Tatăl nostru care este in ceruri nu a poruncit închinarea la oase (moaste), chiar dacă ele sunt ale unor oameni care au făcut voinţa lui în timpul vieţii! Căci Dumnezeu interzice închinarea la creaturi (Romani 1:22-25), oamenii trebuie sa se inchine numai Lui fiindca el este creatorul tuturor lucrurilor pe care noi le putem vedea.
Nu există decât un singur Mijlocitor între om şi Creator: Omul Isus Christos (1Timotei 2:5).
 
Dumnezeu a considerat atingerea unui mort ca fiind o necurăţenie, cine se atingea de el devenea necurat potrivit legii divine. Preoţii nu aveau voie nici să atingă trupul mort al părinţilor lor pentru a nu se spurca (Levitic 21:11-12). Însă vedem aşa numiţi „preoţi”, că poartă racle cu oase, şi îndeamnă pe oameni la cinstirea lor, în loc ca să îi îndemne la cinstirea singurului Dumnezeului adevarat din cer care este binecuvântat în etern (Romani 1:25).

 

Închinarea la morţi nu este o închinare în spirit şi adevăr aşa cum a învăţat Domnul Isus şi aşa cum se închină închinătorii adevăraţi (Ioan 4:23-24).

 

Mulţi aşa zişi „sfinţi”, nu sunt sfinţi! Adevăraţi sfinţi sunt cei declaraţi de Dumnezeu sfinţi, nu de concilii sau de popi! Iar sfinţii descrişi în Biblie nu au acceptat închinarea la ei (Fapte 10:25-26), aşa cum acceptă „prea sfinţii” din cultele tradiţionale!

 

Închinarea la cruci, moaşte, icoane, este idolatrie, pentru că nu este o inchinare in spirit si adevar, nu este o inchinare la adevaratul Dumnezeu care este spirit, iar închinarea le El se realizează în spiritul omului şi prin Spiritul Sfânt (Iuda 1:20), nu prin intermediul unor obiecte fizice!

 

Toţi care se închină la un aşa numit „Dumnezeu triunic”, nu se închină la Creator, ci la un Dumnezeu fals, plăsmuit de mintea bolnavă a unor oameni care nu se bazează pe Cuvântul revelat în Scripturi (biblie), ci pe filozofie care a inventat conceptul trinităţii.

 

Astfel atât obiectul închinării lor este un Dumnezeu fals, cât şi modul lor de închinare prin oase, este unul fals!

 

Credinţa lor nu se bazează pe Cuvântul lui Christos, ci pe un alt cuvânt venit de la satan prin oamenii lui care se pretind a fi slujitori ai dreptăţii (2Corinteni 11:4,2Corinteni 11:13-15).

Biblia Ortodoxa avertizează in Apocalipsa 21:8 Dar cei laşi, şi necredincioşi, şi dezgustători, şi ucigaşi, şi curvari, şi vrăjitori, şi idolatri, şi toţi mincinoşii; partea lor este în lacul cel arzând cu foc şi cu pucioasă, care este moartea cea de a doua.”

Iată, dezgustătorii şi idolatrii partea lor este în lacul cel arzând cu foc şi cu pucioasă”, şi cum poate fi închinarea la oase, decât dezgustătoare!