„Dar ce vi se pare? Un om avea doi fii; şi apropiindu-se de cel dintâi, a zis: Fiule! Mergi astăzi de lucrează în via mea. El însă, răspunzând, a zis: nu vreau! Dar mai târziu, regretând, s-a dus. Apropiindu-se de cel de al doilea, i-a zis la fel. Iar el răspunzând, a zis: Eu mă duc Doamne! şi nu s-a dus. Cine dintre cei doi a făcut voinţa tatălui? Ei au zis: cel dintâi! Iesus le zice: adevărat vă zic: Vameşii şi curvele merg înaintea voastră în Regatul lui Dumnezeu. Pentru că Ioan a venit la voi pe o cale a dreptăţii, şi nu l-aţi crezut; dar vameşii şi curvele l-au crezut. Voi însă, văzând, nici nu aţi regretat mai târziu; ca să îl credeţi.” – Matei 21:28-32, SCC.

 

Domnul Iesus dă o parabolă în contextul discuţiei despre autoritatea cu care lucrează, şi despre Botezul lui Ioan cu preoţii şi bătrâni, El îi întreabă: „Botezul lui Ioande unde era? Din cer, sau de la oameni? Dar ei cugetau în sine, zicând: dacă avem să zicem, din cer; ne va zice: atunci de ce nu l-aţi crezut? Iar dacă avem să zicem: De la oameni; ne temem de mulţime, pentru că toţi îl au pe Ioan ca profet. Şi răspunzând lui Iesus, au zis: Nu ştim. şi El le-a zis: nici Eu nu vă spun cu ce autoritate fac acestea.”

Ca urmare a vicleniei preoţilor, Domnul dă o ilustrare cu doi fii, indicând că în Israel au fost două tipuri de oameni, oameni care cu gura spuneau că ascultă, dar nu făceau ceea ce promiteau! Şi oameni, care iniţial spuneau că nu fac, apoi le părea rău şi făceau ceea ce tatăl lor le-a spus!

Al doilea fiu din parabolă care a zis şi nu a făcut, i-a reprezentat pe marii preoţi şi bătrânii poporului (Matei 21:23), iar primul fiu care a spus că nu face, dar apoi a regretat şi a făcut, i-a reprezintat pe „vameşii şi curvele”, care iniţial, ei nu au ascultat de legea lui Moise, dar apoi venind Ioan Botezătorul, care a demascat călcările de lege, ei l-au crezut şi s-au căit de călcarea legii acceptând botezul lui, ca fiind un botez al căinţei şi împăcării cu Dumnezeu!

Versetul cheie şi conluzia este: „Vameşii şi curvele merg înaintea voastră în Regatul lui Dumnezeu.” - SCC

Scopul parabolei este să demaşte lipsa de ascultare a preoţilor şi bătrânilor! Ei doreau să afle cu ce autoritate lucra Iesus (v.23)? Însă oamenii care sunt neascultători de trimişii lui Dumnezeu, nu pot înţelege autoritatea ce o avea Domnul, nici lucrarea Lui!

Astfel nu cei care spun cu gura lui Dumnezeu că fac, fac cu adevărat!