Conform învățăturii cultelor tradiționale, protesante și neoprotestante: sărbătoarea Rusalilor este prăznuirea pogorâri Duhului Sfânt, la 50 de zile de la sărbătoarea învierii, dar acesta este doar eticheta: „creștină”! În realitate, cultele tradiționale au preluat din mitologia populară, "Rusaliile", și nu pe baza poruncii divine!

Cel mai probabil, cuvântul "Rusalii" derivă din cuvântul slav "rusalka", rusalcele fiind spirite ale apei de genul nimfelor, zânelor, demonilor de apă, care erau sărbătoriţi, pentru a fi îmbunaţi, în prima săptămână a lunii iunie. Această tradiţie păgână, pre-creştină s-a transmis şi romanilor, care au denumit rusalka "dragaică" (drăcoaică, demon). În această săptamână era interzis spălatul, scăldatul, şi în general, îi era interzis unei persoane să se apropie de ape.

De ce? Căci atunci au o mare putere spiritul morții acvatic care a ucis prin înecare mii de oamenii, care vor fi eliberați doar la învierea morților (Apocalipsa 20:13).

Peste această sărbătoare PĂGÂNĂ, creștinii apostați au suprapus sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh. Denumirea şi sărbătoarea rusaliilor a fost împrumutată şi de către romani. Când Imperiul Roman a devenit creştin în marea majoritate, această sărbătoare (împreună cu multe altele) au fost chipurile creştinate în sensul că au primit o semnificaţie creştină, suprapusă vechii sărbători.

Creștinii adevărați nu suprapun sărbătorile, și nu le țin decât dacă Domnul a poruncit, ei nu fac nimic de la ei, așa cum Exemplul lor: Domnul și Învățătorul Isus Cristos, nu a făcut nimic de la Sine ci tot ceea ce a văzut la Tatăl (Ioan 5:19,Ioan 5:30).

Dar cei apostați care s-au lepădat de credința biblică au adăugat de la ei o sumedenie de sărbători și obiciuri cu ce scop? Ca să-i atragă pe păgâni cu o religie asemănătoare cu a lor, cu sărbători și tradiții în aceleași zile cu care erau obișnuiți! Rezultatul ei au semnăat o sămânță rea, o învățătură rea: zizania care va arde la judecata divină (Matei 13:24-30).

Aceste religii false, care țin la date greșite, deorece uneori paștele la ortodocși cade în mai, ceea ce nu este posibil căci 14 nisan (Exod 12:1-6), ziua paștelui evreiesc, cade doar în martie sau aprilie (vezi: Neemia 2:1, n.s. GBV 1989, unde se spune: Nisan: martie - aprilie), iar și alte săbători care se calculează de la paște sunt cu date greșite pentru că calcularea datei paștelui este greșită!

Închipuițivă oamenii, cum protesntanții care protestează contra Papei și catolicismului și neoprotestanții cu un nou protest la adresa Papei și catolicismului, urmează datele catolice în țările majoritar catolice, iar în țările ortodoxe urmează pe idolatrii (așa îi consideră) de ortodocși în sărbătorile lor! Cu adevărat mulți merg pe calea lata care merge la pieire, doar puțini sunt cei care nu sărbătoresc cu apostații și cu lumea (Matei 7:13-14).

Ca să vă dați seama cu ce duhuri necurate sunt oamenii în părtășie care sărbătoresc aceste sărbători păgâne, la date păgâne, vom reda în continuare despre tradiția populară "Rusaliile", care în gândirea lor sunt nişte spirite rele (iele, zâne). Se mai spune despre Rusalii că sunt fiicele lui "Rusalim împărat", acesta din urmă fiiind o personificare a cetăţii Ierusalim. Ele stau pe pământ vreme de o lună. Nu pot fi văzute de oameni. Pe unde trec ele, apar tot felul de boli şi necazuri. Ele umblă îmbrăcate în alb, dansează în văzduh şi caută locuri neumblate. Locurile unde joacă rămân arse şi neroditoare. Pentru a fi feriţi de ele, oamenii pun în casă pelin şi usturoi. În aceste zile, frunze de pelin se pun în toate băuturile, cu excepţia apei.

