Pornografia a invadat societatea de astăzi, ea este prezentă în publicitate, modă, filme, muzică, reviste, programe TV, jocuri video, dispozitive mobile, site-uri şi în serviciile de photo sharing. La nivel mondial, din ce în ce mai mulţi oameni devin consumatori de pornografie, astfel din păcat această zeiță demonică face ca potrivit unor cercetări și statistice, ca în fiecare secundă 30.000 de oameni să viziteze aceste site-uri demonice, în fiecare oră în USA se produc două filme pornografice, și 9 din 10 tineri, respectiv 3 din 10 tinere vizionează materiale pornografice, la nivel mondial, această industrie pornografică înregistreză câștiguri de 100 de miliarde de dolari USA, pe spatele sclavilor prinși în acest păcat împotriva lui Dumnezeu și împotriva ta care îți distruge: corpul, mintea, inima!

De asemenea, industria pornografică este într-o continuă schimbare în rău, de aceea, imaginile pornografice din prezent sunt atât de şocante, încât ceea ce nu demult era considerat revoltător acum a devenit ceva tolerant sau chiar normal. Lumea se strică tot mai mult și este într-o continuă schimbare în rău, așa cum este scris în 1Corinteni 7:31; 2Timotei 3:6,2Timotei 3:13.

Iar acest păcat, tot mai mult înfășoară sau leagă oamenii, și îi depărtează de Dumnezeu, dându-le un surogat ieftin, o falsă fericire, un păcat de care trebuie să te eliberezi pentru a fi cu adevărat fericit în prezent și în epoca viitoare a Regatului lui Dumnezeu (Efeseni 5:3-5).   

 

Ce este pornografia?

Acest termen a apărut după ce în anul 1860, s-au început săpăturile la ruinele anticului oraş Pompei, distrus de Vezuviu, care a erupt pe 24 august, anul 79 e.n. Arheologii din epoca victoriană au rămas şocaţi de ceea ce au scos la lumină. Printre frumoasele fresce şi obiecte de artă au găsit, împrăştiate peste tot, o mulţime de picturi şi sculpturi care prezentau imagini erotice. Caracterul extrem de şocant al acestor lucrări de artă a determinat autorităţile să le depoziteze în muzee secrete. Pentru a cataloga astfel de reprezentări explicite a fost inventat cuvântul „pornografie“, care provine din termenii greceşti pornē şi graphos, însemnând: „a scrie despre prostituate“.

În prezent, pornografia este definită drept reprezentarea unui comportament erotic, prin materiale menite să stârnească dorinţe sexuale în cel ce le priveşte, le citeşte sau le ascultă. Pot fi materiale video, dar şi materiale audio şi publicaţii.

Din păcate, pornografia nu duce la o viață fericită, ea este un proces spre alterarea omului ca personalitate, ca persoană rațională, creativă, echilibrată, pornografia duce la distrugerea omului ca ființă inteligentă superioară animalului, ducându-i pe prizonierii acestui „drog”, la a trăi într-o lume de fantezii, sub-animalică! La fel ca și alergarea după „fericirea prin droguri”, care duce în final la groapă, căci așa cum drogații, care inițial consumă „droguri ușoare”,  apoi deorece drogurile ușoare nu îi mai satisfac, trec la droguri mai puternice, până când nici ele nu îi mai satisfac, și astfel ajung la supra doză și la moarte, dacă nu intervine abstinența!

La fel cei prinși ca sclavi în adâncul Satanei: curvia (Apocalipsa 2:20-24), de care este legată pornografia, în acest mod bolnăvicios de a ați petrece timpul, ajung de pornografia de început, la pornografia cu perversiuni, sau la homosexualitate, și ajung în final, ca nimic să nu îi mai împlinească, astfel ajung să-și distrugă viața, căsnicia, puterea vieții și de a conduce într-un mod înțelept (Proverbe 31:3), își pierd capacitatea de a raționa, și orice alte forțe creative ale vieții, și ajung mai rău ca un animal!

Satan îi face orbi la bucuriile vieții lăsate de Dumnezeu, care sunt fără înrobirea animalică, cum este cântecul de laudă (Iacob 5:13), mulțumirea față de Dumnezeu (Romani 1:19-22), și chiar lucrurile fizice: o mâncare delicioasă, o plimbare plăcută, o excursie, un proiect dus la îndeplinire, etc.

 

Conform Bibliei este pornografia: păcat?

