Conform cu Apocalipsa 20:11-13, versiunea Cornilescu: Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Celce şedea pe el. Pămîntul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s’a mai găsit loc pentru ele. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stînd în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. Marea a dat înapoi pe morţii cari erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii cari erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui.”

 

Întrebarea care se ridică din acest text este: poate fi distrus cerul şi pământul înainte de învierea morţilor, aşa cum reiese din această traducere? Sau fraza: Pămîntul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s’a mai găsit loc pentru ele” este o adăugire la textul bibliei?

 

De unde înviază morţii?

 

Isaia 26:19, GBV 2001: „Morţii Tăi vor trăi, trupurile mele moarte se vor ridica.Treziţi-vă şi cântaţi de bucurie, locuitori ai ţărânii! Pentru că roua Ta este roua dimineţilor şi pământul va arunca afară pe cei morţi.”

 

Daniel 12:2, GBV 2001: „Şi mulţi dintre cei care dorm în ţărâna pământului se vor trezi: unii pentru viaţa eternă şi alţii pentru ruşine, pentru dispreţ etern.”

 

Conform acestor texte, morţii înviază din pământ, din ţărână. Şi atunci cum vor învia din pământ, dacă înainte de judecată  „Pămîntul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s’a mai găsit loc pentru ele” ?

 

Unde este locuinţa morţilor?

 

Aceşti termeni „sheol”„hades”, în limba română: „locuinţa morţilor”, au sensul de ceea ce zace dedesubt, partea de jos, groapă, loc subteran, locul unde se află morţii. El se referă la mormântul comun al oamenilor decedaţi, deoarece în ebraică pentru mormânt individual se foloseşte alt termen: „geber” care înseamnă şi loc de îngropare - Geneza 23:4,Geneza 23:6,Geneza 23:9,Geneza 23:20, 2Cronteni 34:28; Iov 10:19; Psalm 88:5. Iar în limba greacă pentru mormântul individual apare: „mnemeiois” (Ioan 5:28,Ioan 5:29), sau:„tapos” (Matei 28:1).

 

Pe lângă aceasta, „sheol” şi „hades”, nu apare niciodată la plural în Biblie, iar Biblia nu vorbeşte niciodată de sheolul sau hadesul unei singure persoane. Iar omul nu face niciodată în Biblie un  „sheol” sau „hades” ci o groapă sau mormânt, de aceea „sheol” sau „hades”, se referă la mormântul tuturor morţilor, răspândit pe întreg pământul (Iov 11:8,Iov 11:9).

Locuinţa morţilor are un domeniu material unde merg trupurile adică sub pământ (Ezechiel 31:14-18), dar şi un domeniu spiritual tot subpământesc (Isaia 14:4-15), unde merg sufletele şi unde acestea sunt conştiente (Luca 16:22,Luca 16:23; Fapte 2:27,Fapte 2:31; Isaia 14:9-17; Ezechiel 32:21-32).

Locuinţa morţilor mai este numită: „inima pământului” (comp. Matei 12:40, cu Fapte 2:27); întrebarea care se ridică este: cum vor învia morţii din inima pământului dacă pământul a încetat să mai existe înainte de înviere?

După cum este scris: Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii cari erau în ele”, cum vor putea da locuinţa morţilor (inima pământului) morţii dacă înainte de acest eveniment, Pămîntul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s’a mai găsit loc pentru ele”?

Atunci ce este cu acest pasaj: Pămîntul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s’a mai găsit loc pentru ele”?

El este o interpolare!

Când a avut loc această interpolare?

Această interpolare a avut loc în sec. V sau înainte de sec. al V-lea, când a fost introdusă fraza ce avea ca scop a arăta puterea judecăţii lui Dumnezeu, însă cei care l-au adăugat au uitat că „dacă adaugă cineva la acestea, Dumnezeu îi va adăuga plăgile scrise în această carte.” – Apocalipsa 22:18.

Noi trebuie să ştim că cele mai vechi manuscrise nu conţin cap. 20 din cartea Apocalipsa.

