Matei 17:21„Dar soiul acesta de demonii nu iese decât prin rugăciune şi post”.

Marcu 9:29: „Şi El le-a zis: Soiul acesta prin nimic nu poate ieşi, decât prin rugăciune şi post.”

 

În unele manuscrise nu apare versetul 21, din Matei cap. 17 (manuscrisele: X*, B, θ, 0281, 33, 579, 892, etc.), traducerea NW l-a scos din textul ei. De fapt “martorii lui Iehova” nici nu postesc !!!

Dar este un fapt că acest pasaj apare, în manuscrisele: X2, C, D, L, W, şi în altele, şi el trebuie lăsat ca parte a Cuvântului sacru a lui Dumnezeu.

În unele manuscrise nu apare expresia: „şi post”, în Marcu 9:29, şi unele traduceri ca NW nu introduc: „şi post”.

Însă, având în vedere că este în joc exorcizarea, o lucrare importantă a Regatului lui Dumnezeu pe pământ, este important să aflăm: care este redarea autentică a cuvintelor Domnului? De asta depinde succesul în eliberarea oamenilor de demoni!

Fraza „şi post”, nu apare în manuscrisele: X*, B 0274, 2427 k, dar fraza apare în manuscrisele importante ca: P45, X2, A, C, D, L, W, şi în altele.

Prin Spiritul înţelegem (1Corinteni 2:12-16), că această frază face parte din Cuvântul inspirat a lui Dumnezeu, şi ni se furnizează o dublă armă: rugăciunea şi postul prin care putem să învingem demonii!

Puterea întunericului nu doar a adăugat la Cuvânt, fraze sau pasaje întregi ca Marcu 16:9-20, ci şi a scos cuvinte sau fraze cheie.

Acesta este un exemplu de scoatere prin care creştinii să fie deposedaţi de armele spirituale pe care Domnul le-a rânduit pentru discipolii Săi!

Dar Învăţătorul Isus nu ne lasă în întuneric şi a revelat adunării Sale care cuvinte fac parte din Scripturile originale ale lui Dumnezeu.

Dar Dumnezeu ne avertizează:

şi dacă cineva scoate din cuvintele cărţii acestei profeţii, Dumnezeu îi va lua partea de la pomul vieţii şi din Cetatea Sfântă, care sunt descrise în această carte” (Apocalipsa 22:19).