Pornografia are scopul să stârnească pofte nelegitime, prin persoane necunoscute, cu care nu ești căsătorit, care expun părți intime și procese intime, până la scene mai mult decât scârboase și animalice!

Dumnezeu interzice să ne arătăm golociunea, căci aceasta duce la curvie (Ezechiel 23:18), de aceea Dumnezeu avertizează prin profetul Habacuc 2:15, GBV 2001, unde se spune: Vai de cel care dă băutură aproapelui său – căruia îi torni otrava ta şi-l îmbeţi şi pe el – ca să-i priveşti goliciunea!

Privirea goliciunii aprind în om pofte lacome ale iubirii de sine, și ale auto-împlinirii, care sunt în contrast cu iubirea curată care caută folosul celuilalt nu folosul propriu (Filipeni 2:4).

În plus, în Psalm 101:2-4, SCC, se descrie omul lui Dumnezeu astfel: Mă voi purta cu înţelepciune pe o cale perfectă: când vei veni la mine? Voi umbla în curăţia inimii mele înăuntrul casei mele. Nu voi pune înaintea ochilor mei nici un lucru al lui Belial; urăsc purtarea celor care se abat: ea nu se va lipi de mine.  Inima stricată se va depărta de la mine; nu voi cunoaşte răul”. Iată, comportarea omului lui Dumnezeu care Îl iubește pe Creator, condus de înțelepciune pe calea divină, perfectă, și care duce la viață, la fericire fără consecințe negative, la o inimă și viață curată!

Chiar în casa lor, creștinii vor umba în curăția inimii lor, nu doar în adunare, și aceasta implică că ei nu vor pune înaintea ochilor lor lucruri fără valoare, lucruri care duc la moarte, cum este pornografia și imoralitatea sexuală! Belial fiind un domn al deșertului, comparat în Scriptură cu abisul sau locuința morților. De fapt curvia duce la moarte, la locuința morților (Proverbe 7:8-23; Iacob 1:13-15).

Lucrurile lui Belial au sensul de lucruri fără valoare, în contrast cu lucrurile valoroase pe care le putem face pe acest pământ, fapte bune care să rămână etern (Apocalipsa 14:13; 1Corinteni 3:11-13), păcatul nu valorează nimic, ba mai mult el duce la judecata și pedeapsa eternă! – Apocalipsa 21:8.

Un om a lui Dumnezeu trebuie să urască purtarea celor care se abat de la normele divine ale dreptății, și astfel vom îndepărta de noi, aceste lucruri pornografice, demonice, noi nu dorim să cunoaștem răul, ci dorim să umblăm în curăția inimii noastre pe calea perfectă a lui Dumnezeu!

La fel în Isaia 33:14-15, GBV 2001, se pune următoarea întrebare și scriitorul inspirat divin dă și un răspuns: „Cine dintre noi va putea locui cu un foc mistuitor? Cine dintre noi va putea locui cu flăcările eterne?“ Cel care umblă drept şi vorbeşte drept, cel care dispreţuieşte câştigul din asuprire, cel care îşi scutură mâinile, ca să nu ia mită, cel care îşi astupă urechile, ca să nu audă vorbindu-se de sânge şi îşi închide ochii ca să nu vadă răul. Iată, cine va locui lângă Dumnezeu care este un foc mistuitor (Evrei 12:29), cel care nu se uită ca să vadă răul în orice formă ar fi el, în acest rău se include și pornografia!

Iar Domnul Iesus a dezvăluit în Matei 5:28, SCC: Eu însă vă zic: Oricine, privind la o femeie ca să o poftească, deja a comis adulter cu ea în inima lui”. Iar pornografia aceasta are scopul ca cel care privește să poftească, este provocat spre imoralitate sexuală în toate formele ei!

Astfel pornogravia este un păcat inițiat de Diavolul pentru a-i provoca pe oamenii de la îndatoriile lor ca oameni, la un mod de trăire subuman, bolnăvicos, care lezează rațiunea, o viață echilibrată, o viață de cuplu căsătorit, și te transformă în dușman cu Dumnezeu!

