Iubitori ai adevărului, primul pas l-aţi făcut, aţi ieşit din organizaţia care pretindea că este „poporul lui Dumnezeu”, o „teocaraţie”, conducă de „unşi”, de „sclavul fidel şi prevăzător”, dar care în realitate este condusă de oameni fără călăuzire divină şi fără lumina Evangheliei lui Cristos.

Acum ce este de făcut? Este suficient să demascăm erorile organizaţiei Turnul de Veghe, şi să rămânem la aceasta?

Citind articolele celor care au ieşit din organizaţie, de pe site-uri şi bloguri, şi alţi au ieşit şi vor ieşi, însă unii devin atei pentru că temelia vieţii lor a fost organizaţia şi nu Domnul, alţii după un timp se reîntorc în organizaţie, alţii merg la cultele religioase existente care au alte rătăciri şi erezii!!!

 

Ce este de făcut?

Este bine că scriem contra rătăcirilor organizaţiei, dar nu este suficient!

Oamenii pleacă de pe „Titanic” (organizaţie), dar după un timp, din dorinţa de a avea părtăşie, se urcă pe alte vapoare (grupări religioase sau nereligioase) care sunt şi ele pe calea lată ce duce la pieire.

Încurajările de a-L căuta pe Cristos ca unică cale spre Dumnezeu (Ioan 14:6), de a avea o relaţie personală cu Tatăl prin El, este bine. Însă Cristos doreşte ca toţi cei care Îl iubesc să formeze trupul Său care este adunarea.

O adunarea bazată pe Scripturi nu pe opinii omeneşti, care se adună din dragoste.

Este aceasta şi dorinţa inimii tale? Este trupul lui Cristos ţinta slujirii tale? Este el o preocupare importantă pentru tine?

În ochii lui Dumnezeu, poporul Său, trupul Domnului Isus este cel mai de preţ lucru pe pământ! Nu este ceva mai de preţ decât adunarea Sa pe care a răscumpărat-o prin sângele scump al Fiului Său!

Dacă aceasta este precuparea şi dorinţa inimii tale atunci nu te mulţumi cu combaterea ereziilor organizaţiei.

 

Este timpul ca toţi cei sinceri, ca toţi cei cel doresc pe Domnul să se unească, este timpul ca Regatul să ni se dea nouă, poate mulţi dintre noi în organizaţiile sau cultele unde am fost, am fost lepădaţi de zidari, de lideri, ca pietre nefolositoare, dar poate pentru Domnul, noi nu suntm pietre nefolositoare, ci de preţ! Iar Domnul Isus vrea să îşi mărească casa, unde El să fie cu adevărat Stăpân, El vrea să adune alte pietre lepădate de zidari, acel popor sfânt, plin de râvnă pentru fapte bune (Tit 2:14). 

El vrea să-şi ridice adunarea Sa, care să fie deosebită de lume, care să fie mireasa Sa, fără pată şi zbârcitură (Efeseni 5:27), o mireasă care Îl iubeşte pe Mirele, care Îl caută pe Mirele, care stă la sfat cu Mirele, care sacrifică totul de dragul Iubitului ei!

Domnul are nevoie de oameni care-L cunosc pe El, care nu doar au auzit de El, dar niciodată nu s-a întâlnit cu El, care fug de întâlnirea cu El, aşa cum au fugit însoţitori lui Daniel (Daniel 10:5-7); ci, de oameni care Îl cunosc pe El nu doar din cărţi; ci, din dulcea părtăşie la care au fost chemaţi  (1Corinteni 1:9).

Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie un popor format din oameni care s-au întâlnit cu uşa oilor, care doresc din toată inima să intre în staulul oilor prin uşă (Isus), nu prin altă parte, un popor care este adăugat de Domnul Isus (Fapte 2:47), una este ca tu să aderi la o organizaţie sau grupare, şi altceva este ca El să te adauge Iehova ca mlădiţă în viaţa de vie (Ioan 15:1-2; Romani 11:19-24).

