Evrei 11:26, Biblia Cornilescu: El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire.”

 

Acest pasaj ridică mai multe semne mari de întrebare ???

L-a cunoscut Moise pe Hristos ??? A suferit Moise pentru Hristos ??? A fost Moise din trupul Lui ca să se identifice cu Hristos şi prin urmare cu ocara Lui ???

Răspunsul la toate aceste întrebări este NU!!!

Atunci cum a scocotit el: „ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului” ???

Nici un teolog nu poate răspunde !!!

Iar ei văzând că interpretarea la Fiul, nu se potriveşte unii au înlocuit „Hristos” cu „Unsul” în traducerile lor, încercând să aplice expresia „Unsul”, la Moise!!!

Însă nici aceasta nu se potriveşte din simplu motiv că Moise nici când a suferit în Egipt nu a fost uns, nici după aceea nu a fost uns !!!

Dumnezeu nu forţează cuvintele pentru a spune ceva ce nu este !!! El nu poate spune despre Moise că a suferit „ocara lui Hristos”, căci Moise nu a fost a lui Hristos! El nu putea spune că Moise a suferit ocara Unsului”, când ştia că Moise nu a fost Uns!!!

Dar cine a spus acest lucru?

Scribii care în multe pasaje au introdus Hristos sau Isus, când se referea la Altcineva !!!

Fie pentru a susţine trinitatea, că Isus e Iehova, fie pentru chipurile: a-l glorifica !?! dar Domnul nu este glorificat prin minciună sau adăugiri la textul sacru !!!

De pildă, în 1Corinteni 10:9, în unele traduceri (GBV 2001) apare: Nici să nu-L ispitim pe Hristos, cum L-au ispitit unii dintre ei şi au pierit prin şerpi.” Isaraelul nu l-a ispitit pe Hristos !!! Ci pe Iehova !!! – vezi Numeri cap. 21.

În original în 1Corinteni 10:9, apărea „Iehova”, tetagrama (vezi şi: J18,22,23), apoi mai târziu ea a fost înlocuită cu „Domnul”, expresie ce apare în manuscrisile: אBC, sau Dumnezeu (vezi manuscrisul: A), iar mai târziu cu Hristos, vezi:  P46D.

La fel, apariţia lui „Hristos” în Evrei 11:26, este o imposibilitate!!!

Care este atunci realitatea?

Scribii aveau tot felul de opinii religioase, unii nici nu înţelegeau că adunarea lui Cristos a venit în fiinţă în primul secol d.Ch. nu de la Abel sau Avraam!!! Ei nu cunoşteau că evreii nu-L cunoşteau pe Cristos, nu erau identificaţi cu El prin botez ca şi creştinii – Romani 6:2-4.

Da Moise a profeţit despre Cristos dar aceasta nu însemnă că L-a cunoscut, că a suferit pentru El, sau că a fost din trupul Lui, lucruri care au venit în existenţă după cca. 1500 de ani de la Moise – Efeseni 3:5,Efeseni 3:6; Coloseni 2:11,Coloseni 2:12.

Astfel copiişti în dorinţa lor de a încreştina sfinţi vechiului legământ, au creat haosul acesta prin adăugiri sau înlocuiri (Iehova cu Isus) fără sesns !!!

Textul din Evrei 11:26, are un înţeles simplu, după cum este redat în Scripturile Calea Creştină: „socotind ocara mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că privea spre răsplătire”.

Cultele, aşa zişi teologi, au scris zeci de volume, dând tot felul de interpretări la aceste pasaje interpolate, storcându-şi crierii să găsească un înţeles la lucrarea demonică a unuor scribi care în primele secole şi-au permis să adauge cuvinte care nu-L onorează pe Fiul, ci care a adus mai degrabă la o încurcătură doctrinară şi teologică! Ei sunt călăuze oarbe! Lăsaţi să se chinuie mai departe să interpreteze fraze care sunt un non sens!!!

Bibliştii sunt plini de râvnă în a nu scoate pasaje, mulţi introducându-le în versiunile lor chiar pasaje ce recunosc că sunt interpolări, însă ei au foarte slabă râvnă sau chiar deloc, în pasajele ce s-au introdus cuvinte sau fraze, pentru a nu le introduce în textul sacru!!!

În contrast, adunarea lui Dumnezeu, trebuie să fie în echilibru având aceiaşi râvnă pentru a nu scoate ca şi pentru a nu adăuga sau schimba, după cum este scris:  „Eu mărturisesc oricui auzind cuvintele cărţii aceasta: dacă cineva are să adauge la acestea, Zeul îi va adăuga plăgile cele scrise în cartea aceasta. Şi dacă cineva are să scoată din cuvintele cărţii profeţiei aceasta, Zeul va scoate partea lui de la arborele vieţii şi din cetatea cea sfântă; cele despre care au fost scrise în cartea aceasta”Apocalipsa 22:18,Apocalipsa 22:19, SCC.

Atunci când foarte devreme s-au făcut unele modificări în text, şi ele sunt slab sesizabile din manuscrisele existente, ce este de făcut ca să restabilim textul original?

Noi trebuie să fim călăuziţi de Spirit, chiar atunci când manuscrisele nu sunt concludente ca să indice o modificare, căci: „Spiritul este Cel mărturisind, pentru că Spiritul este Adevărul” (1Ioan 5:6, SCC). Spiritul ştie ce a primit de la Dumnezeu prin Cristos ca să le dea omaneilor lui Dumnezeu! Spiritul Sfânt ne poate ajuta să restabilim originalul!

Oamenii care traduc Scripturile sau stabilesc textul ebraric şi grec, trebuie să aibă Spiritul Sfânt, fără el, va introduce erezii, sau scoate lucruri ce au fost în textul original! Nu este suficientă cunoaşterea limbilor originale, şi gramaticii, fără Spiritul, oamenii se vor rătăci cu diversele manuscrise în mâini!!!