În contrast cu părtășia cu Dumnezeu; modul de viață imoral și implicit pornografia este ceva opus vieții din Dumnezeu și a unei rațiuni, așa cum arată apostolul Pavel în Romani 1:19-32, SCC: Pentru că ceea ce este cunoscut despre Dumnezeu este arătat în ei, deoarece Dumnezeu le-a arătat. Fiindcă cele nevăzute ale Lui, atât puterea Lui eternă, cât şi divinitatea Lui, se văd de la creaţia lumii, fiind înţelese prin cele făcute; pentru ca ei să fie de nedezvinovăţit.  Deoarece cunoscând pe Dumnezeu, nu L-au glorificat ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci, s-au făcut deşerţi în cugetările lor, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. Zicând că sunt înţelepţi, au înebunit; şi au schimbat gloria lui Dumnezeu nestricăcios cu o asemănare a unei imagini de om stricăcios, şi de păsări, şi de animale cu patru picioare, şi de târâtoare. De aceea Dumnezeu i-a dat poftelor inimilor lor, spre necurăţie, pentru a-şi dezonora corpurile lor între ei; care au schimbat adevărul lui Dumnezeu cu minciuna; şi s-au închinat şi au făcut serviciu sacru: creaturii în locul Creatorului; care este binecuvântat în epoci. Amen.  De aceea, Dumnezeu i-a dat unor pasiuni ale dezonoarei; pentru că şi femeile lor au schimbat întrebuinţarea naturală, cu cea împotriva naturii. Asemenea şi bărbaţii, lăsând întrebuinţarea naturală a femeii, s-au aprins în pofta lor între ei, bărbat cu bărbat făcând neruşinarea, şi primind în ei răsplata care trebuia pentru rătăcirea lor. Şi întrucât nu au considerat să aibă pe Dumnezeu în cunoştinţă, Dumnezeu i-a dat într-o minte stricată să facă cele necuvenite; fiind umpluţi cu orice nedreptate, răutate, lăcomie, înrăire; plini de invidie, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de vicii; şoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, orgolioşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, nepricepuţi, călcători de învoieli, fără afecţiune, nemiloşi; care cunoscând dreptatea lui Dumnezeu; că cei făptuind cele ca acestea sunt vrednici de moarte; nu numai că ei le fac, dar sunt şi de acord cu cei făptuindu-le”.

Iată, cei care nu l-au păstrat pe Dumnezeu în cunoștiința lor, și nu L-au glorificat și nu i-au mulțumit, au căzut, într-un mod de viață imoral, idolatru, în care au făcut din oameni și din animale Dumnezeul lor, de practici nelegiuite, scârboase și dezonorante, modul lor de a trăi, astfel inima lor s-a întunecat și mintea lor s-a stricat, iar aceste păcate imorale, venite în special din iubire de sine, au dus la alte păcate: nedreptate, răutate, lăcomie, invidie, plini de vicii, fără afecțiune, nemiloși, etc.

Pedeapsa pentru un astfel de mod de trăire în păcat este moartea! 

Acest lucru este arătat și în Efeseni 5:3-13, SCC: Iar curvie şi orice necurăţie sau lăcomie nici să nu fie numite între voi, precum se cuvine unor sfinţi; şi nici comportare ruşinoasă, şi vorbire nechibzuită, sau obscenităţi, care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă mulţumiri. Pentru că ştiţi aceasta, cunoscând că orice curvar, sau necurat, sau lacom, care este un idolatru; nu are moştenire în Regatul lui Christos şi al lui Dumnezeu. Nici unu să nu vă amăgească cu cuvinte deşarte; pentru că din cauza acestora vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.  Nu vă faceţi deci co-părtaşi ai lor! Deoarece cândva eraţi întuneric, dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi ca nişte copii ai luminii; pentru că roada luminii este în orice bunătate, şi dreptate, şi adevăr; examinând ce este bineplăcut Domnului. Şi nu fiţi co-părtaşi cu lucrările neroditoare ale întunericului; ci, mai bine respingeţi-le; pentru că cele făcute de ei în ascuns este ruşinos şi de a fi spus. Iar toate cele condamnate, sunt arătate de lumină; pentru că lumina este cea arătând orice”.

Iată textul face referire la pornografia verbală, venită în urma imoralității sexuale, iar acesta conform textului este idolatrie, este un dumnezeu străin, a cărei ascultare de el duce la moarte, și de a nu avea moştenire în Regatul lui Christos şi al lui Dumnezeu”!

În contrast creștinii, sunt sfinți, au o comportare și vorbire cuvincioasă, știu ceea ce este rușinea și ei umblă în lumină, rodind roada luminii: bunătatea, dreptatea și adevărul!

