Nu! Iată câteva motive importante:

 

 
1) Botezul lor este un botez într-un Isus fals, care este şi Tată şi Fiu şi Duh Sfânt!

 

Confom Bibliei: Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt sunt trei persoane distincte (vezi: Matei 3:16,Matei 3:17; Ioan 16:13-15; Romani 15:30; 1Corinteni 12:4-6; 2Corinteni 13:14; Efeseni 4:4-6).

 

Botezul modalist în Numele lui Isus, este un botez care foloseşte o formulă biblică şi apostolică, dar Isus al lor nu este Isus al Bibliei, care este distinct de Tatăl şi de Duhul Sfânt!

 

Biblia vorbeşte de ,,un alt Isus” (2Corinteni 11:4), un Isus diferit de cel predicat de apostoli. Astfel toţi cei botezaţi cu botezul în Numele lui Isus, dar care au crezut că Acel Isus este: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, s-au botezat într-un alt Isus, au crezut o altă Evanghelie, şi au primit un alt duh, nu Duhul Sfânt (2Corinteni 11:4; Galateni 1:6-8)!

 

 

 

2) Ei nu sunt consecvenţi cu explicaţia asupra lui Matei 28:19!

 

Observaţi cum explică ei formula de botez: ,,Cine citeşte cu atenţie, constată că aici este vorba de Numele în care să se facă botezul şi nu despre trei titluri: Tatăl este un titlu, Fiul este un titlu şi Duhul Sfânt este un titlu. Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt trei forme de descoperire sau numiri ale Aceleiaşi Persoane. Deci este vorba despre unicul Nume, pentru că Isus a spus: ???Botezaţi-i în Numele (singular)”, şi nu în Numele (plural), repetând de trei ori cele trei titluri, aşa cum se face astăzi peste tot. CuvântulNume apare la singular şi nu la plural. De aceea aceste trei titluri trebuie să aibă un Nume. Acest Nume a fost descoperit tuturor ucenicilor adevăraţi.” - extras din "CONCILIUL", de E. Frank.

 

Un alt motiv, pentru care explicaţia de mai sus nu este valabilă este că fraza:,,botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt”, este o interpolare şi nu face parte din Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu! Lucru recunoscut şi de ei, în cartea,,Provocarea”, de Ewald Frank, la p.63, unde se spune: „Dr.Karlheinz scrie: >>Isus nu a cunoscut nici o trinitate. Porunca de a boteza în numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt, pusă în gura Celui înviat în Matei, este declarată, de cercetarea critică, în unanimitate, ca fiind o falsificare<<…Majoritatea covârşitoare a istoricilor bisericii pun această formulare pe seama părinţilor trinitarieni ai bisericii…În >>Novum Testamentum Graece et Latine<< de Nestle este redată într-o notă din josul paginii versiunea originală din Matei 28:19, aşa cum a fost dată de unul din părinţii bisericii, Eusebiu: >>En to onomati mou<< în numele meu.  Aceiaşi observaţie este scrisă şi în >>Greek New Testament<<, Second edition, 1954, London, Bible House. Porunca botezului formulată astfel: >>şi botezaţi-i înăuntru în Numele Meu<< , ar fi exclus de la început orice rătăcire, orice tâlcuire ulterioară.”

 

Dacă Matei 28:19, este declarat ca fiind o falsificare, de ce E. Frank, Îl foloseşte ca argument? El îşi bazează doctrina potrivit căreia: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt titluri ale aceleaşi persoane, pe un fals, descris de ei ca fiind ,,o falsificare”!

 

 

 

3) Botezul lor nu poate fi făcut în Numele lui Isus, către Dumnezeu, pentru că ei nu cred că Dumnezeu este distinct de Isus!

