Primii oameni, Adam şi Eva, au primit o parte din împărăţia lui Dumnezeu în stăpânire. Lor Dumnezeu le-a spus: Şi Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Fiţi roditori şi înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării şi peste păsările cerurilor şi peste orice vietate care se mişcă pe pământ”.   - Geneza 1:28. Atunci când ei au păcătuit şi au intrat sub autoritatea diavolului, ei au intrat sub stăpânirea lui prin faptul că au ascultat de el (Romani 6:16). Nu doar că au pierdut paradisul, Edenul, dar diavolul a pus mâna pe ceea ce aveau ei: stăpânirea asupra pământului!

De aceea Domnul Isus l-a numit pe diavol: stăpânitorul lumii acesteia(Ioan 12:31)!

Toţi cei care se nasc în această lume, se nasc sub stăpânirea celui rău! Biblia spune că toată lumea zace în cel rău (1Ioan 5:19). Toţi oamenii ascultă de domnul puterii văzduhului, de satan, şi sunt conduşi de duhurile rele, care se folosesc de poftele egoiste şi contrare legii lui Dumnezeu şi astfel, îi ţine pe oameni robi ai satanei (Efeseni 2:1-4)!

Oamenii nu au putere prin ei înşişi să se elibereze de cel rău, nici să facă binele la modul cerut de Dumnezeu. Care este soluţia? Cum poate cineva fi transferat din împărăţia întunericului în care s-a născut, de sub puterea celui rău, în împărăţia lui Cristos?

Trebuie să ştim că şi Domnul Isus Cristos are o împărăţie pe acest pământ, nu doar cel rău!

Împărăţia lui Cristos este formată din slujitorii Lui care ascultă de El! Însă nici ei nu ar avea putere să asculte de Domnul, dacă nu ar fi fost născuţi din nou!

Atunci când un om se naşte din mama lui, el se naşte în împărăţia întunericului! Pentru ca acel om să fie transferat din împărăţia celui rău în împărăţia lui Dumnezeu, este nevoie să se mai nască o dată!

Un învăţător al lui Israel l-a întrebat pe Domnul Isus: „Cum poate un om să se nască, fiind bătrân? poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască?”Ioan 3:4. Domnul Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun: dacă cineva nu este născut din apă şi din Duh, nu poate intra în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne şi ce este născut din Duhul este duh. Nu te mira că ţi-am spus: „Trebuie să fiţi născuţi din nou”Ioan 3:5-7.

Deci, este nevoie de o naştere în împărăţia lui Dumnezeu, prin care oamenii sunt transferaţi în împărăţia luminii.

Iubite cititor, te-ai născut tu din nou? Dacă nu, tu eşti mort în greşelile şi în păcatele tale, eşti pierdut, fiu al întunericului, slujitor al satanei. Oricât te-ai strădui să faci binele nu vei putea, eşti asemenea unui pom sălbatic care încearcă să facă roade bune, dar pomul tot sălbatic rămâne! Numai un pom de soi, care din sălbatic devine pom fructifer, poate da fructe altoite, deoarece el mai întâi a fost altoit! Tot aşa un om trebuie să primească Duhul lui Cristos ca să facă faptele lui Cristos!

Acest transfer din întuneric la lumină, implică o moarte faţă de păcat, lume, satan, şi o înviere faţă de Dumnezeu în Cristos!

Domnul Isus ne invită să devenim ucenici ai Lui, iar acest lucru se poate face prin: lepădarea de sine şi luarea crucii, adică a asculta de El chiar dacă ascultarea include suferinţă şi sacrificiu, şi a face ceea ce a făcut El; botezul în apă, în Numele Lui prin care mori faţă de păcat şi înviezi împreună cu El la o viaţă trăită nu pentru tine şi pentru stăpânul lumii, ci pentru Dumnezeu (Romani 62-11)!

Prin botez omul se naşte din nou, primeşte o viaţă nouă: Duhul Sfânt! El este transferat din această generaţie stricată în dimensiunea împărăţiei lui Dumnezeu, şi experimentează pace, bucurie şi dreptate în Duhul Sfânt (Efeseni 2:6-10; Coloseni 1:13-14; Coloseni 2:11-12; Galateni 1:4; Romani 14:17).

Dar numai după ce omul începe să-şi dea seama că este păcătos, pierdut, fiu al satanei, condus de pofte şi duhuri care l-au îndemnat la păcat, şi astfel scârbit de starea lui, de mizeria din viaţa lui, doreşte acea viaţă curată, sfântă, doreşte intrarea în împărăţia lui Dumnezeu încă de pe acuma; atunci intră în ea, ascultând smerit de porunca Domnului Isus de a se boteza (Ioan 4:1-2).

Pentru mai multe informaţii, te rugăm contactează-ne.