Singurul pasaj unde se prezintă direct care este misterul lui Dumnezeu şi anume în Coloseni 2:2, a fost modificat de scribi.

Astfel în unele manuscrise apare în acest pasaj referirea la misterul: „şi Tată şi a lui Hristos“; alte ms. ad. „Hristos“; alte ms. ad. „Tatăl, Hristos“; alte ms. ad. „adică a lui Hristos“ (vezi n.s. din GBV 2001).

Care este varianta corectă şi originală?

În manuscrisele: D* a vgmss, apare: „estin Cristos”, adică: „este Cristos”, astfel redarea textului ar fi: „ca să fie mângâiate inimile lor, fiind strâns uniţi împreună în dragoste, şi pentru toate bogăţiile deplinei siguranţe a priceperii, pentru cunoaşterea exactă a misterului lui Dumnezeu; care este Cristos”.

Astfel în Coloseni 2:2, ni se dezvăluie că misterul lui Dumnezeu este: Cristos!

În acest mister este inclus: smerirea şi înălţarea în glorie a Domnului Isus (1Timotei 3:16), corpul lui Cristos format din iudei, şi din oameni ai naţiunilor şi care au parte de aceleaşi promisiuni prin evanghelie în Isus (Efeseni 3:3-13).