Unii oameni citind 1Petru 1:11, se întreabă: cum au avut profeţii din Vechiul Legământ: Spiritul lui Cristos?

Căci conform cu Versiunea Cornilescu: Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, cînd vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate”.

Însă conform cu Romani 8:9: „Dacă n’are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui”. Prin urmare, cei ce au Duhul lui Cristos sunt ai Lui!!!

Au fost profeţii vechiului legământ, al lui Cristos?

Nu, ei se aflau în alt legământ, în care Mijlocitor a fost Moise pe care L-au urmat (Exod 24:1-8). Ei nu au fost proprietatea Fiului, ci al lui Iehova, Dumnezeu a fost soţul lui Israel (Ezechiel cap. 16; Osea 2:16), El este Cel ce a făcut legământ prin Moise cu Israelul! - Levitic 26:46.

Şi atunci care este realitatea despre 1Petru 1:11?

Faptul că manuscrisele au fost modificate prin scoteri, schimbări, adăugări, stă faptul că Numele Isus Cristos în unele manuscrise apare de zeci de ori mai mult ca în altele! Acest lucru este arătat comparând de pildă Textul Receptus cu Westcott şi Hort!!!

Scribii care în multe pasaje au introdus Hristos sau Isus, când se referea la Altcineva !!!

Fie pentru a susţine trinitatea, fie pentru chipurile: a-l glorifica !?! dar Domnul nu este glorificat prin minciună sau adăugiri la textul sacru!!!

Pur şi simplu cuvântul: „Hristos” a fost adăugat! În Nestele Aland ediţia 27, cât şi în Emphatic Diaglott 1864, de Benjamin Wilson, se explică la n.s. că acest cuvânt lipseşte din manuscrisul Vaticant 1209, un manuscris important!

Fără acest cuvânt adăugat, textul are o înţelegere şi o cursivitate mult mai bună şi logică!

Observaţi cum este redat fără adăugire:

 O salvare pentru care au căutat şi au cercetat profeţii, cei profeţind despre harul cel pentru voi; cercetând pentru care sau în ce fel de timp arăta Spiritul Cel din ei, Cel mărturisind dinainte suferinţele lui Christos, şi gloriile de după acestea; cărora le-a fost dezvăluit că nu pentru ei, ci pentru voi serveau ei acestea, care v-au fost vestite prin cei evanghelizându-vă pe voi prin Spirit Sfânt trimis din cer. Spre acestea îngerii tânjesc să privească”1Petru 1:10-12, SCC.

Profeţii aveau Spiritul lui Iehova (2Samuel 23:2), acesta era în ei, şi acest Spirit a vestit viaţa lui Isus în mod profetic, nu Isus s-a vestit pe Sine; ci Tatăl ceresc L-a vestit prin Spiritul Lui, prin profeţi!!!  

Spiritul Sfânt a primit numele de: Spiritul lui Cristos, atunci când Isus a devenit Cristos (Mesia), adică Unsul, la botezul Său (Matei 3:16,Matei 3:17; Fapte 10:38). Nicăieri nu apare în Scripturile Ebraice această denumire pentru Spiritul Sfânt!