Părul ca învelitoare:

 

Mişcarea lui Branham, susţine că femeia când se roagă nu trebuie să-şi acopere capul, aşa cum se spune în 1Corinteni 11:4-13; căci părul ei este în opina lor, învelitoarea capului. Dovada lor este 1Corinteni 11:15.

 

Este învelitoare din 1Corinteni 11:4-13, aceiaşi cu cea din v.15?

 

În primul rând, aş dori să menţionez că cuvintele din greacă sunt diferite, în timp ce despre învelitoarea din v.4-13, Pavel foloseşte expresiile: kata kefales = ceva pe cap;epi tes kefales = pe cap; şi mai multe expresii derivate din rădăcina: katakalypto(verb) = învelească; şi cuvântul cu negaţia „a”, adică adjectivul: akatakalyptos = neînvelită.

 

În v.15, apostolul Pavel, foloseşte un alt cuvânt în greacă: anti peribolaion în loc de învelitoare, acoperitoare. Chiar şi aceste diferenţe de expresii, pe care Pavel le foloseşte, nu este întâmplătoare, ea poate sugera din start că vorbeşte de două tipuri de învelitoare.

 

În al doilea rând, învelitoarea din v.4-13, nu este permanentă; ci, doar pentru timpul când femeia se roagă sau profeţeşte, în timp ce cea din v.15, este permanentă. În timp ce învelitoarea din v.4-13, este un semn al supunerii femeii faţă de bărbat, învelitoarea din v.15 este o glorie pentru ea. În timp ce învelitoarea din v.4-13, este o învelitoare a capului, învelitoarea din v.15 nu este numai a capului, ci, textul vorbeşte de o învelitoare a femeii, căci părul lung cade pe umerii şi pe spatele femeii, el nu înveleşte doar capul. În versiunea Cornilescu, Dumitru Cornilescu a adăugat în v.15, cuvintele: „a capului”, cuvinte ce nu se găsesc în originalul grec, inducând astfel în eroare, că părul este o învelitoare a capului, când de fapt el este după o traducere literală din greacă:„părul lung i-a fost dat ca învelitoare”. Ce înveleşte un păr LUNG? Doar capul femeii sau şi umerii, spatele.

 

În v.5,6 după o traducere literală: „Iar orice femeie, rugându-se sau profeţind cu capul neînvelitface de ruşine capul ei, pentru că este una şi aceeaşi cu cea rasă. Pentru că, dacă o femeie nu se înveleştesă se şi tundă! Dar dacă este ruşinos pentru o femeie să fie tunsă sau rasă; să se învelească.

 

În aceste versete se vorbeşte de o învelitoare temporară, nu permanentă ca cea din v.15, acolo se spune: „părul lung i-a fost dat ca învelitoare”, pentru cât timp? Pentru ce ocazii, femeii i s-a dat părul ca învelitoare? Doar când se roagă sau profeţeşte? Nu,pentru tot timpul părul lung este „o cinste”. Astfel în schimb ce în v.15, se vorbeşte de o învelitoare permanentă, în v.4-13, se vorbeşte de o învelitoare ocazională, atunci când femeia profeţeşte sau se roagă.

 

Pentru a înţelege mai bine, diferenţele dintre cele două tipuri de învelitori, le-am prezentat, în contrast, în următorul tabel:       

 

    Învelitoarea                       Învelitoarea naturală: PĂRUL

 

Această învelitoare (baticul) este „pe cap”, este o învelitoare a capului, şi nu face parte din organele trupului.
Această învelitoare (părul lung) este o învelitoare care face parte din organele naturale ale trupului, este o învelitoare, ce înveleşte şi alte părţi ale corpului (umerii, spatele).
Învelitoarea aceasta (baticul) are de a face cu cinstirea sau necinstirea: capului rânduit de Dumnezeu ca autoritate: bărbatul.
Învelitoarea aceasta (părul lung) are de a face cu cinstirea: femeii.
Învelitoarea aceasta (baticul) este doar pentru anumite ocazii: rugăciunea şi când femeia spune o profeţie.
Învelitoarea acesta (părul lung) este permanentă, ea nu este ceva doar pentru anumite ocazii din zi.
Învelitoarea aceasta este echivalentul unui cap fără păr, adică unui cap ras.
Învelitoarea aceasta tocmai că constă în a avea un păr lung şi bogat, ea nu este echivalentul unui cap ras.
Învelitoarea aceasta (baticul) este „un semn al autorităţii”, asupra ei, este un semn al supunerii şi al ascultării de capul care este bărbatul, este un semn prin care recunoaşte că ea este gloria bărbatului, că ea a fost creată din bărbat şi pentru bărbat.
Învelitoarea aceasta (părul lung) nu este un semn de smerenie, de umilinţă de supunere, faţă de bărbat, această învelitoare este o cinste pentru femeie, ea nu este un însemn al umilinţei; ci, al gloriei cu care a împodobit-o Dumnezeu încă de la creaţie.
Învelitoarea aceasta (baticul) este pentru îngeri, adică îngerii văd semnul supunerii ei, atunci când ea se roagă şi profeţeşte.
Învelitoarea aceasta (părul lung) nu este pentru îngerii; ci, este pentru oameni, ca ei să deosebească bine sexele, să deosebească femeia care are părul lung, de bărbat. Ce are părul scurt.

 

 

 

            Cred că este clar, că Pavel vorbeşte de două tipuri de învelitoare, textul nu ne permite să facem o confuzie între cele două, nici să spunem că în acest capitol 11, din 1Corinteni, este vorba doar de o singur învelitoare. Cel mai clar, este faptul că în v.4-13 se vorbeşte de o învelitoare pentru rugăciune şi pentru a profeţi, în timp ce cea din v.15, este o învelitoare permanentă, o cinste a femeii de la creaţie.


Faptul că W. Brnahm nu a înţeles acest lucru, îl descalifică ca profet, căci apostolul Pavel spune în 1Corinteni 14:37, prin inspiraţie divină: Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înţeleagă că ce vă scriu eu, este o poruncă a Domnului. A înţeles W. M. Branham ce a scris Pavel? A înţeles el că această rânduială dată bisericii nu este opţională; ci, este porunca Domnului? Cum poate fi el profetul pentru biserica din perioada finală, când el nu înţelege rânduielile date de Domnul Isus, Bisericii Sale (vezi: 1Corinteni 11:1,1Corinteni 11:2,1Corinteni 11:16)! Cine înţelege aceste rânduieli, este un om spiritual, cine nu le înţelege, nu este conform Cuvântului, nici: „proroc”, nici „insuflat de Dumnezeu”.