În Turnul de Veghe 15/8 1997, p.30, se învață: acest text al lui Matei foloseşte de 19 ori hash-Shém (scris întreg sau prescurtat), aşa cum s-a arătat la pagina 13 a revistei Turnul de veghere din 15 august 1996.

Cuvântul ebraic hash-Shém înseamnă „Numele“, care se referă cu siguranţă la numele divin. De exemplu, în textul lui Shem-Tob apare o formă prescurtată a cuvântului hash-Shém în Matei 3:3, pasaj în care Matei a citat din Isaia 40:3. Este raţional să conchidem că, atunci când Matei a citat un verset din Scripturile ebraice unde se găseşte tetragrama, el a inclus în Evanghelia lui numele divin. Astfel, deşi textul ebraic copiat de Shem-Tob nu cuprinde tetragrama, faptul că aici apare „Numele“, cum este cazul în Matei 3:3, sprijină folosirea numelui „Iehova“ în Scripturile greceşti creştine.

Shem-Tob a copiat textul ebraic al lui Matei în lucrarea sa polemică ʼÉven bóchan. Dar care a fost sursa acestui text ebraic? Profesorul George Howard, care a făcut cercetări ample cu privire la această chestiune, sugerează că „Textul ebraic al lui Matei copiat de Shem-Tob datează cam din primele patru secole ale erei creştine“. Probabil că alţii nu sunt de aceeaşi părere cu el.

Howard face remarca: „Textul ebraic al lui Matei cuprins în această lucrare este foarte diferit de textul canonic în greacă al lui Matei“. De exemplu, potrivit textului lui Shem-Tob, Isus a spus despre Ioan: „Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femeie, nu s-a ridicat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul“. Următoarele cuvinte ale lui Isus sunt omise din text: „Totuşi, cel mai mic în împărăţia cerurilor este mai mare decât el“ (Matei 11:11). În mod similar, există multe diferenţe între textul ebraic existent în Scripturile ebraice şi modul de exprimare al textului analog din versiunea Septuagintei greceşti. Deşi acceptăm diferenţele dintre ele, aceste texte antice au locul lor în studiul comparativ.

După cum s-a menţionat, textul lui Matei copiat de Shem-Tob cuprinde „Numele“ în locuri unde există motive întemeiate să credem că Matei a folosit cu adevărat tetragrama. Astfel, din 1950, textul lui Shem-Tob a servit drept bază pentru folosirea numelui divin în Scripturile greceşti creştine şi este menţionat mereu în The New World Translation of the Holy Scriptures — With References.

 

Deci textul lui Shem-Tob dovedește că evreii creștini au ținut cont de Numele divin, înlocuind tetagrama cu  cuvântul ebraic hash-Shém înseamnă „Numele“, care se referă cu siguranţă la numele divin.

Societatea Turnul de Veghe se folosește de această dovadă, considerând textul lui Shem-Tob, ca o probă, dar și noi Îl folosim tot ca argument că Matei 28:19, a fost falsificat!

În acest manuscris Shem–Tob, textul din Matei 28:19-20 este redat astfel:

În ebraică:

Matei: 28:19: לכו אתם.

Matei: 28:20: ושמרו אותם לקיים כל הדברים אשר ציויתי אתכם עד עולם.

Tradus în limba română:

Matei: 28:19: Duceţi-vă înşivă

Matei: 28:20: şi învăţaţi să continue toate lucrurile pe care eu vi le-am poruncit vouă în etern.

Deci Domnul NU a vorbit aici de vreun botez, și cu atât mai puțin de un botez în numele trinității!!!

Este şi logic că nu putem face discipoli prin botez, aşa cum spune textul falsificat, Matei 28:19-20, NW: Duceţi-vă deci şi faceţi discipoli din oamenii tuturor naţiunilor, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului şi al spiritului sfânt, învăţându-i să respecte tot ce v-am poruncit. Şi iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la încheierea sistemului“. Nimeni nu poate face discipoli „botezându-i”, ca apoi să-i învăţăm „să respecte tot ce v-am poruncit” !!!

