În această lume, există multe concepţii despre persoana lui Isus Cristos, unele mai populare, altele mai puţin populare, unii susţin că El este Însuşi Dumnezeu, alţii că a fost doar un om, un fiu de Dumnezeu, în sensul în care şi oamenii sunt fii de Dumnezeu. Alţii care susţin că Isus a fost doar o manifestare a lui Dumnezeu fără a fi o persoană distinctă de Dumnezeu, etc.

 

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că viaţa veşnică depinde de a-L cunoaşte pe Isus Cristos (Ioan 17:3). A avea o concepţie greşită despre Isus, înseamnă a pierde viaţa veşnică, înseamnă a avea în viaţa noastră un Isus fals (2Corinteni 11:4)! Deci, se ridică în mod serios unele întrebări: Care este adevărul? Cine este Isus? Cum a venit El în existenţă? Biblia care este adevărul (Ioan 17:17), ne descoperă realitatea despre persoana Domnului Isus, şi ea descrie viaţa Lui şi adevărul despre El.

 

Biblia Îl numeşte: „Fiul Tatălui” (2Ioan 1:3), sau „născut din Tatăl” (Ioan 1:14), sau „Cel născut din Dumnezeu” (1Ioan 5:18). Biblia foloseşte şi termenul născut în legătură cu Fiul lui Dumnezeu, deoarece Isus nu a fost creat din nimic; ci, provine din Tatăl, fiind născut din Dumnezeu. El a fost numit şi: Fiul Cel singur născut” (Ioan 3:16 SCC). Astfel doar Isus este Fiul singur-născut, în limba greacă: „monogenes” (Ioan 1:14,Ioan 1:18; 3:16,18). Aceasta face ca Isus să fie unic în raport cu restul creaţiei, prin faptul că provine direct din Tatăl şi fiind primul din creaţie.

 

Această naştere din Tatăl a avut loc la început, în începutul primei zile de creaţie (Proverbe 8:22-25; Coloseni 1:15-18; 1Ioan 1:1; 2:13,14; Apocalipsa 3:14).

 

Domnul Isus nu este Însuşi Dumnezeu, nici nu este fără început, din veşnicie, Biblia vorbeşte despre Fiul lui Dumnezeu, în Coloseni 1:13-15, şi ca fiind întâi-născut al întregii creaţii” (SCC), deci El are un început, El nu este din totdeauna ca Dumnezeu (Psalm 90:2). Fiul este primul creat, după cum reiese şi din Apocalipsa 3:14 (GBV), unde este numit: ,,Începutul creaţiei lui Dumnezeu”, astfel Biblia în Coloseni 1:15; Apocalipsa 3:14, Îl plasează pe Fiul ca fiind parte din creaţia lui Dumnezeu.

 

Prin urmare, Isus este Fiul lui Dumnezeu deoarece El s-a născut din Dumnezeu, nu pentru că şi-a luat rolul de Fiu, aşa cum susţin unii.

 

Doar Satan a pus la îndoială că Isus este Fiul lui Dumnezeu (Matei 4:3), şi liderii religioşi falşi (Matei 26:63-65). În contrast cu aceştia, Cuvântul lui Dumnezeu, ne învaţă clar în 1Ioan 4:9-14„Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre...Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie mântuitorul lumii.”Observaţi ca Ioan sub inspiraţie divină, spune că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu. El nu a devenit Fiu prin întrupare; ci, El a venit ca Fiu (vezi şi Ioan 8:49-56; 12:49-50). El era Fiu înainte de întrupare, datorită naşterii Sale din Tatăl (Ioan 1:14,Ioan 1:18; 1Ioan 5:18).

 

Un scriitor al Bibliei, sub inspiraţie vorbeşte de Numele Fiului Creatorului cu sute de ani înainte de naşterea Lui din Maria (Proverbe 30:4).

 

Pentru cei ce neagă aceste adevăruri, Scriptura avertizează în 1Ioan 2:22-23„Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Anticristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe FiulOricine tăgăduieşte pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul, are şi pe Tatăl.”

 

Poate vei spune iubite cititor, că tu nu aşa crezi, însă dacă eşti într-o religie care are aceste învăţături (trinitatea sau modalismul), tu fie nu eşti cinstit cu religia ta? (crezând personal altceva) Fie crezi învăţătura trinitară sau modalistă şi atunci tu eşti în vrăşmăşie cu Biblia şi cu Dumnezeu!

 

Căci Biblia arată foarte clar că Isus este Fiul lui Dumnezeu, şi că El este o persoană distinctă de Dumnezeu, iar Scriptura care nu poate fi desfiinţată (Ioan 10:35), ne avertizează clar în 2Ioan 1:9„Oricine o ia înainte şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta, are pe Tatăl şi pe Fiul.

Ce se poate spune despre tine, iubite cititor? Îl ai tu pe Dumnezeu? Numai dacă tu personal crezi învăţătura Scripturii, că Dumnezeu este Tatăl (Ioan 17:3; 1Corinteni 8:6), şi că Isus este Fiul Său născut din El (Ioan 1:14,Ioan 1:18; 3:16-18; 1Ioan 5:18), Îl ai pe Tatăl şi pe Fiul! Însă dacă crezi altceva, dacă ai o învăţătură bazată pe filozofie, pe păreri omeneşti, pe ceea ce au stabilit conciliile, şi nu pe adevărul Scripturii, atunci tu nu-L ai pe Dumnezeu!