Martorii învaţă că călăreţul de pe cal alb, este Isus în cartea: Revelaţia, cap. 16, unde se spune:

„Ioan şi, cu el, zeloasa clasă Ioan şi însoţitorii ei de azi au privilegiul să vadă o serie de scene dramatice care se succed cu rapiditate. Iată ce spune Ioan: „M-am uitat şi iată: un cal alb! Cel ce stătea pe el avea un arc. I s-a dat o coroană şi a ieşit victorios ca să-şi desăvârşească victoria“ (Apocalipsa 6:2). Ca răspuns la invitaţia „Vino!“, adresată cu glas ca de tunet, un cal alb porneşte năvalnic. În Biblie calul simbolizează deseori războiul (Psalm 20:7; Proverbe 21:31; Isaia 31:1). Acest cal, fără îndoială un armăsar frumos, este de un alb strălucitor, ceea ce semnifică sfinţenie desăvârşită (compară cu Apocalipsa 1:14; 4:4; 7:9; 20:11). Şi aceasta pe bună dreptate, pentru că el reprezintă un război pur şi drept în ochii sfinţi ai lui Iehova! — Vezi şi Apocalipsa 19:11,14. Cine este Călăreţul de pe acest cal? El are un arc, o armă de atac, dar a primit şi o coroană. Singurele persoane drepte care au fost văzute cu coroane pe cap în timpul zilei Domnului sunt Isus şi membrii clasei reprezentate prin cei 24 de bătrâni (Daniel 7:13-14,27; Luca 1:31-33; Apocalipsa 4:4,10; 14:14). Dar niciun membru al grupului celor 24 de bătrâni nu-şi primeşte coroana pentru merite proprii. Aşadar, acest călăreţ unic nu poate fi decât Isus Cristos. Ioan îl vede în cer în momentul de importanţă istorică din 1914, când Iehova declară: „Eu, da, eu l-am instalat pe regele meu“ şi îi spune că îi va „da naţiunile ca moştenire“ (Psalm 2:6-8). Astfel, rupând primul sigiliu, Isus arată că, în calitate de Rege nou-încoronat, el iese la război la timpul fixat de Dumnezeu. Această scenă se armonizează bine cu Psalm 45:4-7, adresat Regelui întronat de Iehova: „În splendoarea ta mergi spre victorie, înaintează călare pentru adevăr, umilinţă şi dreptate, iar dreapta ta te va învăţa lucruri înfricoşătoare. Săgeţile tale sunt ascuţite — sub tine cad popoare — în inima duşmanilor regelui. Dumnezeu este tronul tău pe timp indefinit, da, pentru totdeauna. Sceptrul domniei tale este un sceptru al dreptăţii. Tu ai iubit dreptatea şi ai urât răutatea. Iată de ce Dumnezeu, Dumnezeul tău, te-a uns cu uleiul exultării mai mult decât pe tovarăşii tăi“. Întrucât cunoştea bine această descriere profetică, Ioan a înţeles că ea se referă la ceea ce face Isus în calitate de Rege. — Compară cu Evrei 1:1-2,8-9.”

 

Totuşi călăreţul de pe cal alb nu este Isus, din câteva motive solide după cum urmează:

1.    Isus este cel ce rupe sigiliul, ca urmare a acestei lucrări apare călăreţul de pe cal alb, astfel Isus nu poate fi în acelaşi timp şi Mielul care rupe sigilile şi călăreţii care vin ca urmăre a chemării: “Vino”.

2.    Călăreţul de pe cal alb, apare în seria călăreţilor ce aduc nenorocire (Apocalipsa 6:1-8; Matei 24:5-8), Isus nu aduce plăgi pe pământ; ci, demonii îngăduiţi de Dumnezeu.

3.    Relatarea din Apocalipsa 6:1-8, este o relatare paralelă recunoscută de organizaţie cu Matei 24:5-8, respcetiv cu Marcu 13:5-8; Luca 21:8-11. Iar dacă călăreţul de pe cal roşu are ca lucrare războiele, iar cel de pe cal negru are fometea prezisă în Matei 24:7. Atunci călăreţul de pe cal alb aduce rătăcirea fiind lucrarea ce precede pe călăreţul de pe cal roşu, lucrare pe care Isus o descrie astfel: “pentru că vor veni mulţi în numele meu, zicând: «Eu sunt Cristosul», şi îi vor induce pe mulţi în eroare”Matei 24:5, NW. Astfel călăreţul de pe cal alb, are ca lucrare aducerea de “Cristoşi falşi”!!! De aceea el este prezentat asemănător cu Cristos, dar nu este Cristos; ci, el este un spirit necurat ce aduc o lucrarea de rătăcire, în care martorii au căzut, inventând un Cristos care e venit în anul 1914!

4.    Domnul Isus este descris în Apocalipsa 19:11-12, NW, astfel: “Şi am văzut cerul deschis şi iată: un cal alb! Cel ce stătea pe el se numeşte Fidel şi Adevărat şi el judecă şi poartă război cu dreptate. Ochii lui erau o flacără de foc, iar pe capul lui erau multe diademe. El avea un nume scris pe care nu-l cunoaşte nimeni în afară de el”. Domnul Isus vine pe cal alb la revenirea Sa pentru a aduce răzbunare asupra celor răi la Armaghedon, El nu vine pe cal alb la “începutul durerilor” (Matei 24:8), cu ani înainte de Armaghedon! În Biblie sunt doar 2 veniri ale lui Isus, prima prin Maria şi a doua la Armaghedon (Evrei 9:28; Apocalipsa 16:14-16). Apoi pe capul Domnului Isus vor fi “multe diademe”, pe călăreţul din Apocalipsa 6:2, este o sigură coroană. În limba greacă sunt două cuvinte diferite între diademă (diadema) şi coroană (stefanus).

5.    Psalm 2:6-8, nu se împlineşte când vor martorii în anul 1914; ci, popoarele promise Fiului le va primi în stăpânire la Armaghedon (vezi Psalm 2:9)! Iar Psalm 45:4-7, a început să se împlinească din timpul vieţii pământeşti de la botezul Său când a fost uns (Fapte 10:38).

6.    Călăreţul de pe cal alb care biruieşte pe oameni înşelându-i prin Cristoşi falşi, este prezentat în mod fals de Societatea Turnul de Veghe, ca având o săgeată în arc, dar Scriptură arată că el are doar arc, şi el nu trage cu săgeţi, el nu se luptă, biruinţa lui este prin lucrare înţelepciunii demonice, prin înşelare!

 

 

Pentru faptul că Isus nu a venit în anul 1914, vezi Articolu: Susţine Biblia anul 1914 ?