Mulţi oameni pretind că sunt creştini, urmaşi ai lui Isus Cristos, fii ai lui Dumnezeu! Însă Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, descrie pe copiii lui Dumnezeu astfel:„Căci toţi care sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu”(Romani 8:14 Noua Traducere Românească – NTR). Iar în Romani 8:9 (NTR), se spune: „Voi însă nu mai sunteţi în fire, ci în Duhul, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, atunci nu este al Lui”. Iată, cine sunt fiii lui Dumnezeu! Iată cine sunt creştini, ai lui Cristos! Cei care au Duhul lui Cristos şi sunt călăuziţi în viaţă de Acesta!

 

Eşti iubite cititor, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu? Eşti tu fiu al lui Dumnezeu?

 

Dacă ţi-ai dat seama că nu eşti copilul lui Dumnezeu, neavând Duhul lui Cristos, poate te întrebi: ce poţi face ca să devii fiu al lui Dumnezeu? Ce trebuie să faci ca să fi călăuzit de Dumnezeu?

 

În primul rând, trebuie precizat, că nu există călăuzire divină, decât pentru cei Cel iubesc pe Dumnezeu şi doresc să facă voia Lui. Pentru cei ce doresc soluţii la problemele lor, sau sfaturi pentru a lua decizii în viaţă, dar nu doresc o viaţă trăită pentru Dumnezeu, nu doresc ascultarea de El, o relaţie cu El, cei care nu şi-au consacrat viaţa Lui, nu pot primi călăuzirea lui Dumnezeu! Călăuzirea lui Dumnezeu nu o putem despărţi de Dumnezeu; cine nu doreşte pe Dumnezeu şi legea Lui, nu poate avea călăuzirea Lui!

 

Dumnezeu are un plan cu viaţa noastră (Efeseni 3:11), El ne-a pregătit mai dinainte fapte bune în care trebuie să umblăm în unitate cu Cristos (Efeseni 2:10). De aceea, Dumnezeu a promis că o să ne călăuzească (Psalmul 48:14; Isaia 58:11), şi le dă o călăuzire prin Duhul Sfânt copiilor Lui (Romani 8:14).

 

Fiii lui Dumnezeu au parte de călăuzirea Tatălui ceresc, deoarece Duhul lui Dumnezeu este în ei şi astfel ei sunt învăţaţi de Dumnezeu după cum spune Scriptura în Ioan 6:45:„ În prooroci este scris: „Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu. Aşa că oricine a ascultat pe Tatăl, şi a primit învăţătura Lui, vine la Mine.

 

De asemenea, Domnul Isus le promite acestora călăuzirea Duhului, după cum El însuşi declară în Ioan 14:16,Ioan 14:17; 16:13: „Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt mângîietor, care SĂ RĂMÂNĂ CU VOI în veac; şi anume, Duhul adevărului pe care LUMEA NU-L POATE PRIMI, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi…Când va veni mângîietorul, Duhul adevărului, are să vă CĂLĂUZEASCĂ în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.” Ce minunată promisiune! Creştinii nu sunt singuri, Isus este cu noi prin Duhul Adevărului, lumea nu-l poate primi, dar cei ce cred în Domnul Isus Îl primesc (Efeseni 1:13,Efeseni 1:14)! De aceea să vedem în continuare:

 

 

 

Cum poţi să devi fiu al lui Dumnezeu?

 

Pentru a avea parte de călăuzirea Duhului lui Dumnezeu în primul rând trebuie să devi fiu al lui Dumnezeu!

 

În primul rând, trebuie să cunoşti că nu există decât fii ai lui Dumnezeu sau fii ai Diavolului, omenirea este împărţită în aceste două categori de oameni, nu există o a treia categorie de oameni (1Ioan 3:8-10). Astfel dacă nu eşti călăuzit de Duhul lui Dumnezeu nu eşti fiu al lui Dumnezeu, însemnă că eşti fiul celui rău! Biblia spune că toţi oamenii prin păcatul lor sunt duşmani cu Dumnezeu (Romani 8:6-8; Iacov 4:4), numai cei ce se împacă cu Dumnezeu prin jertfa Domnului Isus, primesc iertarea păcatelor şi sunt fiii ai lui Dumnezeu! Lucrarea de împăcarea cu Dumnezeu începe din momentul când auzim Evanghelia (mesajul lui Cristos), care mărturiseşte că oamenii sunt păcătoşi, pierduţi, nelegiuiţi, vinovaţi, sub stăpânirea celui rău (Romani 3:9-23; Efeseni 2:1-3). Oamenii nu doar au moştenit păcatul de la Adam; ci, de multe ori l-au făptuit, chiar când puteam să ne stăpânim. Doar atunci când Duhul lui Dumnezeu prin Cuvântul lui Dumnezeu ne va oglindi şi va descoperi adevărata stare a noastră, păcătoşenia noastră (Ioan 16:8), acest lucru va naşte în noi o părere de rău, un regret, o căinţă profundă, sinceră (Fapte 3:19; 2Corinteni 7:8-11), care va duce să ne smerim şi să cerem iertare la Dumnezeu prin Domnul Isus Cristos (1Ioan 2:1,1Ioan 2:2).

 

Prin Evanghelie, înţelegem că nu faptele noastre, nu gruparea religioasă din care facem parte, ne poate face să obţinem iertarea şi împăcarea cu Dumnezeu; ci, sângele care a curs pe cruce pentru noi (Efeseni 1:7), Fiul lui Dumnezeu care a purtat la cruce păcatele noastre şi a fost pedepsit în locul nostru ne poate da salvarea şi spălarea de păcate (Isaia 53:4,Isaia 53:5; Romani 3:24,Romani 3:25). Credinţa în El, nu în faptele noastre bune, nu în realizările noastre religioase; ci, într-o persoană, care s-a sacrificat pentru noi, ne poate face să obţinem iertarea, îndreptăţirea şi statutul de fii ai lui Dumnezeu (Romani 5:12-19; Galateni 3:26)!

Această credinţă în Domnul Isus, nu trebuie să rămână doar la nivel interior, doar în inima noastră, noi trebuie să mărturisim public credinţa în El (Romani 10:9,Romani 10:10) şi apoi să ne botezăm în apă în Numele lui Isus, unde ne unim cu El, ne identificăm cu moartea şi învierea Lui (Romani 6:3-5; Coloseni 2:12). Astfel cu ocazia botezului în apă aveam ocazia să facem o mărturie publică pentru salvarea noastră, iar atunci când ieşim din apa botezului vom experimenta înfierea ca fii ai lui Dumnezeu, după cum este scris în Romani 8:15-17, NTR: „Voi n-aţi primit un duh de robie, ca să vă fie din nou teamă, ci aţi primit Duhul înfierii prin care strigăm: „Abba!”, adică „Tată!” Duhul Însuşi depune mărturie, împreună cu duhul nostru, că suntem copii ai lui Dumnezeu. Dacă suntem copii, suntem şi moştenitori, moştenitori ai lui Dumnezeu, moştenitori împreună cu Cristos, dacă suferim împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El”. Iar dacă vom umbla în călăuzirea Duhului, dacă vom umbla în ascultare, vom rămâne veşnic în dragostea lui Dumnezeu şi fii ai Lui şi vom moşteni împărăţia lui Dumnezeu unde vom fi proslăviţi împreună cu Cristos!