În ce priveşte pasajul din Iuda 1:4, adus ca arugument de trinitarienii, unde în versiunea Cornilescu se spune: Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn Isus Hristos.

 

Ei spun, dacă interpretăm expresia ‚singurul Dumnezeu’, din anumite texte, ca referindu-se strict la Tatăl, atunci trebuie să interpretăm expresia: singurul nostru Stăpân şi Domn Isus Hristos, ca fiind doar Fiul, şi atunci Tatăl nu mai este Domn şi Stăpân, deoarece Isus este singurul!

 

Sunt ei consecvenţi!

 

Nu susţin ei că din singurul Domn fac parte trei personae, atunci cum susţin ei că singurul Stăpân e Isus!

 

Care este realitatea despre Iuda 1:4?

 

Conform cu traducerea: GBV 2001, se explică la n.s. Unele manuscrise adaugă după Stăpân şi cuvântul Dumnezeu.

 

Realitatea este că în text apare după cuvântul Stăpân: apare în greacă: "Theon", în manuscrisele P, ψ, R, VGms, sy, şi altele, astfel, traducerea bazată pe cele mai credibile, şi în armonie cu restul Scripturilor este cea redată în SCC: Pentru că s-au strecurat unii oameni, cei demult scrişi dinainte pentru judecata aceasta, neevlavioşi; schimbând harul Zeului nostru în destrăbălare şi tăgăduind pe singurul nostru Stăpân: Zeul şi pe Domnul Iesus Christos. (vezi şi Biblia Fidela Cluj 2009; şi Sfânta Scriptură de la 1874).

 

Astfel singurul Stăpân este: Dumnezeu, şi sungurul Domn numit de acesta peste adunare este Isus Cristos (vezi Fapte 5:31) şi nu oamenii desfrânaţi care schimbă în destrăbălare harul lui Dumnezeu. Ei se erijează în a fi stăpâni sau domni în adunare, însă singurul Stăpân al adunării este Tatăl şi singurul Domn rânduit de acesta este Cristos! - vezi 1Corinteni 8:5-6; Efeseni 1:17-22.