Ucenicii sau discipolii se fac prin învăţătură, şi doar după aceea aceştia sunt botezaţi. Conform Scripturii, deci devii ucenic prin învăţătură căci este scris despre Domnul, că: Isus făcea şi boteza mai mulţi discipoli decât Ioan(Ioan 4:1, NW). Este interesant că Scriptura nu spune: „ face discipoli prin botez”? Nu prima dată Domnul Isus făcea discipoli prin învăţătură şi apoi după ce deveneau discipoli, după ce Îl urmau, îi boteza!

Ucenicizarea se face prin învăţarea adevărurilor începătoare ale lui Cristos, a doctrinelor elementare a adevărului (Evrei 6:1-2), a poruncilor Domnului (Matei 28:20), şi apoi prin împlinirea lor în viaţă, din dragoste şi prin credinţă (Luca 6:40; Galateni 5:6). Aşa îţi vei arăta dragostea faţă de Mântuitorul Isus (Ioan 14:15,Ioan 14:21-24; Ioan 15:10-14; 1Ioan 5:3).

Acesta este sensul adevărat al textului din Matei 28:19. Poruncile Lui din Evanghelii, sunt doar câteva şi au legătură cu fundamentele vieţii de creştin, nu sunt lucruri neimportante care putem să le învăţăm după botez, ci tocmai aceste porunci trebuie predate ucenicului înainte de botez:

Să-L iubim pe Dumnezeu în mod deplin, cu toată fiinţa noastră, şi pe aproapele nostru ca pe noi înşine (Matei 22:37-40; Marcu 12:29-34; Luca 10:27). Să nu te mânii pe fratele tău (Matei 5:22-23); Să nu pofteşti o persoană de sex opus (Matei 528); să nu divorţezi din alt motiv decât desfrânarea (Matei 5:32); să nu faci jurăminte (Matei 5:34); să nu vă împotriviţi celui care vă face rău (Matei 5:39); fă mai mult bine decât ţi se cere (Matei 5:40-41); celui ce-ţi cere dă-i, nu te întoarce de la cel care îţi cere împrumut (Matei 5:42); iubeşte-ţi duşmanul (Matei 5:44); practică milostenia şi rugăciunea în ascuns, nu una făţarnică (Matei 6:1-6), posteşte în ascuns (Matei 6:16-18); nu vă strângeţi comori pe pământ, ci în cer (Matei 6:19-20); nu vă îngrijoraţi, căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu (Matei 6:25-34); nu judecaţi (Matei 7:1-5); nu risipiţi lucrurile sfinte la oamenii care nu le preţuiesc (Matei 7:6); nu vă îngrijoraţi, cu privire la ce veţi vorbi când ajungeţi în faţă stăpânirilor (Matei 10:19-20).

Cine voieşte să vină după Isus, trebuie să se lepede de sine şi să-şi i-a crucea şi să-l urmeze încontinuu (Matei 16:24; Marcu 8:38); este interzis divorţul cu excepţia motivului de desfrânare (Matei 19:9); faceţi ucenici şi învăţaţii (Matei 28:19-20); iubiţi pe vrăşmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, nu întoarce rău pentru rău (Luca 6:27-29); fiţi darnici (Luca 6:30); daţi cu împrumut fără să nădăjduiţi să mai primiţi înapoi (Luca 6:34-35); să ţineţi Cina Domnului în amintirea jertfei lui Isus (Luca 22:19-20); să se predice în Numele lui Isus pocăinţa şi iertarea păcatelor către toate popoarele (Luca 24:47); ne-a poruncit să ne spălăm uni altora picioarele (Ioan 13:1-17), El ne-a dat o poruncă nou, de a-i iubi pe fraţi, cum ne-a iubit Isus, o iubire care nu a fost poruncită în legea vechiului legământ (Ioan 13:34-35; Ioan 15:12-14).

Toate aceste porunci date de Domnul, sunt fundamente pentru viaţa de creştin şi ele trebuie predate înainte de botez, conform cu o redare corectă a lui Matei 28:19-20.

 

Pantru mai multe informații despre formula de botez, vezi: În numele cui trebuie să fim botezaţi ?