Creștinii au îndemnul  să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a spiritului, desăvârşind o sfinţenie în teamă de Dumnezeu” (2Corinteni 7:1, SCC). Pornografia, întinează (murdărește, strică, pervertește) carnea (corpul uman) și spiritul (inima) omului, făcându-l să alerge după fantezii sexuale, necugetate, după o viață trăită într-o lume ireală care dereglează mintea și inima!

Pornografia dezechilibrează ființa umană, pe când ascultarea de Dumnezeu, păstrează în echilibru: corpul față de minte, conștiință, de inimă, fără a face ca pornirile inimii și ale corpului să anuleze sau strice facultatea de a raționa, conștiința, inima care bate și pentru alții nu doar pentru sine!

Însă ca fiii ai lui Dumnezeu, să ascultăm îndemnul: “De aceea, încingându-vă coapsele minţii voastre, fiind treji; să speraţi deplin în harul cel aducându-vi-se la dezvăluirea lui Iesus Christos. Ca nişte copii ai ascultării, neconformându-vă după poftele dinainte, în necunoştinţa voastră; ci, după cum Cel chemându-vă este sfânt, faceţi-vă şi voi sfinţi în toată purtarea; pentru că a fost scris: „fiţi sfinţi, pentru că Eu sunt Sfânt.”1Petru 1:13-16, SCC.

 

Cum să ne eliberăm de pornografie și să obținem o viață curată?

Indiferent dacă de puțin timp sau de mult timp, te-ai expus la pornografie, în primul rând, trebuie să știi că aceasta este un păcat înaintea lui Dumnezeu care ne desparte de El și ne pune în legătură cu spiritul curviei (Osea 4:12; Osea 5:4), cu un mod de viață depravat, stricat,  condus de instincte animalice, carnale, unele nenaturale, diferită de o iubire curată și altuistă dintre doi soți, și care ne pervertește inima, și ne întunecă mintea așa cum a m văzut în textul din Romani 1:19-32.

 

1) Să luptăm pe plan spiritual pentru a ne elibera de pornografie:

În primul rând, lupta pentru a obține eliberarea din pornografie este o luptă spirituală, este o luptă cu ‚uneltirile Diavolului’ şi cu ‚spiritele răutăţii din locurile cereşti’ (Efeseni 6:11-12). Diavolul şi îngerii lui, va face tot ce atârnă de ei ca să te împingă în mlaștina pornografiei, sau să te scufunde și mai tare în pornografie!

Diavolul are spirite (duhuri) specializate în acest domeniu: demoni de iubire de sine, mai exact ramura pasiunii greșite a iubirii de sine, care îi îndeamnă pe oamenii uneori la pasiuni nepermise de Dumnezeu, iar această pasiune îți dă putere, dorință, de a nu te mai înfrâna!

Acest spirit al pasiunii greșite, lucrează împreună cu libertatea lumească, o altă ramură a iubirii de sine, care te îndeamnă să cauți moduri de împlinire, nepermise de Dumnezeu, dar permise de lume, de libertatea falsă a lumii, unde poți trăi cum vrei, dar care duce la moarte (Proverbe 5:1-6; Proverbe 14:12).  

La început demonii te vor atrage cu curiozitatea, cu anumite scene sau cuvinte auzite întâmplător, lucrând în general pe un fundal al singurătății, deprimării, lipsei de bucurie a vieții, de scop în viață, al atacului spiritului morții, prin ramura durere, în care dorește să trăiești nu în durere, ci în mângâiere, de oameni conduși de instincte, pofte, și mai puțin de rațiune, aleargă la aceste ape otrăvitoare! – Ieremia 8:14; Proverbe 5:15-21.

Însă dacă ești prins în păcatul pornografiei, demonii prin lume se vor folosi de imaginile și manifestările pornografice, de legăturile cu oamenii, cu site-uri pornografice, ca să te ademenească și mai mult în acest păcat, de aceea tu trebuie să te rogi în acele momente când ești ispitit sau încercat (Luca 22:40).

Evită emisiunile, TV, filmele erotice, site-uri erotice, reviste pornografice, muzica senzuală, orice care duce la a trăi în afara lumii reale, în a anula bunul simț și conștiința, și în a ieși din terenul voinței lui Dumnezeu, care este adevărata libertate!

Ilustrare:

Putem compara terenul adevăratei libertăți cu acoperișul plat al unui bloc cu 10 etaje, în care libertatea de mișcare este perimetrul acoperișului blocului! A ieși dincolo de acoperiș, pare preț de o secundă o mișcare liberă dar duce la moarte! La fel și ieșirea de pe terenul adevărului biblic duce la moarte, chiar dacă preț de o secundă ai senzația de „libertate, de zbor, de împlinire”!