 

În 1Petru 3:21, Noua Traducere românească 2007: „aceasta este o imagine a botezului, care vă mântuieşte acum – el nu este o îndepărtare a murdăriei de pe trup, ci răspunsul unei conştiinţe bune înaintea lui Dumnezeu – prin învierea lui Isus Cristos”. La n.s. Se explică: „Sau: promisiunea (în sensul de angajament); sau: cererea”

 

Din acest text observăm şi învăţăm că botezul are loc prin învierea lui Isus, dar botezul este un răspuns (o cerere, un angajament) adresat „către Dumnezeu”. Dacă însă, Isus este şi Tatăl şi Fiul, nu putem adresa acest botez lui Dumnezeu Tatăl, dacă tot El este şi intermediar (mijlocitor) la Dumnezeu! Nu putem face o rugăciune, o cerere către Dumnezeu prin Dumnezeu! Biblia spune clar: „orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea” (Ioan 15:16; 16:23).

 

De aceea botezul se face doar în Numele lui Isus Mijlocitorul, către Dumnezeu Tatăl, El este Cel ce acceptă răspunsul nostru prin botez la dragostea Lui şi ne dă Duhul Sfânt în botez.

 

Vedem şi din acest pasaj că Dumnezeu este implicat în botez, chiar dacă botezul se face în Numele lui Isus, căci botezul este „cererea” (Biblia Cornilescu Revizuită, GBV - 1991) sau „răspunsul” (Noua Traducere românească 2007, Sfânta Scriptură 1874),„către Dumnezeu”, El este Cel ce primeşte botezul nostru şi adevereşte dându-ne în botez: Duhul Sfânt (1Corinteni 6:11; 12:13).

 

De fapt orice lucrare creştină trebuie să o facem în Numele Domnului Isus, Scriptura este clară în această privinţă şi ea precizează: „Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl” (Coloseni 3:17).

 

Iată! Dacă noi vom boteza în Numele lui Isus (care este în viziunea modalistă: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt) la Dumnezeu (care este în viziunea modalistă tot: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt), cum vom împlini Cuvântul care spune: „să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl?

 

Numai dacă considerăm că Domnul Isus este unul şi Dumnezeu este altul, putem boteza în Numele lui Isus către Dumnezeu!  Şi numai atunci, răspunsul unei conştiinţe bune înaintea lui Dumnezeu – prin învierea lui Isus Cristos”, este unul valabil, biblic şi corect!

 

 

 

4) Numele de legământ al noului legământ nu este ,,Isus”, ci ,,Tată”, căci Dumnezeu Tatăl face legământul cu creştinii, nu Fiul Său Isus Cristos. Domnul Isus este Mijlocitorul noului legământ!

 

Cine este Cel ce face legământul cel nou? Tatăl sau Fiul? Conform Bibliei Cel ce a făcut legământul cu Israel, face un nou legământ. Cel ce a făcut legământul cu Israel este Iehova, Dumnezeu Tatăl (Exod 24:1-8). Conform teologiei modaliste, Fiul nici nu exista atunci! Conform cu Ieremia 31:31-34; Evrei 8:8-13; 10:16-19, tot El este cel ce face legământul cel nou adică Iehova, care este Dumnezeu Tatăl (comp. cu Isaia 63:16; Maleahi 1:6). Dumnezeu Tatăl este cel ce face legământul cel nou, conform cu: Evrei 7:19-25, şi Acesta este distinct de Marele Preot Isus.

 

Cine este Mijlocitorul sau Mediatorul noului legământ?

 

Biblia este clară în această privinţă:

 

Romani 8:34„Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!

 

„Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos (1Timotei 2:5).

 

Acest Mijlocitor este Cel ce pledează (intermediază) pentru noi rânduit ca Mare Preot după rânduiala lui Melhisedec:

 

Evrei 4:14:  „Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Isus, Fiul lui Dumnezeu să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat”.

 

Evrei 7:25 „De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei”. Cum se poate apropia cineva de Dumnezeu prin Isus, dacă Isus este şi Dumnezeu şi Mijlocitorul la Dumnezeu?

 

În Evrei 9:24 se precizează: „Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.

