În timpul vieţii pământeşti a Fiului Omului Isus, a fost El şi în cer şi pe pământ conform cu Ioan 3:13?

În Ioan 3:13, se spune conform cu traducerea Cornilescu: „Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. În alte traduceri, ca de pildă: Noua Traducere românească (NTR) 2007, este redat astfel: „Nimeni nu s-a suit în cer în afară de Cel Care a coborât din cer, adică de Fiul Omului (Care este în cer)”. Fraza: „Care este în cer”, este pusă în paranteze, iar la la n.s. se explică: „Cele mai importante şi mai timpurii mss nu conţin aceste cuvinte”.

Această frază nu apare în cele mai bune şi vechi manuscrise, după cum urmează:P66[anul 200]; P75[sec.III]; S01[sec.IV]; B03[sec.IV]; L019[sec.VIII]; T029[sec.V]; W032-suplimentar[sec.IV-V]083[sec.VI/VII]; 086[sec.VI]; 33[sec.IX]; 1010[sec.XII]; 1241[sec.XII];  1293[sec.>IX]; cop-sa[sec.III/IV]; cop-bo:pt[sec.IX]; cop-ach2[sec.IV]; cop-fay[sec.IV]; geo2[sec.X]; Adamantius[sec.IV]; Apollinaris[anul: 390]; Cyril-15/16[anul: 444]; Diatessaron[sec.II]; Didymus[anul: 398]; Epifanius-3/4[anul: 403]; Eusebius[anul: 339]; Grigorie-Nazianz[anul: 390]; Grigorie-Nyssa[anul: 394]; Ieronim-1/3[anul: 419]; Origene-lat:2/4[anul: 253]; Teodoret-1/4[anul: 466].

Redarea mai scurtă are o susţinere excelentă şi timpurie – din partea papirusurilor, uncialelor alexandrine timpurii, Diatessaronului, şi traducerilor copte. De asemenea aceasta redare era cunoscută de către mulţi parinţi bisericeşti, precum Origene, Eusebius, Didimus, şi Ieronim, etc.

Fraza „Care este în cer”, este o adăugire, ca să susţină doctrina trinităţii, să susţină omniprezenţa Fiului, că El cu toate că era pe pământ era şi în cer! Dar ştim că nu este prima dată, când scribii trinitarieni şi-au permis să adauge cuvinte la textul biblic (ca de pildă fraza din 1Ioan 5:7) pentru a susţine doctrina trinităţii.

Domnul Isus era „om” (Fapte 2:22), era „Fiul Omului” (Ioan 8:28), nu avea cum să fie şi în cer şi pe pământ, El tocmai că a părăsit cerul pentru noi, El a venit din cer (Ioan 3:31; Ioan 6:32-33,Ioan 6:38,Ioan 6:42), El s-a golit de divinitatea Sa, a devenit carne (Ioan 1:14) şi a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor (Filipeni 2:6-8), El nu putea să fie în acelaşi timp şi pe pământ şi în cer.