Oameni care Îl cunosc pe Dumnezeu şi pe Fiul Său (Ioan 17:3), nu doar care cunosc informaţi despre Ei, ci Îi cunosc pe Ei, prin relaţia cu Ei, prin părtăşia cu Tatăl şi cu Fiul (1Ioan 1:3), prin descoperire, căci nimeni nu poate cunoaşte pe Tatăl, decât dacă Fiul îl descoperă pe Tatăl (Matei 11:27; Luca 10:22). Îl cunoşti tu pe Dumnezeu prin descoperire, sau din auzite de la oameni? Una este să-L cunoşti pe Dumnezeu din informaţii, din Biblie, şi alta este să-L cunoşti prin revelaţie, iar revelţiile nu sunt doar pentru o elită; ci, pentru toţi care Îl caută  (Ioan 1:9; Ioan 6:45; Fapte 2:17-21; 1Corinteni 2:12-13)!

Mulţi credincioşi când descoperă adevărul despre organizaţia, în care au fost ani de zile, în care şi-au pus încredere ani de zile, în care au activat ani de zile, că aceea grupare nu este ceea ce pretinde a fi, şi anume: adunarea lui Dumnezeu, încep să caute calea lui Dumnezeu, îşi dau seama câtă dreptate are Cuvântul lui Dumnezeu, care spune: „Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte” (Proverbe 14:12).

Cei ce au ieşit sau au fost excluşi dintr-o sectă, organizaţie sau grupare omenească, care pretindea că este casa lui Dumnezeu, fiind abuzaţi spiritual, ei după ce au ieşit, nu sunt capabili din punct de vedere spiritual de a găsi poporul lui Dumnezeu, pentru că ei nu-L cunosc pe Dumnezeu cum trebuie, nu-L cunosc pe Cristos aşa cum este El, ei au nevoie în primul rând de o relaţie cu Dumnezeu, de o restabilire a adevăratului chip a lui Dumnezeu în inima şi mintea lor, de o comunicare cu Dumnezeu prin Cristos, şi de asemenea şi Dumnezeu să comunice cu ei prin Cristos şi Spiritul Sfânt, ca ei să fie învăţaţi să înţeleagă Scripturile prin Spiritul, să fie călăuziţi, să poată discerene adevărul de fals, să poată fie curaţată toată ideologia omenească, secatară şi demonică – 1Corinteni 2:11-16.

Numai după un timp de curăţire, de relaţie cu Dumnezeu, de umblare în Spiritul Sfânt, în a asculta de glasul Păstorului cel mare, El îi va duce în staulul Lui, unde Însuşi Păstorul cel Mare Îi va duce la ape de odihnă şi la păşuni verzi, dar nu înainte de întâlnirea cu El, nu o intrare în staul prin altă parte; ci, prin UŞĂ! – Ioan 10:1-4.

Iubite cititor ai ajuns tu la o astfel de relaţie cu Dumnezeu, care te-a ajutat să-L cunoşti pe El şi pe Fiul Său prin revelaţie, sau Îi cunoşti doar din cărţi? Ai ajuns tu iubite cititor, să auzi glasul Păstorului, căci oile Lui aud glasul Lui? Te-a curăţat Învăţătorul Cel Mare de toată falsitatea ideologică, de răstălmăciri, de învăţături false? Ai ajuns iubite cititor să inţelegi Scripturile prin călăuzirea Spiritului Sfânt şi să le împlineşti prin puterea Spiritului Sfânt? Te călăuzeşte El sau tu cauţi turma, fără călăuzirea Lui? Şi astfel este foarte posibil să cazi din nou victimă unei alte grupări omeneşti!

Dragă cititor, Dumnezeu nu este departe de tine; ci, este foarte aproape de tine, El se uită la tine, ce faci tu, cauţi biserica Lui mai întâi, ajungând să faci din ea un idol, sau Îl cauţi pe El mai întâi, Dumnezeu, Părintele tuturor, care nu este departe de fiecare dintre noi, ca bâjbâind să-L găsim (Fapte 17:24-28), te doreşte pentru El, stă cu braţele deschise şi întinse spre tine, ce vei face tu?

 

Un fost martor.

16.04.2015.