Conform cu Treziți-vă nr.2, 2016: Tema principală a Bibliei este Regatul lui Dumnezeu, un guvern ceresc care va conduce pământul (Daniel 2:44; Daniel 7:13-14). Regatul va elimina răutatea, suferința și moartea unind omenirea sub conducerea Suveranului nostru legitim: Creatorul, Iehova Dumnezeu (1Corinteni 15:24-26).”

Nicăieri Scripturile nu susțin că aceasta este tema principală, nu vorbesc nicăieri de un guvern!!! Cuvântul: guvern”, cu excepția lui Tit 3:1, în traducerea martorilor, NW, nu apare nicăieri. Și nici în Tit 3:1, nu apare “guvern” în greacă; ci, arkhis, care însemnă: primii, cu sensul ca creștinii să fie supuși fruntașilor unei națiuni.

Dar de un guvern ceresc nici pomeneală!

Cu o anumită ocazie, Domnul Isus îi spune unui cărturar: Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?“ (Luca 10:26, BC). Și îi întreabă și pe conducerea martorilor: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?“ Cum de nu înțelegeți că tema principală a Bibliei sunt Eu!?! – Ioan 5:39.

Da Isus, este tema principală a Bibliei.

Tema principală a Bibliei este persoana Domnului Isus, El este elelementul central al Evangheliei. Găsim scris în Scripturi:

Ø Ioan 5:39 NW: „Voi cercetaţi Scripturile gândind că prin ele veţi avea viaţă veşnică, dar chiar ele depun mărturie despre mine.

Ø Ioan 5:46 NW: „De fapt, dacă l-aţi crede pe Moise [cărţile lui Moise], m-aţi crede şi pe mine, fiindcă el a scris despre mine.

Ø Luca 24:25-27 NW: „Atunci el le-a zis: „Oh, oameni fără minte şi înceţi cu inima când trebuie să credeţi toate lucrurile spuse de profeţi! Oare nu trebuia Cristosul să sufere aceste lucruri ca să primească gloria care i se cuvine?“ Şi, începând de la Moise şi de la toţi Profeţii, le-a explicat lucrurile privitoare la el din întreaga Scriptură.

Ø Luca 24:44-45 NW: „Acestea sunt cuvintele pe care vi le spuneam când încă eram cu voi: că toate lucrurile scrise despre mine în legea lui Moise, în Profeţi şi în Psalmi trebuie să se împlinească“. Atunci el le-a deschis mintea ca să înţeleagă Scripturile”.

Ø Fapte 10:43 NW: Despre el depun mărturie toţi profeţii şi spun că oricine crede în el primeşte iertarea păcatelor prin numele său”.

Despre cine mărturiseşte: legea, profeţii, adică cărţile profeţilor şi Psalmii (adică Scripturile ebraice în întregime)? Despre Isus Cristos! Despre cine mărturisesc Scripturile creştine:

Ø Marcu 1:1: „Începutul veştii bune despre Isus Cristos”

Ø Ioan 20:31 NW: „Dar acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă prin numele său”.

Ø 1Corinteni 1:23-24 NW: „dar noi îl predicăm pe Cristos...însă pentru cei chemaţi, atât iudei, cât şi greci, Cristos este puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu.

Ø 1Corinteni 2:2 NW: „Căci atunci când eram la voi, am hotărât să nu mă intereseze altceva decât Isus Cristos...”.

Ø Apocalipsa 19:10 NW: „depunerea mărturiei despre Isus este spiritul profeţiei!”

Iată care este tema principală a Bibliei: Domnul Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, El apare la începutul Bibliei (Geneza 1:26; Geneza 3:15), şi la sfârşitul Bibliei (Apocalipsa 22:20-21).

Scripturile ebraice profeţesc despre El, iar împlinirea este în Scripturile creştine, El este subiectul central al Evangheliei! El este tema principală a Bibliei, căci oricine Îl mărturiseşte pe El, implicit Îl mărturiseşte şi pe Tatăl (Ioan 12:44; Ioan 13:20; 1Ioan 2:23). Domnul Isus ni-L revelează pe Tatăl (Matei 11:27; Ioan 12:45; Ioan 14:9)!

De asemenea, Vestea bună sau Evanghelia, are ca principal subiect: persoana Domnului Isus aşa cum am văzut.

Toți care predică altceva, predică o altă Evanghelie și sunt blestemați – Galateni 1:6-8.