Cine sunt, de fapt, Rusalcele, făpturile fantastice?

Rusaliile sunt o straveche sărbătoare preluată de geto-daci din mitologia romană. La romani, Rosalia, Sărbătoarea Trandafirilor” era o zi închinată cultului morţilor, în care pentru sufletele celor dispăruţi se aduceau ofrande: alimente şi trandafiri pentru a le îmblânzi. La romani, Rosalia s-a transformat, suferind influenţe ale cultului solar şi ale miturilor autohtone, iar cele nouă zile de Rosalii au fost personificate sub forma unor făpturi daimonice tinere, frumoase, capricioase şi răzbunătoare.

Acestea sunt personaje feminine (cvasi)malefice care trăiesc în văzduh şi în pădure. Rusalcele sunt sufletele fetelor moarte de tinere. Similar Ielelor, cu care uneori sunt confundate, una dintre calităţile lor principale este dansul deosebit de frumos. Dansează în aer sau pe pamânt, noaptea, aşezate în cerc, dar dacă sunt zărite de un muritor sau dacă, din greşeala cineva calcă pe locul pe care au dansat, acesta se îmbolnaveşte foarte grav de o boala numită, în limbaj popular, "luat de Rusalii".

Ele umblă în cete formate din spirite fără soţ. Dacă se întâmplă să fie văzute, sau auzite de cineva, acela nu trebuie să se mişte sau să le vorbească. Pe unde jocă, pământul rămâne ars şi bătătorit, iarba se înegreşte sau încetează să mai crească.

Rusaliile pedepsesc oamenii care fac rele, pe cei care nu le respectă zilele de sărbătoare, care dorm sub pomi sau aduc noaptea apă de la fântană; îi ridică pe sus în vârtejuri, îi pocesc sau sluţesc. Diferite forme de reumatism şi maladii neuro-psihice se numesc “luat de Rusalii” sau “ologit de Rusalii”. De aceste boli se putea scăpa prin descântec de Rusalii, citind din cărţi la mânastire, intrând în Hora Căluşului, sau sărind peste bolovanul pe care Căluşarii îl pun pe pămant.

După ce părăsesc mormintele în Joia Mare şi petrec Paştele cu cei vii, Rusaliile refuză întoarcearea în lăcaşurile lor. Pentru a le determina să plece, li se împart pomeni abundente la Moşii de Vară. La marile lor praznice, (Sfredelul Rusaliilor, Rusalii, prima zi din postul lui Sf. Petru), când aceste spirite ale morţilor deveneau extrem de periculoase, oamenii purtatu usturoi sau pelin la brâu sau intrau în hora Căluşului în ziua de Rusalii.

Remediul magic-ritual impotriva bolilor provocate de rusalce, erau in sudul tarii şi în Moldova: dansul căluşarilor!

Pe langă multitudinea de tradiţii şi obiceiuri, de Rusalii întâlnim şi o serie de superstiţii, dintre acestea câteva mai cunoscute, sunt următoarele:

În zilele de Rusalii nu e bine să mergi la câmp, pentru că Ielele te pot prinde şi pedepsi;

De Rusalii nu se intră în vie, nu se merge în locuri pustii, pe langă păduri sau fântâni fiindcă te poţi întâlni cu spiritele rele;

Cine lucrează în ziua de Rusalii va fi pedepsit de puterea Ielelor, deoarece nu cinsteşte şi preţuieşte cum se cuvine ziua;

De la Rusalii timp de 9 săptămâni nu se vor mai culege ierburi de leac;
În ziua de Rusalii nu e bine să te cerţi cu alţii fiindcă vei fi “luat din Rusalii”, etc.

