Matei 12:43-45, SCC: “Iar când spiritul necurat are să iasă din om, umblă prin locuri fără ape, căutând odihnă, şi nu găseşte. Atunci zice: mă voi întoarce în casa mea de unde am ieşit; şi venind, o găseşte neocupată, fiind măturată şi împodobită. Atunci se duce şi ia cu sine alte şapte spirite, mai rele decât el; şi intrând, locuiesc acolo. Şi se face starea din urmă a omului acela, mai rea decât cea dintâi. Aşa va fi şi cu generaţia aceasta cea rea”.

 

Luca 11:24-26, SCC: Când spiritul necurat are să iasă din om, trece prin locuri fără ape, căutând odihnă; dar negăsind, atunci zice: mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieşit. Şi venind, o găseşte neocupată; măturată şi împodobită. Atunci se duce şi ia pe lângă el alte şapte spirite mai rele decât el, şi intrând, locuiesc acolo; şi starea din urmă a omului acela se face, mai rea decât cea dintâi”.

 

Domnul Iesus rostește aceste cuvinte în contextul în care după ce scoate demoni printr-un Spirit a lui Dumnezeu, dovedind că Regatul lui Dumnezeu este prezent prin Regele Iesus, totuși cărturarii și fariseii cer un semn (Matei 12:39), El însă nu le dă decât semnul lui Iona (Matei 12:40), prezicând astfel că după 3 zile va învia din morții.

El demască generația necredincioasă în mijlocul cărora a predicat și a făcut semne și minuni, arătând prin acest exemplu ce se va întâmpla cu ea, dacă nu nu va lăsa ca Spiritul lui Dumnezeu prin care El făcea miracole să locuiască în ei. El îi avertizează: “Iar când spiritul necurat are să iasă din om, umblă prin locuri fără ape, căutând odihnă, şi nu găseşte. Atunci zice: mă voi întoarce în casa mea de unde am ieşit; şi venind, o găseşte neocupată, fiind măturată şi împodobită. Atunci se duce şi ia cu sine alte şapte spirite, mai rele decât el; şi intrând, locuiesc acolo. Şi se face starea din urmă a omului acela, mai rea decât cea dintâi. Aşa va fi şi cu generaţia aceasta cea rea”.

Generația din timpul lui Iesus, avea o curățenie de suprafață, ei urmau exemplul liderilor religioși din acel timp, descriși de Domnul Iesus în Matei 23:5-7, SCC: Iar toate faptele lor le fac pentru a fi văzuţi de oameni; pentru că lăţesc filacteriile lor, şi măresc ciucurii. Le place însă locul dintâi în sinagogi, şi saluturile în pieţe; şi să fie chemaţi de oameni: „Rabi”.

Domnul Iesus descrie ce se întâmplă când un spirit necurat iese dintr-un om, principiu aplicat și la  generația din timpul Lui, și anume: demonul “umblă prin locuri fără ape, căutând odihnă, şi nu găseşte”. Acel loc fără apă este abisul (Apocalipsa 9:1-3), crezând că dacă merge în abis în adâncul locuinței morților va fi departe de fața lui Dumnezeu și se va putea odihni de mânia Lui (comp. cu Psalm 139:7-9). Dar mânia lui Dumnezeu este și în adâncul locuiței morților, de aceea demonul se întoarce își revizitează după un timp casa, care este corpul omului, și venind în fosta sa casă, dacă o găsește mărturată (eliberată de demoni), împodobită (acțiuni religioase exterioare ca ale fariseilor), însă: NEOCUPATĂ (lipsită de Spiritul Sfânt care să o umple), acel demon merge “şi ia cu sine alte şapte spirite, mai rele decât el; şi intrând, locuiesc acolo. Şi se face starea din urmă a omului acela, mai rea decât cea dintâi”. Astfel acel om devine mai demonizat ca înainte de a se produce schimbarea și eliberarea temporară, el devine mai rău (Efeseni 2:12).

Acest principiu era valabil pentru oamenii din generația lui Iesus care era necredincioasă, cu toate că Fiul lui Dumnezeu: Iesus Christos a făcut în mijlocul lor: lucrări puternice (dynamis), minuni (terata), semne (semeia) – Fapte 2:22.

Însă din cauză că ei nu aveau credință, pentru că era “o generaţie rea şi adulteră” (Matei 12:39, SCC), care doar a măturat casa folosindu-se de legea lui Moise, dar nu a lăsat ca Dumnezeu prin Spiritul Sfânt să le ocupe casa. Astfel starea lor a devenit “mai rea decât cea dintâi”, (comp. cu Ezechiel 18:24,Ezechiel 18:26), de aceea a fost și judecată acea generație după cum a fost profețit în Luca 11:49-51, SCC: „De aceea şi Înţelepciunea lui Dumnezeu a zis: voi trimite la ei profeţi şi apostoli, şi pe unii dintre ei îi vor omorî şi îi vor persecuta; ca să fie cerut de la generaţia aceasta sângele tuturor profeţilor, cel vărsat de la întemeierea lumii: De la sângele lui Abel, până la sângele lui Zaharia; cel omorât între altar şi casă. Da, vă zic! Va fi cerut de la generaţia aceasta(vezi și Matei 23:36).

Scopul acestei parabole sau exemplu cu omul demonizat, din care spiritul necurat pleacă este să arate ce se întâmplă cu această generație care nu și-a pregătit inima, a cărei inimă era împietrită așa cum a spus Domnul în Matei 13:14-15, SCC: “Şi cu ei este împlinită profeţia lui Isaia, cea zicând: „cu auz veţi auzi, şi nicidecum nu aveţi să înţelegeţi; şi văzând, veţi vedea, şi nicidecum nu aveţi să pricepeţi; pentru că inima poporului acesta s-a împietrit, şi cu urechile au auzit greu, şi au închis ochii lor; ca nu cumva să vadă cu ochii, şi să audă cu urechile, şi să înţeleagă cu inima, şi să se întoarcă, şi să îi vindec”.

Acea generație se mulțumea cu forme exterioare, dar interiorul lor nu era umplut cu Dumnezeu prin Spiritul Sfânt, demonii care au venit au găsit casa lor neocupată și au intrat de aceea, versetul cheie este: Şi se face starea din urmă a omului acela, mai rea decât cea dintâi. Aşa va fi şi cu generaţia aceasta cea rea”.