Femeia fără învelitoare!!!

Mişcarea auto-intitulată: „biserica Neo-apostolică” susţine că femeia când se roagă nu trebuie să-şi acopere capul, aşa cum se spune în 1 Corinteni 11:4-13.

Însă sfatul din din 1 Corinteni 11:4-13, nu este unul opţional, facultativ, apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 14:37, prin inspiraţie divină: Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înţeleagă că ce vă scriu eu, este o poruncă a Domnului.

Cum poate o grupare şi nişte lideri umani care pretind că sunt apostoli să nu repecte porunca Domnului?!?

Cine înţelege aceste rânduieli, este un om spiritual, cine nu le înţelege, nu este conform Cuvântului, nici: „proroc”, nici „insuflat de Dumnezeu”. Şi cu atât mai puţin apostol! Căci un apostol veritabil ţine rânduielile aşa cum le-au trasat primii apostoli care au primit învăţătura şi Evanghelia de la Isus (1 Corinteni 11:2,1 Corinteni 1:23; Galateni 1:11-12).

Astfel, conform 1 Corinteni 11, există două învelitori, una naturală: părul care este o învelitoare permanentă (tot timpul) pe cap şi este slava femeii, şi o învelitoare ocazională, doar atunci când femeia se roagă sau profeţeşte, care nu este spre slava femeii, ci este un semn al supunerii faţă de capul ei: bărbatul: comp. 1 Corinteni 11:4-5, cu v.15.

Conform Bibliei chiar femeile necăsătorite au un cap, pe tatăl lor (comp. cu Numeri 30:3-5), sau pe fraţii din adunare (1 Corinteni 11:3).

Când trebuie femeia să aibă capul acoperit?

Înţelegem că cuvântul lui Dumnezeu ne explică când ne spune aşa de clar: ,,rugându-se sau profeţind. Cei ce susţin că femeia nu trebuie să se acopere, o fac pe aceasta să-şi necinstească capul, adică să manifeste lipsă de respect faţă de bărbat, care este capul ei, şi necinstindu-l pe acesta, îl necinsteşte pe Dumnezeu.