1Petru 1:11, Biblia Cornilescu: „Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate”.

 

Întrebările care se ridică din acest pasaj, sunt: erau profeții din vechiul legământ: creștini ca ei să aibă Duhul lui Hristos? Exista Duhul lui Hristos înainte de Hristos? Fiul a fost uns adică a devenit Hristos (Mesia în ebraică și Christos în greacă) la botezul Său, nu în existența preumană! Duhul Sfânt putea fi numit și: Duhul lui Christos doar de la botezeul lui Iesus.

Atunci ce este cu acest pasaj?

În Scripturile Calea Creștină, se redă astfel: cercetând pentru care sau în ce fel de timp arăta Spiritul Cel din ei, Cel mărturisind dinainte suferinţele lui Christos, şi gloriile de după acestea”.

În profeți era Spiritul Cel din ei”, adică Spiritul lui Dumnezeu care a lucrat înainte de Christos!

Explicația este că scribii care în multe pasaje au introdus: Hristos” sau „Isus”, când se referea la altcineva, fie pentru a susţine trinitatea, că Isus e Iehova, fie pentru chipurile: a-l glorifica !?! Dar Domnul nu este glorificat prin minciună sau adăugiri la textul sacru !!!

De pildă, în 1Corinteni 10:9, în unele traduceri (GBV 2001) apare: „Nici să nu-L ispitim pe Hristos, cum L-au ispitit unii dintre ei şi au pierit prin şerpi.” Isaraelul nu l-a ispitit pe Hristos !!! Ci pe Iehova !!! – vezi Numeri cap. 21.

În original în 1Corinteni 10:9, apărea „Iehova”, tetagrama (vezi şi: J18,22,23), apoi mai târziu ea a fost înlocuită cu „Domnul”, expresie ce apare în manuscrisile: אBC, sau Dumnezeu (vezi manuscrisul: A), iar mai târziu cu Hristos, vezi manuscrisele:  P46D.

La fel și în Evrei 11:26, unde din nou este adăugat termenul: Hristos”!

La fel, apariţia lui „Hristos” în 1Petru 1:11, este o imposibilitate!!!

De pildă, în Manuscrisul Vatican (sigla B) din sec IV, d.C. nu apare termenul: Hristos” (vezi și nota de subsol din interliniarul grec englez Diaglott bazat pe Manuscrisul Vatican).

 

Care este atunci realitatea?

Cel rău prin spiritul lui anticrist a creat: „un alt Isus” (2Corinteni 11:4), și anumiți scribi influențați de acest spirit au introdus: termenul: Hristos”, În mai multe pasaje, fără să-și dea seama că prin asta ei crează un alt Hristos, unul înainte de vreme, unul fals, care să fie și Tată și Fiu și Duh, fie trinitarism sau modalism!!!

Scribii aveau tot felul de opinii religioase, unii nici nu înţelegeau că adunarea lui Cristos a venit în fiinţă în primul secol d.Ch. nu de la Abel sau Avraam!!! Ei nu cunoşteau că evreii nu-L cunoşteau pe Christos, nu erau identificaţi cu El prin botez ca şi creştinii – Romani 6:2-4.

Noi trebuie să fim călăuziţi de Spirit, chiar atunci când manuscrisele nu sunt concludente ca să indice o modificare, căci: „Spiritul este Cel mărturisind, pentru că Spiritul este Adevărul” (1Ioan 5:6, SCC). Spiritul ştie ce a primit de la Dumnezeu prin Cristos ca să le dea omaneilor lui Dumnezeu! Spiritul Sfânt ne poate ajuta să restabilim originalul!