Cu toate că în Scripturi Ziua Domnului este în simplitatea prezentată ca fiind o zi când Domnul va reveni, secte ca Organizaţia Turnul de Veghe, îi învaţă pe oameni că ea durează zeci de ani!?! Care este realitatea?

Să studiem în continuare învăţătura Turnul de Veghe raportată la Biblie:

 

Ce spune Turnul de veghe despre Ziua Domnului?

Se spune despre ziua Domnului că a început în 1914, în cartea Apogeul Apocalipsului p.22. De fapt, o condiţie ca să înţelegi cartea biblică: Apocalipsa (NW), este să accepţi că Ziua Domnului a început în anul 1914, această condiţie este exprimată în cartea numită iniţial: „Apocalipsul grandiosul său apogeu este aproape!”, iar ulterior: „Revelaţia grandiosul deznodământ se apropie”.

Pentru a putea stabili în ce măsură merită luate în seamă interpretările pe care ni le oferă această carte, trebuie să analizăm premiza interpretării. Aceste premize sunt prezentate în două locuri:

re-M p. 9 chenar a scris: „Misterele pecetluite în cartea Apocalipsa i-au nedumerit mult timp pe cercetătorii sinceri ai Bibliei. La timpul hotărât de Dumnezeu, ele trebuiau dezvăluite, dar cum, când şi cui? Numai spiritul lui Dumnezeu putea să dezvăluie semnificaţia lor pe măsură ce se apropia timpul fixat (Apocalipsa 1:3). Aceste secrete sacre urmau să fie revelate sclavilor zeloşi ai lui Dumnezeu de pe pământ, pentru ca ei să fie întăriţi să anunţe hotărârile sale judecătoreşti (Matei 13:10,Matei 13:11). Explicaţiile din acest volum nu sunt infailibile. Asemenea lui Iosif din vechime, noi spunem: „Oare nu lui Dumnezeu îi aparţin interpretările?” (Geneza 40:8). Totodată însă, noi suntem ferm convinşi că explicaţiile prezentate aici se armonizează cu întreaga Biblie şi cu semnificaţia evenimentelor mondiale din timpurile critice pe care le trăim şi care împlinesc în mod remarcabil profeţia divină”.

Şi în re-M p. 15 chenar a scris:

Pentru a înţelege cartea Apocalipsa este necesar:

Să primim ajutorul spiritului lui Iehova.

• Să ştim când a început ziua Domnului.

• Să recunoaştem sclavul fidel şi prevăzător de astăzi.

Din primul citat înţelegem că nu avem certitudinea că explicaţiile prezentate în cartea: „Revelaţia grandiosul deznodământ se apropie”, reflectă modul în care vede Dumnezeu interpretarea simbolurilor din Apocalipsa, deoarece ei afirmă că explicaţiile nu sunt infailibile.

Dar primim asigurarea că autorii ei sunt convinşi de consecvenţa interpretărilor Revelaţiei cu restul Bibliei şi, mai ales, cu modul în care Societatea Watchtower vede că evenimentele mondiale (şi cele de importanţă majoră din cadrul Organizaţiei) împlinesc profeţiile biblice.

Al doilea citat îl sintetizează pe primul.

Pentru mine, într-adevăr, cel mai important lucru este să ne bazăm întru totul pe ajutorul oferit de Spiritul Sfânt. Premiza a doua, cunoaşterea cadrului temporal, este de asemenea foarte important. În consecinţă, veridicitatea interpretării Revelaţiei, mai ales semnificaţia elementelor concrete, depinde în fond de veridicitatea afirmaţiei că ziua Domnului a început în 1914. Dacă această afirmaţie este falsă, valoarea a cel puţin 50% din textul cărţii „Revelaţia grandiosul deznodământ se apropie”, se prăbuşeşte instantaneu. Cea de-a treia premiză, în contextul semnificaţiei sale, se poate reformula astfel: „Fiţi siguri că ceea ce spunem noi aici este adevărul adevărat, nu îl contestaţi, chiar dacă noi înşine afirmăm că există şanse să nu fie aşa!?!”Cred că alte comentarii sunt de prisos!

 

Ce spune Biblia despre Ziua Domnului?

Biblia învaţă despre ‚ziua Domnului’ sau ‚ziua lui Cristos’ că este o zi a revenirii Sale, şi este în viitor, o dată cu prezenţa Sa. Acest lucru reiese din următoarele pasaje Scripturale:

·      1Corinteni 1:7-8 NW: „…în timp ce aşteptaţi cu nerăbdare revelarea Domnului nostru Isus Cristos. El vă va face, de asemenea, fermi până la sfârşit, ca să nu fiţi expuşi vreunei acuzaţii în ziua Domnului nostru Isus Cristos.” După cum ne putem da seama din acest text, ziua Domnului are loc la revelarea Domnului, iar revelarea are loc sfârşitul acestui sistem de lucruri, deci nu din anul 1914! De fapt, revelarea Domnului, se referă la viitor după cum interpretează însuşi Turnul de veghe termenul „revelare” (W 1/5 1993 p.21), şi atunci implicit şi „Ziua Domnului”. Din nou Turnul de Veghe este inconsecvent în explicaţii!   

·      1Corinteni 5:5 NW: „…ca spiritul să fie salvat în ziua Domnului.” Deci în Ziua Domnului are loc salvarea, ori în 1914, cine a fost salvat şi cum?

·      2Corinteni 1:14 NW: „…un motiv de laudă, aşa cum şi voi veţi fi pentru noi în ziua Domnului Isus.” Oare când Pavel şi colaboratorii lui urmau să se laude cu Corintenii, în 1914 când aceştia erau morţi, sau la venirea Domnului care avea să-i adune pe toţi?

·      Filipeni 1:6,Filipeni 1:10 NW: „…acela care a început în voi o lucrare bună o va duce la capăt PÂNĂ în ziua lui Isus Cristos…aşa încât să fiţi fără cusur …PÂNĂ în ziua lui Cristos.” Deci Dumnezeu va lucra la caracterul creştinilor până în 1914, sau până la capătul acestui sistem de lucruri, adică până în viitor în ziua lui Cristos, când El va reveni?

Alte argumente că ziua Domnului este în viitor şi sinonimă cu venirea lui Cristos sunt: Filipeni 2:16; 2Timotei 4:8; Luca 17:29-30.