Atunci când Dumnezeu a creat pe om, El a colaborat cu Fiul Său şi Îi spune acestuia: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; şi ei să stăpânească peste peştii mării şi peste păsările cerurilor şi peste vite şi peste tot pământul şi peste orice târâtoare care se târăşte pe pământ”Geneza 1:26, GBV 2001.

Fiul lui Dumnezeu avea chipul Tatălui, după cum se spune în Coloseni 1:15: „El este chipul lui Dumnezeu cel nevăzut, Cel întâi-născut din întreaga creaţie” (GBV 2001). Fiul a fost Înţelepciunea, care a fost maiestrul lui Iehova la lucru, înaintea Lui, cu care Tatăl ceresc colabora (Proverbe 8:22-31). De aceea, Iehova a vorbit la plural, referindu-se la Sine şi la Fiul Său!

Chiar dacă în alte contexte, expresia: „chipul”, poate avea sensul de chip fizic, aici expresia se referă la calităţile morale, şi nu la chipul fizic! De unde ştim? Deoarece Dumnezeu spune în continuare: Şi Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său; l-a creat după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a creat”Geneza 127, GBV 2001. Chiar dacă bărbaţii şi femeile sunt diferiţi ca trup, pot avea aceleaşi calităţi sfinte care imită pe Dumnezeu (comp. Galateni 3:27-29, cu Coloseni 3:10,Coloseni 1:11).

Şi astfel expresia chip din Geneza 1:26,Geneza 1:27, se referă la calităţi divine, şi nu la înfăţişarea exterioară a trupului!

În Coloseni 3:10, SCC, apostolul Pavel prin inspiraţie divină foloseşte ideea din Geneza 1:26,Geneza 1:27, şi îndemnă la recuperarea chipului divin, pierdut prin păcat! Cum? şi îmbrăcaţi cu cel nou, cel înnoit în cunoştinţă exactă, potrivit chipului Celui creându-l”. Chipul omului nou, este chipul lui Dumnezeu! Iar creştinul se poate transforma pentru a avea pe deplin chipul divin, prin cunoştinţa exactă a adevărului!

Atunci când Dumnezeu l-a creat pe Adam şi Eva, ei aveau calităţi ca: virtutea, cunoştinţa, înfrânarea, răbdarea, evalavia, dragostea, ele reprezintă natura divină sau chipul lui Dumnezeu (comp. Geneza 1:28; 2:15,20-23; cu 2 Petru 1:3-7).

 

Însă la ce se referă expresia: „asemănarea”?

În Geneza 1:26, GBV 2001, pe lângă expresia: „chipul”, se mai precizează: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; şi ei să stăpânească peste peştii mării şi peste păsările cerurilor şi peste vite şi peste tot pământul şi peste orice târâtoare care se târăşte pe pământ” .

La fel în Geneza 5:1, GBV 2001: Aceasta este cartea urmaşilor lui Adam. În ziua când a creat Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu”.

Este interesant că în Geneza 1:27, unde apare şi parte femeiască”, nu se mai pomeneşte de „asemănarea”, ci, doar de chip!!! De ce? Deoarece expresia: „asemănare”, se referă la înfăţişarea exterioară, nu la calităţi!

În Iacob 3:9, GBV 2001, se precizează: Cu ea Îl binecuvântăm pe Domnul şi Tatăl şi cu ea îi blestemăm pe oameni, care sunt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu. Aici expresia: „asemănarea”, se referă la faptul că din punct de vedere fizic, al înfăţişării exterioare toţi oamenii (bărbaţii) sunt făcuţi după înfăţişarea lui Dumnezeu! În contrast doar creştinii au chipul lui Dumnezeu! Doar ei au fost înnoiţi prin cunoştinţă exactă după chipul Celui care ne-a Creat!

Apoi, în timp ce bărbatul este imaginea şi gloria lui Dumnezeu, femeia este gloria bărbatului (1 Corinteni 11:7), adică o fiinţă asemănătoare cu el, nu identică, deorece şi bărbatul a fost făcut după asemănarea lui Dumnezeu, nu o copie identică, cu El!

Important este ca toţi, fie bărbaţi, fie femei, să ne îmbrăcăm cu omul cel nou, cu chipul lui Dumnezeu, cu calităţi ca: cu înduioşări ale compasiunii, cu bunătate, cu smerenie, cu îndelungă răbdare; îngăduindu-vă unul pe altul, şi iertând unii altora, dacă cineva o să aibă vreo plângere împotriva cuiva. După cum şi Iehova v-a iertat vouă, aşa şi voi. Iar peste toate acestea, îmbrăcaţi dragostea, care este legătura perfectă a unităţii”Coloseni 3:12-14, SCC.