Scrisoare de dezasociere

 

 

         Subsemnatul:                                                           cer prin această scrisoare să fiu dezasociat de Cultul Martorii lui Iehova începând cu data:

 

Prin harul lui Dumnezeu, prin lumina lui Cristos și pe baza Bibliei am luat această hotărâre.

Decizia aceasta am luat-o, comparând învățăturile Bibliei cu învățăturile cultului.

Astfel, motivul separării este: conștiința educată Biblic, care nu mai mă lasă să fiu într-o organizație falsă, care susține și promovează învățături greșite, nebiblice.

 

Prin prezenta cerere vă rog să luați act de decizia mea, această decizie a mea este definitivă și doresc să nu mai fiu deranjat de reprezenanți cultului.

 

 

 

 

SEMNĂTURĂ                                                                                     DATA: