Interpolările contrazic Cuvântul lui Dumnezeu

(comp. Marcu 16:8 cu Matei 25:8 și Luca 24:10)

 

Marcu 16:8, BC: „Ele au ieşit afară din mormânt şi au luat-o la fugă, pentru că erau cuprinse de cutremur şi de spaimă. Şi n-au spus nimănui nimic, căci se temeau”.

 

Matei 28:5-8, BC: „Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor: „Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul; şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică şi cu mare bucurie, şi au alergat să dea de veste ucenicilor Lui.

 

Luca 24:9,Luca 24:10, BC: „La întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor unsprezece şi tuturor celorlalţi. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau: Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov, şi celelalte care erau împreună cu ele”.

 

Observăm dacă comparăm Marcu 16:8 partea b, cu Matei 25:8 și Luca 24:10, căci se contrazice, în Marcu se spune că femeile „n-au spus nimănui nimic”, iar în Matei 25:8 și Luca 24:10. Femeile au dat de veste apostolilor despre învierea Domnului!

Prin urmare, și Marcu 16:8b, face parte din interpolarea de la sfârșitul lui Marcu nu doar, v.9-20! Despre care știim că cele mai importante manuscrise omit versetele 9-20, după cum urmează:

אּ (SINAITICUS – sec. IV d.Ch.), B (VATICANUS – secolul 4 d.Ch.), 304    (anul=?); Cop_sa_ms (COPTIC SAHIDIC – secolul 4 d.Ch.); Arm_mss     (ARMEAN – secolul 5 d.Ch.); Geo 1  (GEORGIAN 1  - o revizuire a traducerii georgiene  secolul 9 d.Ch.); Geo A          (GEORGIAN A – secolul 10 d.Ch.).

De fapt cercetătorii recunosc că ultimul cuvânt din versetul 8, conjuncția γάρ (gar  = pentru). 

dacă Evanghelia după Marcu a încheiat intenționat cu acest cuvânt, ar fi una dintre puținele narațiuni din antichitate care ar face acest lucru, de aceea cercetătorii susțin că Marcu niciodată nu intenționa să se termine atât de abrupt, în opinia lor sfârșitul original a lui Marcu a fost pierdut. 

Însă mai este o altă explicație, și fraza finală din Marcu 16:8, să fie adăugată, la fel ca v.9-20, căci altfel s-ar contrazice flagrant cu Matei 25:8 și Luca 24:10, și atunci Evanghelia după Marcu se închie cu ekstasis = uimire, extaz.

Astfel finalul de la Evanghelia după Marcu este: Şi ieşind, au fugit de la mormânt; pentru că ele aveau tremur şi uimire” (Marcu 16:8, SCC).