De fapt chiar catedralele chipurile “creștine” sunt păgâne! Fără limi de foc ale Spiritui Sfânt ca și la Penticosta (Fapte 2:1-4), însă cu frunze de nuc sau de tei, care sunt aduse de falși creștini în locașurile lor de cult, chipurile spre a fi sfinţite! Iar după slujba apostată, frunzele se iau acasă şi se aşează la icoane şi la uşi. În popor se crede că frunzele şi ramurile de tei feresc gospodăriile de fulgere, de grindină şi de duhurile cele rele.

Ca să promoveze lucrarea morții acvatice, într-un mod inconștinet, căci lucrarea lor, săbătorile lor, nu se bazează nici pe Scriptură, nici pe rațiune; ci, pe mituri, basme, și pe lumea superstiților din trecut, despre care apostolii Domnului ne-au îndemnat să le lepădăm în Coloseni 2:8, Biblia ortodoxă 1982:

“Luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos”. Expresia: „înţelesurile cele slabe ale lumii”, se referă la concepţiile generale despre lume şi viaţă ale naţiunilor păgâne regăsite în mitologie; filozofie; superstiţii; etc. pe care credincioșii trebuiau să le lepede de aproape 2000 de ani, dar creștinimsul lor este unul fals, păgân nu unul apostolic, biblic!

Astfel după tradiție (care tradiție? Cea Păgână nu cea apostolică), îndată după slujbă, în Duminica Rusaliilor, preotul şi credincioşii merg pe câmp şi săvârşesc Sfestania, adică sfinţirea mică a apei. Cu aghiazma aceea se stropesc semănăturile câmpului, atât de preot, cât şi de fiecare credincios în parte, și se cer ploi, toată această slujbă este în favoarea îmbunării demonului apelor care să nu aducă furtuni și grindină, toată închinarea lor, este una demonică la așa ziși sfinți! Însă sfinții din Biblie nu primesc închinare (Fapte 10:25-26), dar demonii au preluat numele lor traduse greșit de sinodul ortodox și devin ei obiectul de închinare, dânduli-se poporului necultivat și neînvățat corect: tradiții demonice și obiceiuri care perpetuează domnia demonilor pe acest pământ !

Astfel în ziua de Rusalii, în multe zone ale ţării, oamenii se protejează de pagubă sau de necazuri „nefireşti” cu ajutorul talismanelor. Cel mai puternic talisman este realizat din frunze de pelin, boabe de usturoi şi tămâie şi se păstrează într-o punguţă roşie, care se poartă la brâu.

În concluzie săbătoarea Rusaliilor este una păgână, bazată pe o dată păgână, pe un fundament idolatru-mitic, cu obiceiuri idolatre și superstițioase, oricât încearcă clerul să vorbeasc de „pogorârea Duhului”, duhul care se coboară la săbătoarea aceasta nu este Duhul Sfânt, ci un alt duh, al morții pe care ei îl cultivă prin obiciuri și tradiții populare, de care nu s-au lepădat, ci ei sunt demonii vechi mascați în „spirite creștine”, iar această religie este una demonică care s-a lepădat doar formal de Satan, dar care îi cultivă obiciurile, trăind în lumea mitică a păgânismului cu eticheta de „creștin”!

Cuvântul lui Dumnezeu te îndemnă dacă ești sincer:

2Corinteni 6:14-18, Scripturile Calea Creștină: „Nu vă înjugaţi nepotrivit, cu necredincioşi. Pentru că ce legătură este între dreptate şi fărădelege? Sau ce comuniune este între lumină şi întuneric?  sau ce armonie este între Christos şi Beliar? Sau ce parte are un credincios cu un necredincios? Sau ce acord are templul lui Dumnezeu cu idolii? Pentru că noi suntem un templu al unui Dumnezeu viu, după cum a spus Dumnezeu: „Eu voi locui între ei, şi voi umbla printre ei; şi Eu voi fi Un Dumnezeu al lor, şi ei vor fi un popor al meu.” De aceea, „ieşiţi din mijlocul lor, şi separaţi-vă, zice Iehova; şi nu vă atingeţi de ce este necurat, şi Eu vă voi primi; şi vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fice, spune Iehova-Atotputernic.”