În concluzie, împotrivește Diavolului prin credință (1Petru 5:8-9), prin încrederea în normele divine, care delimitează sau conturează adevărata libertate fără consecințe negative!

 

2) Lupta mintală:

Lupta mintală implică, a reflecta, a cugeta la ceea ce este drept, curat, așa cum îndeamnă apostolul Pavel în Filipeni 4:8, SCC: “Încolo, fraţilor, câte sunt adevărate, câte sunt respectuoase, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt de iubit, câte sunt vorbite de bine, dacă este vreo virtute, dacă este vreo laudă; la acestea să cugetaţi. Lupta mintală implică, a nu permite ca anumite gânduri trecătoare, ce vin în minte din trecut, sau stârnite în prezent de ceva (imagine, câtec, etc.), să pătrundă în inimă, și să te facă să cugeți la nelegiuiri, formându-ți o mentalitate a cărnii care este moarte conform cu Romani 8:5-8. O mentalitate bazată pe pofte trupești, pe împliniri trecătoare, efermere, și nu o mentalitate a Spiritului care este etern (Evrei 9:14), de folos și care duce la o viață sfântă!

Pentru a câştiga lupta mintală, trebuie să îți dezvolți un mod de a gândi sănătos la cele descrise în Filipeni 4:8, forțându-te să rămâi pe terenul adevăratei libertăți, al Cuvântului lui Dumnezeu și al unei conștiințe sănătoase, și nederapând spre lucruri rușionase, depravate, care strică inima și întunecă mintea și întinează conștiința, făcând-o insensibilă la adevăr și la judecata sănătoasă!

 

3) Lupta pentru inima ta:

Spiritul sau inima ta, este locul de unde izvorăsc: izvoarele vieții (Proverbe 4:23), a pierde lupta pentru inimă, a lăsa ca practicile lui satan să-ți cucerească inima, cetatea vieții, înseamnă ca treptat inima să devină izvoare ale morții, ca curvia care duce la moarte, ca lăcomia care duce la moarte, etc. – Efeseni 5:3-5.

Inima este cucerită prin minte, atunci când mintea nu mai raționează corect, și permite ca să intre la inimă, gânduri, idei, raționamente, atunci când ele sunt greșite, inima se întunecă, și ea își pierde curăția prin care reflectă Spiritul lui Dumnezeu (1Timotei 1:5; Psalm 140:2, Proverbe 6:18).

Lupta pentru inima începe de la lupta pentru o minte sănătoasă, care gândește lucrurile prin prisma legii lui Christos și astfel obține mintea lui Christos (1Corinteni 2:16).

Dacă inima deja s-a întunecat, dar nu într-o măsură irecuperabilă, inima sau spiritul omului tot prin minte trebuie luminată, corectată, îndreptată, iar mintea trebuie să gândească pe baza adevărului din Sfânta Scriptură, adevăr înțeles și dezvăluit de Spiritul Sfânt! - Efeseni 6:17.

Astfel inima va recăpăta izvoarele vieții, și va avea: simțiri, motivații, puteri și sentimente curate, pure, sfinte, nu egoiste, și va deveni o inimă circumcisă de carnea păcătoasă (comp. cu Romani 2:29; Ieremia 4:4), care va trăi o viață pentru Dumnezeu (Romani 6:10-11).

 

Îndemn de încheiere:

Luptă să te eliberezi de această legătură a morții (comp. Evrei 12:2 cu Proverbe 7:16,Proverbe 7:27), ca să devii o făptură curată, liberă de a trăi o viață cu adevărat fericită!

Imortant este să perseverezi în această luptă pentru ați elibera mintea, inima corpul de această otravă mortală mascată în plăcere, e nevoie să îți dai toată silința, folosind toate capacitățile tale de om, pentru a scoate această otravă din tine, este nevoie de timp şi străduinţă, credință și răbdare, de luptă până la sânge, a te lepăda de tine însuși, de a lua crucea și a-L urma pe Domnul (Luca 9:23) prin care învingi iubirea de sine, în forma de spirit demonic, precum și ca  om vechi al tău, pe care trebuie să îl crucifici, ca să devii un om nou, creat după chipul (calitățile) lui Dumnezeu (Coloseni 3:5-10).