Faptul că Organizația Martorii lui Iehova, instruită de Turnul de Veghe, are „un alt spirit” (2Corinteni 11:4), este arătat și prin falsificarea textului din Geneza 1:2.

Pământul era fără formă şi pustiu, iar pe suprafaţa adâncului de ape era întuneric; şi forţa activă a lui Dumnezeu se mişca încoace şi încolo pe suprafaţa apelor” –Geneza 1:2 (NW: prescurtarea de la Traducerea Lumii noi).

Pământul era fără formă şi gol; peste faţa adâncului era întuneric, iar Duhul lui Dumnezeu plutea peste întinderea apelor” – Geneza 1:2, Noua Traducere românească 2007.

Acest text este falsificat și prin înlocuire, înlocuindu-se „Duhul lui Dumnezeu” cu „forţa activă” a lui Dumnezeu, dar și prin faptul că la suprafaţa adâncului ei au adăugat „de ape.

Cuvântul ebraic este “ruah Elohim”, care însemnă: „Duhul lui Dumnezeu”. Ruah însemnă spirit, duh, iar Elohim: Dumnezeu.

O singur dată apare în text: „ham-mā-yim”: “apelor”.

Care este scopul acestei înlocuiri?

Scopul este ca să susțină erezia lor că Duhul lui Dumnezeu este o forță activă, și nu o persoană spirituală, care urma să-L înlocuiască pe Domnul pe pământ în lucrare, după cum este scris:

„Şi eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt ajutor care să fie cu voi pentru totdeauna: spiritul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaşte. Voi îl cunoaşteţi, pentru că rămâne cu voi şi este în voi” Ioan 14:16-17, NW.

„Totuşi, vă spun adevărul: Este în folosul vostru că plec. Pentru că, dacă nu plec, ajutorul (n.s. mângâietorul) nu va veni nicidecum la voi. Dar, dacă plec, vi-l voi trimite” – Ioan 16:7, NW.

Cum putea o forță activă să-L înlocuiască pe Domnul? Cum putea o forță activă să mângâie, încurajeze, învețe, vorbească, sfătuiască, să aibă dragoste pentru discipoli, etc.? Cum poate o forță să reprezinte o persoană?

Cum poate venirea unei forțe să însemne venirea spirituală a lui Isus în mijlocul discipolilor, căci El a promis despre venirea Mângâietorului din ziua Penticostei: Nu vă voi lăsa singuri. Vin la voi. Încă puţin timp şi lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veţi vedea, pentru că eu trăiesc şi voi veţi trăi” – Ioan 14:18-19.

Venirea Spiritului Sfânt la Penticostă a însemnat conform cu Ioan 14:16-19, o venire a Domnului! Cum putea acest un alt Mângâietor dar care are chipul lui Cristos care aduce prezența lui Isus, să fie o forță activă?!?

Nu putea! Doar persoană spirituală asemănătoare cu Fiul, dar supusă Fiului, poate face aceste lucrări, iar pentru aceasta El Îl „va glorifica pe Fiul, pentru că a primit o parte din slujbele Lui pe pământ! – Ioan 16:13-14.

A avea un alt spirit însemnă a fi pierdut etern, a fi călăuzit de spirite înșelătoare spre o lucrare falsă, spre doctrine false!