În Efeseni 5:30, versiunea Cornilescu, redă astfel: “pentrucă noi sîntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui”. Ultima frază este însă o interpolare, creştinii sunt din punct de vedere spiritual mădulare în trupul lui Isus, pentru că Domnul Însuşi după înviere este spirit (1Corinteni 15:45; 2Corinteni 3:16-18; 1Timotei 3:16).

 

În cele mai bune manuscrise nu apare fraza de după “trupul Lui”!

 

În următoarele manuscrise nu apare această frază: P46( anul 200); א*(sec. IV; *=arata redarea originalului scris de mână); A (sec. V); B (sec. IV); 048 (sec. V);   6 (sec. VIII); 33 (sec. IX); 81 (sec. 1044); 424c (sec. XI); 1739* (sec. X); 1881 (sec. XIV); 2464 (sec. IX); IT_S (sec. VIII); COP_SA (sec. IV).


Ea este o adăugire şi o erezie. Din păcate predicatori şi grupări religioase folosesc această frază în învăţăturile lor!