pentru viața zilnică, reguli omenești ce nu erau de la Dumnezeu!

Iar pe de altă parte jugul apăsării romane, copupția preoților, a conducătorilor de tot felul.

Domnul Iesus le face invitația să i-a jugul Lui, părăsind tradiții și lideri falși pe care ei îi urmau, și să vină în Regatul Său, sub Domnia Lui, manifestată prin legea dragostei și a puterii divine de a vindeca, exorciza, elibera! (comp. cu Coloseni 1:13)

Domnul Iesus îi spune lui Pilat: Regatul Meu nu este din lumea aceasta (Ioan 18:36, SCC), astfel Regatul lui Iesus era în primul rând spiritual, și separat de lumea aceasta prin natură și lege după care se ghidează, intrând în acest Regat prin credința în Iesus Christos, ascultând de El, ne eliberăm de apăsarea lumii, căci luăm jugul lui Christos, care este ușor comparativ cu jugul lumii sau cu jugul fariseilor!

Jugul lui Christos însemnă a preda îngrijorările la Dumnezeu, și a primi astfel pacea Lui (Filipeni 4:6-7), a trăi prin credință, a fi călăuzit de spiritul dragostei, nu de sute de reguli fariseice apăsătoare. Și chiar când suferim, Dumnezeu ne pregătește dinainte pentru încercări, și ne dă putere, înțelepciune, ca să ieșim biruitori.

Oamenii care nu ascultă de Dumnezeu  în mod deplin, nu au o viață dedicată Lui, încercările și jugul lui Christos li se pare greu că ei sunt și cu lumea!!! Chinul este că lumea îi atage încă și astfel pentru ei crucea e grea, atunci când vor lepăda complet lumea, crucea nu va mai fi grea, ci o placere!

Domnul ne invită să venim la El, invitația este valabilă și azi, dacă vii la El și iei jugul Lui, o să vezi în timp că povara este mult mai ușoară decât povara lumii!

Când o să ajungi desăvârșit, atunci toate încercările și suferințele o să ți se pară ușoare și de o clipă, așa cum spune Scriptura: Pentru , uşurinţa de o clipă a necazului nostru lucrează pentru noi o greutate eternă tot mai mare de glorie2Corinteni 4:17, SCC.