Matei 25:31-46, NW: Când va sosi Fiul omului în gloria sa cu toţi îngerii, atunci se va aşeza pe tronul său glorios. Toate naţiunile vor fi adunate înaintea sa şi el îi va separa pe oameni unii de alţii, aşa cum separă un păstor oile de capre. Şi va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga sa. Atunci regele le va zice celor de la dreapta sa: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, şi moşteniţi regatul pregătit pentru voi de la întemeierea lumii! Căci mi-a fost foame şi mi-aţi dat să mănânc, mi-a fost sete şi mi-aţi dat să beau. Am fost străin şi m-aţi primit cu ospitalitate, gol şi m-aţi îmbrăcat. M-am îmbolnăvit şi aţi avut grijă de mine. Am fost în închisoare şi aţi venit la mine». Atunci cei drepţi îi vor răspunde, zicând: «Doamne, când te-am văzut noi flămând şi te-am hrănit sau însetat şi ţi-am dat să bei? Când te-am văzut străin şi te-am primit cu ospitalitate sau gol şi te-am îmbrăcat? Când te-am văzut bolnav sau în închisoare şi am venit la tine?» Răspunzând, regele le va zice: «Adevărat vă spun: Întrucât i-aţi făcut lucrul acesta unuia din cei mai mici dintre aceşti fraţi ai mei, mie mi l-aţi făcut». Iar apoi le va zice celor de la stânga sa: «Duceţi-vă de la mine, blestemaţilor, în focul veşnic pregătit pentru Diavol şi îngerii lui! Căci mi-a fost foame, dar nu mi-aţi dat să mănânc, mi-a fost sete, dar nu mi-aţi dat să beau. Am fost străin, dar nu m-aţi primit cu ospitalitate, gol, dar nu m-aţi îmbrăcat, bolnav şi în închisoare, dar n-aţi avut grijă de mine». Atunci şi ei vor răspunde, zicând: «Doamne, când te-am văzut noi flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în închisoare şi nu ţi-am slujit?» Atunci el le va răspunde, zicând: «Adevărat vă spun: Fiindcă nu i-aţi făcut lucrul acesta unuia dintre aceştia care sunt cei mai mici, mie nu mi l-aţi făcut». Şi aceştia vor merge la tăiere veşnică, dar cei drepţi la viaţă veşnică“.

 

Oile din această parabolă nu au speranța pământească susținută de Turnul de Veghe, NU ele au chemarea cerească! De unde știm?

În primul rând, Domnul le spune oilor: «Veniți, binecuvântații Tatălui meu, și moșteniți regatul pregătit pentru voi de la întemeierea lumii».

În primul rând, cei binecuvântați în Scripturile Creștine de Tatăl, sunt doar cei cerești, fii ai lui Avraam și a lui Dumnezeu (Galateni 3:7-9; Galateni 3:26-29; Efeseni 1:3).

În al doilea rând, expresia: întemeierea lumii“, se referă nu la întemeierea lumii lui satan când Abel a fost ucis (Luca 11:50), ci la întemeierea lumii (cerurilor spirituale și a pământului) descrisă în Geneza 1:1, în începutul primei zile a creației. În timp ce paradisul din grădina Edenului a fost creat în ziua a șasea (Geneza 2:7-9). Astfel paradisul pământesc din Eden apare după ce a fost creat omul, în ziua a șasea, și nu de la întemeierea lumii, în ziua întâi!

Astfel regatul pregătit pentru voi de la întemeierea lumii nu poate fi pământesc, Regatul nu poate consta într-un pământ: „fără formă şi pustiu (Geneza 1:2, NW), care exista la întemeierea lumii.

Regatul pregătit pentru voi de la întemeierea lumii, este ceresc, căci cerul exista ca un Regat locuit și fericit (Iov 38:7), de aceea numele creștinilor, au fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții pentru a fi în cer cu Cristos (Apocalipsa 13:8; Apocalipsa 17:8).

În al treilea rând, oile de aici sunt „cei drepţi” (Matei 25:37) ca şi „cei drepţi” din parabola cu grâul şi neghina (Matei 13:43). Iar dacă grâul  (drepţii) are speranţă cerească, fiind „fii ai Regatului”, tot aşa şi oile (drepţii) din parabolă aceasta au aceiaşi speranţă. Oile sunt echivalentul grâului şi al peştilor buni din parabolele din Matei 13:36-43; Matei 47-50. Toate aceste trei parabole sunt similare, nu se poate ca grâul și peștii buni să aibă speranță cerească și oile: pământească!?!

În ce privește: fraţii lui Cristos din parabolă, ei nu sunt alţii, diferiţi de oile din parabolă (comp. cu Matei 12:50). Nu; ci, luat individual orice creştin care face voia lui Dumnezeu, este frate cu Cristos (Matei 12:50), dar colectiv toţi creştinii care sunt în viaţă la venirea Domnului, sunt descrişi ca oi.

Domnul Isus vrea să sublinieze că chiar dacă unii creştini, par neînsemnaţi, mici („unuia din cei mai mici dintre aceşti fraţi ai mei”), în ochii lui Cristos sunt însemnaţi, căci ei sunt corpul Lui şi fraţi cu El (Evrei 2:11; Evrei 3:1). Astfel, oile din parabolă care fac bine fraţilor lui Isus, nu se referă la cei ce vor moşteni pământul, ci se referă la frați lor care le fac bine.

Biblic atât oile din parabolă precum şi fraţii lui Cristos au speranţă cerească şi sunt una? De unde ştim? Să ne întrebăm: poate cineva să fie frate a lui Cristos şi să nu fie oaie a Lui? Poate cineva să fie oaie a Lui şi să nu fie frate cu El, având în vedere că oile ascultă glasul Păstorului (Ioan 10:3-5), precum şi fraţii Lui ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu (Luca 8:21)? Iar fraţii lui Isus au speranţă cerească (Evrei 3:1).