Hipnoza este definită drept „stare asemănătoare cu somnul sau cu somnambulismul, provocată artificial prin sugestie, în timpul căreia controlul conştient asupra propriei comportări şi contactul cu realitatea slăbesc, acţiunile celui hipnotizat fiind supuse voinţei hipnotizatorului“. — Dicţionarul explicativ al limbii române.

Transa hipnotică începe prin concentrarea atenţiei unei persoane asupra unui anumit punct; ea are o serie de efecte.

Lucrurile cu care îi momesc hipnotizori pe oameni este că potrivit reclamei lor, chipurile: prin hipnoză, se poate schimba comportamentul, şi anume în aşa măsură, încât să fie schimbate chiar obiceiuri; să stimuleze într-atât gândirea, încât persoana să-şi amintească de lucruri uitate; să elibereze orice om de timiditate, temeri, anxietăţi şi depresii; să vindece boli precum astmul şi alergia; să potolească durerile.

Afirmaţiile de-a dreptul fantastice şi popularitatea crescândă de care se bucură hipnoza în lume au determinat şi membri unor culte să aştepte ajutor de la hipnoză. Medici, stomatologi, psihiatri, psihologi şi consilieri spirituali se folosesc de hipnoză în practica lor şi o recomandă oamenilor religioşi sau non-religioşi.

 

Care este realitatea?

Inducerea hipnozei constă deci dintr-un sistem de manipulări verbale şi non-verbale care servesc la transpunerea unui om într-o stare de sugestibilitate crescută - sau, pe scurt, într-o stare în care crede aproape orice.

Deoarece hipnoza deplasează responsabilitatea într-un domeniu în care nu se mai poate lua o decizie obiectivă, raţională şi deplin conştientă, are loc o lezare a liberului arbitru. Capacităţile normale de evaluare sunt pierdute, iar deciziile sunt luate pe baza sugestiilor, fără acordul şi influenţa de frânare a raţiunii. Conştiinţa, raţiunea, voinţa sunt comori de preţ a omului date de Creatorul nostru.

A renunţa la libertatea şi stăpânirea dată de Creator, lezând aceste capacităţi cu care ai fost înzestrat şi lăsându-te pradă unor înşelători ar fi o mare greşală!

Pierre Janet, pionier al hipnoterapiei moderne, a recunoscut: „Există pacienţi cărora... trebuie să le spunem o parte de adevăr; şi există alţii pe care, din motive strict morale, trebuie să-i minţim”.

Este demn de remarcat că tot mai multe curţi supreme din Statele Unite nu acceptă mărturiile sau depoziţiile persoanelor aflate în stare de hipnoză. În 1980, Curtea Supremă din Minnesota a declarat că, „după opinia majorităţii specialiştilor, niciun expert nu poate stabili dacă amintirile evocate prin hipnoză, fie şi numai o mică parte din ele, sunt adevărate, sunt minciuni sau sunt fabulaţii — adică o încercare de a umple golurile cu lucruri fanteziste. Aceste rezultate nu sunt considerate exacte din punct de vedere ştiinţific“ (State v. Mack, 292 N.W.2d 764). Influenţa pe care hipnotizatorul o are asupra persoanei hipnotizate este un alt motiv pentru care aceste informaţii nu sunt demne de încredere.

Este un pericol chiar atunci când au loc numerele de hipnoză în public! În The Encyclopedia Americana se spune despre aceste numere de hipnoză cu public: „Subiectul hipnotizat poate fi deosebit de susceptibil chiar şi la sugestiile mascate ale hipnotizatorului, poate ajunge cu uşurinţă la acele porniri din subconştientul său care în mod normal sunt uitate şi poate simţi în timpul hipnozei că toate restricţiile sociale şi cele personale impuse asupra comportării sale sunt înlăturate“. Iar Collier’s Encyclopedia se afirmă: „Subiectul hipnotizat îşi concentrează la maximum facultăţile, devenind astfel extrem de atent la sugestiile hipnotizatorului şi extrem de cooperant, executând tot ceea ce i se spune“.

Dar mai mult decât o manipulare a hipnotizorului şi o pierdere a unei raţiuni libere, cel hipnotizat este făcut fără frâu şi pus apoi în legătură cu spirite necurate, astfel hipnoza este o poartă spre ocultism!

Referitor la hipnotism, Encyclopedia of Occultism and Parapsychology face următoarea afirmaţie: „Istoria lui [a hipnotismului] se împleteşte foarte strâns cu ocultismul“. Transele religioase, care de-a lungul istoriei au fost considerate elemente ale vrăjitoriei şi ale magiei, sunt privite de mulţi drept o formă de hipnoză. În plus, preoţii din Egiptul antic şi cei din Grecia antică induceau un fel de stare hipnotică în încercarea de a vindeca boli în numele falşilor lor zei. Aceeaşi enciclopedie mai spune: „Chiar şi în prezent, o mare parte dintre actele hipnotice sunt clasificate ca «spiritiste»“.

Între transa hipnotică şi posedarea demonică există cu siguranţă câteva puncte comune. Hilgard descrie două cazuri de transă în care a fost implicată posedarea demonică!!!

Mai ales odată cu profunzimea transei hipnotice creşte şi posibilitatea unei posedări demonice.

Astfel hipnoza este o poartă spre lumea spirituală a lui satan!!!

Dacă în cer intri prin Cristos (Ioan 14:6), El este calea, uşa (Ioan 10:9).

În iad, intri prin a renunţa la Tatăl ceresc ca Călăuzitor, ce se foloseşte de raţiune, conştiinţă, voinţă pentru a-l îndruma pe om (Geneza 3:1-5; Romani 2:14-15). Şi a accepta oameni ca „Călăuzitori” şi „Vindecători” (comp. Ieremia 17:5,Ieremia 17:9, cu Matei 23:16)

Acei oameni devenind pradă uşoară celui rău!

De aceea, Dumnezeu condamnă în mod clar toate formele de spiritism (Deuteronom 18:9-12; Apocalipsa 21:8).

A permită altora să-i influenţeze mintea prin intermediul sugestiilor hipnotice, ar fi contrar următorului îndemn dat de Domnul prin apostolul Pavel: Vă îndemn deci pe voi fraţilor, prin îndurările lui Dumnezeu, să prezentaţi corpurile voastre: sacrificiu viu, sfânt, bine-plăcut lui Dumnezeu; el este serviciul sacru al vostru: raţional. Să nu vă conformaţi epocii aceasta; ci, transformaţi-vă prin înoirea minţii voastre, pentru ca voi să deosebiţi care este voinţa lui Dumnezeu cea bună, şi bine-plăcută şi perfectă. - Romani 12:1-2 SCC.

Şi celui dat de apostolul Petru: De aceea, încingându-vă coapsele minţii voastre, fiind treji; să speraţi deplin în harul cel aducându-vi-se la dezvăluirea lui Iesus Christos” - 1Petru 1:13 SCC.

În mod clar, hipnoza ne-ar împiedica să urmăm aceste sfaturi.

Caută-L pe Creatorul Tău care poate să-ţi vindece bolile şi să-ţi transforme viaţa cu adevărat (Psalm 103:3-6).