Iarăşi: Regatul cerurilor este asemănător năvodului aruncat în mare, şi aducând din orice soi.
Care când a fost umplut, trăgându-l pe ţărm, şi aşezându-se, au adunat pe cei buni în vase; iar pe cei stricaţi, i-au aruncat afară. Aşa va fi la sfârşitul epocii: Îngerii vor ieşi şi vor despărţii pe cei răi din mijlocul celor drepţi,
şi îi vor arunca în cuptorul de foc; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. Aţi înţeles toate acestea? Ei I-au zis: Da! Iar El le-a zis: De aceea, orice cărturar, fiind
făcut discipol pentru Regatul cerurilor, este asemănător unui om, stăpân al casei, care scoate din comoara lui, lucruri noi şi vechi. – Matei 13:47-52, SCC.

 

Această parabolă o găsim consemnată în Matei 13:47-52, este demn de menţionat că aceasta este foarte asemănătoare cu cea despre grâu şi zizanie, deoarece în ambele ilustrări are loc o selecţie dintre buni şi răi care are loc la sfârşitul epocii.

Aici, Regatul cerurilor este comparat cu un năvod care este aruncat în mare, acesta prinde tot felul de peştii, şi buni şi răi, este interesant că cei răi sunt luaţi din mijlocul celor buni şi sunt aruncaţi în cuptorul de foc, iar cei buni sunt adunaţi în vase, selecţia o va face îngerii la sfârşitul epocii.

La revenirea Domnui cei strânşi în năvodul evangheliei: cei buni care ascultă de Cuvântul Domnului şi cei răi, care se prefac că ascultă, sunt adunaţi pentru judecată, iar îngerii vor da plata la cei drepţi şi pedeapsa la cei răi (Matei 13:38-42; Matei 24:31).

Peştii buni vor fi strânşi în vase, faptul că sunt mai multe vase, indică că cerul are diferite camere şi poziţii (Ioan 14:2-3), totuşi toţi peşti buni vor beneficia de nemurire şi fericire.

Scopul parabolei: este atenţionarea că nu toţi peştii din năvod vor ajunge în cer, şi astfel Domnul îi atenţionează pe toţi de pericolul ca la sfârşitul epocii să fie aruncaţi în cuptor!

De aceea, versetul cheie este: Aţi înţeles toate acestea?” Aceste avertizări din parabole nu sunt lucruri de ignorat sau minimalizat, ci de înţeles şi de luat aminte!