În Apocalipsa 20:4-5 în versiunea Cornilescu este redat astfel: „...Ei au înviat, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. Ceilalţi morţi n’au înviat pînă nu s’au sfîrşit cei o mie de ani. Aceasta este întîia înviere.”

 

Acest pasaj pe care l-am subliniat, este controversat în lumea religioasă, unii l-au pus în paranteze în Biblie, alţii îl socotesc o interpolare. În manuscrise, părţi din Apocalipsa 20:5 sunt omise astfel:

 

a)   “ο λοιπο “="restul": A(V), 1611(XII), it_gig(XIII), vg(IV/V), Am?(IV?), Apollinaris(~390), Fulgentius(533), Vic?(IV?), Primasius(dupa 552), Augustine(430),  Νestle-Αland editia a 27-a(2004).

 

b)   “ἅ οἰ λοιποὶ “ :2329(X).

 

c)   “καὶ οἱ λοιποὶ “=”şi restul”: (046(X): “λυποι”), 051(X), 35(XI), 424(XI), 757(XIII), (792(XIII): “λιποι”), 1006(XI), 1384(XI), 1841(IX/X), 1854(XI), 2050(1107), 2059(XI), 2060(1331), (2065(1480): “αι ̔ο λοἰποὶ”), 2074(X), M_A(Familia Q), it_ar(IX), vg_mss(IV/V), syr_h(616), cop_bo(IX), eth_pt(VI), arm_4(V), HF=(Hodges and Farstad, 1982. Zane C. Hodges and Arthur L. Farstad, The Greek New Testament According to the Majority Text. Nashville: Thomas Nelson, 1982; 2nd edition 1985.);

 

d)   “ ο δ λοιπο “=”dar restul” : 469(XIII), 1862(IX/XI), 1888(XI), Textus_Receptus(1881) ;

 

e)   omit intreaga propozitie:  S(~350) ,82(X), 94(XII), 241(XI), 627(X), 920(X), 2030(XII), 2053_txt(XIII), 2062_txt(XIII), 2138(1072), 2377(XIV),M_K(?), syr_ph(VI),syr_h(616), Victorinus(IV), Beatus(798);

 

f)    lacunar (textul este incomplet in manuscrise) : C(V), P(IX), 052(X), 459(1092), 1828(XI/XIII), 2351(X).

 

Acum care este cuvântul original din Apocalipsa 20:5?

 

Doar călăuzirea lui Dumnezeu ne poate ajuta să refacem originalul!

 

În primul rând, dacă finalul Apocalipsa 20:4 care nu este modificat, ci este autentic spune într-o traducere literală: „şi ei au revenit la viaţă, şi au domnit ca regi cu Christos o mie de ani”, atunci continuarea logică ar fi: Aceasta este învierea cea dintâi”. Iar fraza: „Ceilalţi morţi n’au înviat pînă nu s’au sfîrşit cei o mie de ani” este o interpolare!

 

Tot pasajul după o traducere literală, redat armonios ar fi: „Şi am văzut nişte tronuri; şi ei au şezut pe ele, şi li s-a dat să facă judecată. Şi am văzut sufletele celor executaţi din cauza mărturiei despre Isus şi din cauza cuvântului lui Dumnezeu, şi cei care nu s-au închinat la fiară nici la imaginea ei, şi nu au primit semnul pe fruntea şi pe mâna lor; şi ei au revenit la viaţă, şi au domnit ca regi cu Cristos o mie de ani. Aceasta este învierea cea dintâi. Fericit şi sfânt este cel având parte de învierea cea dintâi! Asupra acestora moartea a doua nu mai are autoritate; ci, vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Cristos, şi vor domni ca regi cu El, cei o mie de ani.”

 

Acesta este Cuvântul original! În acest fel textul este cursiv, are continuitate, are logică.

 

Unii copişti şi-au dat seama din Apocalipsa 20:11-15, că învierea generală a morţilor are loc după mileniu, şi au introdus fraza: Ceilalţi morţi n’au înviat pînă nu s’au sfîrşit cei o mie de ani”, dar fraza aceasta nu are nici o logică, pusă înainte de: „aceasta este întîia înviere”, când noi ştim din Apocalipsa 20:4 că prima înviere are loc la începutul mileniului nu când se sfârşeşte mileniul!

 

Apoi, în contextul discuţiei despre prima înviere Apocalipsa 20:4,Apocalipsa 20:6, este clar că învăţătura despre învierea a doua, a celorlalţi morţi este o interpolare. Acestă relatare despre ceilalţi morţi apare doar în Apocalipsa 20:11-15, unde se descrie evenimente de după mileniu, ce încep cu eliberarea lui satan Apocalipsa 20:7 şi celelelte evenimente ce vor avea loc atunci!!!  

 

Faptul că recunoaştem că v.5a este o adăugire ce nu-şi are locul în Biblie, prin aceasta nu se anulează înţelegerea potrivit căreia morţii care nu fac parte din mireasa lui Cristos, vor învia la sfârşitul mileniului, căci în acest sens stă ca mărturie şi lămurire: Apocalipsa 20:11-15, care nu sunt sub semnul întrebării, sau suspectate de interpolare.