Papirusul Chester Beatty al Apocalipsei conţine numai partea cuprinsă între cap. 9,10 şi 17,2, unele rânduri lipsind din foile existente. Prin urmare, este necunoscută mărturia acestor unciale importante în ce priveşte cap. 20. Acelaşi lucru este adevărat şi cu privire la Ephraemi Rescriptus (C), deoarece din C lipseşte întregul capitol 20. Partea aceasta a cărţii Apocalipsa lipseşte de asemenea din anumite minuscule.

Uitaţi o listă cu manuscrise ce conţin părţi din cartea Apocalipsa:

 

Numele manuscrisului:

Secolul:

Versetele incluse

P18

III / IV

1:4-7

P24

IV

5:5-8; 6:5-8

P43

VI / VII

2:12-13; 15:8-16:2

P47

III

09:10 - 11:03; 11:5-16:15; 16:17-17:2

P85

IV / V

9:19-10:1.5-9

P98

II (?)

1:13-20

P115

III / IV

2:1-3, 13-15, 27-29; 3:10-12; 5:8-9; 6:4-6; 8:3-8, 11-13; 9:1-5, 7-16, 18-21; 10:1-4, 8; 11:5, 8-15, 18-19; 12:1-6, 9-10, 12-17; 13:1-3, 6-12, 13-16, 17-18; 14:1-3, 5-7, 10-11, 14-16, 18-20; 15:1, 5-7.

Alexandrin

V

Toate

C

V

Toate, cu excepția 1:1-2; 03:20 - 05:14; 7:14-17; 08:05 -: 16; 10:10 - 11:03;16:13-18:2; 19:5-22:21

025

IX

Toate, cu excepția 16:12-17:1; 19:21-20:9; 22:6-22:21

0163

V

16:17-20

0169

IV

03:19 - 04:03

0207

IV

9:2-15

0229

VIII

18:16-17; 19:4-6

0308

IV

11:15-16; 17-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din păcate, nu există manuscrise la ora actuală, înainte de împăratul Constantin în care să conţină: Apocalipsa cap. 20.

Apocalipsa cap. 20, apare doar în Alexandrin din sec. V şi în manuscrise mai târzii din sec. IX – XI d.C.

Chiar când a fost făcută lucrarea: Emphatic Diaglott interlinearul, grec-englez, bazat pe Manuscrisul Vatican 1209, din sec. IV d.C. cartea Apocalipsa din această lucrare nu se bazează pe Manuscrisul Vatican 1209, din sec. IV d.C., ci pe Vatican 1160 din sec. XI d.C.

Prin urmare, este nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu ca să putem distinge adăugirile, de Cuvântul original a lui Dumnezeu rostit prin apostolul Ioan!

Însă v. 11 partea b, este o imposibilitate biblică şi o imposibilitate a învierii morţilor!

Nu poate fi distrus pământul şi cerul (atmosfera) înaintea învierii morţilor din pământ!!! Nu poate fi distrus pământul înaintea locuinţei morţilor, căci locuinţa morţilor face parte din pământ (comp. Geneza 3:19 cu Ezechiel 31:14-18).

Astfel Apocalipsa 20:11-14, 21:1, redat corect ar fi: „Şi am văzut un tron mare, alb, şi pe Cel şezând pe el. Şi am văzut pe cei morţi, pe cei mari şi pe cei mici; stând înaintea tronului. Şi nişte suluri au fost deschise; şi alt sul a fost deschis, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi din cele scrise în suluri, potrivit cu faptele lor. Şi marea a dat pe morţii cei din ea; şi moartea şi locuinţa morţilor au dat pe morţii cei din ele. Şi au fost judecaţi, fiecare potrivit cu faptele lui. Şi moartea şi locuinţa morţilor au fost aruncate în lacul de foc. Aceasta este moartea cea de a doua: Lacul de foc. Şi dacă cineva nu a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în lacul de foc. 21.v.1 Şi am văzut cer nou şi pământ nou, pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi s-au dus; şi marea nu mai este.” Iată între cap. 20 şi cap. 21, marea, cerul şi pământul fizic dispar, fără a se da detalii despre cum are loc acest lucru, dar dispariţia (nimicirea) mării, cerului şi a pământului, nu poate avea loc înainte ca morţi să învieze, căci: cei înecaţi trebuie să iasă (învieze) din mare, iar cei morţi pe pământ, trebuie să iasă din pământ (din locuinţa morţilor)!!!