 

Cum poate Cristos să se înfăţişeze în faţa lui Dumnezeu pentru noi, dacă El este Însuşi Dumnezeu?! Să fie doar o scenă teatrală, în care manifestarea lui Dumnezeu se arată înaintea lui Dumnezeu?! O astfel de interpretare absurdă şi periculoasă ne-ar face să credem căci de fapt Isus nici nu mijloceşte pentru noi, El de fapt fiind Dumnezeu ştie tot, şi astfel se anulează una dintre cele mai importante doctrine ale creştinismului,Mijlocirea Domnului Isus! Faptul că cineva a simţit alături de noi, a fost ispitit în toate, dar fără păcat, şi El poate simţi împreună cu noi, poate pleda cauza noastră a păcătoşilor, este anulat de doctrina modalistă. Mijlocirea este un nons sens conform doctrinei modaliste despre Fiul lui Dumnezeu.

 

În versiunea modalistă, toate aceste roluri, nu sunt decât un simulacru, un teatru, pasaje lungi în Scriptură despre rolul de Mijlocitor şi mare Preot al lui Isus, sunt un nonsens în varianta modalistă, sunt scrise în zadar, căci nu există un Dumnezeu şi un Mijlocitor în mod real; ci, Dumnezeu este şi Mijlocitor şi Mijlocitorul este Dumnezeu! Pentru ce se mai roagă ei la Dumnezeu în Numele lui Isus atunci? Iarăşi sunt inconsecvenţi!

 

Tocmai că Isus este Marele Preot, iar marele preot este un altul decât Dumnezeu. Căci cel ce mijloceşte trebuie să fie un altul decât cel ce primeşte sau ascultă mijlocirea, altfel nu ar fi nici o mijlocire!

 

Modaliştii nu pot fi în noul legământ deoarece ei nu au un legământ cu Tatăl prin Domnul Isus, ei au un legământ cu Isus (Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt) care este un Isus fals, legământul lor este nebiblic.

 

Să mergem la un alt aspect pentru care botezul modalist este invalid:

 

 

 

5) Botezul în Numele lui Isus al modaliştilor nu diferă în esenţă de botezul trinitarienilor, în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, pentru că modaliştii înţeleg prin a boteza în Numele lui Isus, a boteza în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh!

 

Faptul că modaliştii botează în Numele lui Isus, nu însemnă că ei botează cu adevăratîn Numele lui Isus, Fiul lui Dumnezeu!

 

O dată ce în viziunea lor Tatăl are Numele: Isus, Fiul are Numele: Isus, Duhul Sfânt are Numele: Isus, botezul lor în Numele lui Isus, este de fapt un botez trinitarian mascat!Este tot un botez în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, chiar dacă ei îi spun un botez în Numele lui Isus!

 

Astfel ei fie spun când botează: ,,în Numele lui Isus”, fie spun: ,,în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh”, este tot una conform doctrinei lor!

 

Şi trinitarismul şi modalismul susţine că botezul în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh este un botez în Numele lui Isus!

 

Astfel şi trinitarismul şi modalismul susţine o fiinţă care se manifestă în trei forme sau modalităţi, botezul lor este la fel şi la unii şi alţii, şi unii şi alţii susţin că botezul în Numele lui Isus făcut de apostoli este echivalentul botezului în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh!

 

Conform Bibliei însă, botezul în Numele lui Isus, nu însemnă un botez în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh! NU! Căci botezul în Numelui lui Isus însemnă o scufundare într-o persoană (Isus), care a murit şi a înviat, şi acest act este o cerere către altă persoană, către Dumnezeu Tatăl – 1Petru 3:21.

Iubite cititor şi tu ca şi Pavel poţi primi Evanghelia adevărată prin revelaţie (Galateni 1:11,Galateni 1:12), nu trebuie ca altcineva să primească revelaţie pentru tine! Caută-L pe Dumnezeu din toată inima ta, caută-L până când El se va lăsa găsit de tine. Nu te mulţumi ca alţii să te înveţe.