În casa Tatălui Meu sunt multe locuinţe; iar de nu, Eu vă spuneam. Pentru că Mă duc să vă pregătesc loc. şi dacă am să Mă duc, şi am să vă pregătesc loc, iarăşi vin şi vă voi lua la Mine; ca, unde sunt Eu, să fiţi şi voiIoan 14:2-3, SCC.

Domnul Isus le promite celor 11 apostoli fideli, că El se duce în cer (bineînţeles după mortea, învierea şi înălţarea sa la cer - Fapte 1:3,Fapte 1:9), şi le pregăteşte un loc! Interesant este că Domnul afirmă: În casa Tatălui Meu sunt multe locuinţe. Astfel întrebarea care se ridică este:

Unde, sunt aceste multe locuinţe, şi la ce locuinţe se referă?

Unii ar putea cred că aceste locuinţe sunt în diverse locuri, în cer, pe pământ, sub pământ în sânul lui Avraam.

Însă Domnul le spune că se duce la cer să le pregătească un loc, dacă ar fi pe pământ, ar fi stat aici ca să le pregătească o locuinţă!

Ce locuinţe pregăteşte Domnul pentru cei 11 discipoli fideli?

Conform Bibliei, cetatea: Noul Ierusalim are mai multe nivele, iar fiecare nivel mai multe locuinţe! De unde ştim? Din Apocalipsa unde ni se precizează unde vor fi apostolii Mielului!

În Apocalipsa 21:14 (SCC), se spune: şi zidul cetăţii, având douăsprezece temelii; şi pe ele cele douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului. Iar în altă parte se spune despre Casa Tatălui ceresc: Aşadar, nu mai sunteţi străini şi fără cetăţenie; ci, sunteţi cetăţeni ai sfinţilor şi ai casei lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi a profeţilor, piatră unghiulară fiind Însuşi Christos IesusEfeseni 2:19-20, SCC.

Casa lui Dumnezeu are o temelie, şi mai multe nivele: Conform cu Ezechiel 42:6, unde este descris templul, în casa lui Iehova sunt trei etaje!

Astfel: 1) temelia: pietre scumpe; 2) primul etaj bronz 3) argint, 4) aur (Vezi: 1Corinteni 3:12; Apocalipsa 1:13-15; comp. şi cu: Daniel 2:32).

Apostolii sunt temelia, dar alte categorii de creştini sunt celelalte părţi ale casei lui Dumnezeu! Ei sunt la alte nivele, prin urmare ei au alte locuinţe!

Având în vedere că înălţimea cetăţi este de 1200 de stadii (2220 de km), iar atmosfera pământului este de cca. 500 de km de la sol, ne putem face o imagine despre mărimea cetăţii. Chiar dacă sunt trei părţi (etaje mari) ale cetăţii, plus temelia, totuşi fiecare diviziune are la rândul lui subdiviziuni, de unde ştim?

 

1.   Privind temelia, vedem că ea este una, dar are 12 subdiviziuni, fiecare temelie fiind dintr-o altă piatră preţioasă, după cum este scris: Temeliile zidului cetăţii fiind împodobite cu orice fel de piatră preţioasă: Temelia cea dintâi: iaspis; cea de a doua: safir; cea de a treia: halchedon; cea de a patra: smarald; cea de a cincea: sardonix; cea de a şasea: sardiu; cea de a şaptea: crisolit; cea de a opta: beril; cea de a noua: topaz; cea de a zecea: crisopraz; cea de a unsprăzecea: hiacint; cea de a douăsprezecea: ametist.”  Apocalipsa 21:19-20, SCC.

 

2.   Fiecare creştin acolo ca fiinţă spirituală, înălţimea lui va fi de o sută patruzeci şi patru de coţi (74,88 m, un cot este de 52 de cm), după cum este scris: şi a măsurat zidul ei; o sută patrueci şi patru de coţi, după o măsură de om, care este a unui îngerApocalipsa 21:17, SCC.

 

Cu siguranţă sunt mai multe nivele (etaje) şi la fiecare etaj diferite locuinţe, pentru fiecare preot-rege a lui Cristos – Apocalipsa 21:10-16. Având în vedere că în vechime au fost 24 de cete preoțești din Levi, familia lui Aaron, și acesta este principiul rânduieli divine (1Cronici 24:1-19), și având în vedere că sunt 24 de bătrâni sunt 24 de preoți-căpetenii după rânduiala lui Melhisedec ce servesc pe Marele Preot Isus (Evrei cap. 7). Putem spune că pe lângă cele 12 subdiviziuni ale temeliei (din pietre scumpe diferite), cele trei mare etaje: de aur (4 subdiviziuni), argint (4 subdiviziuni), bronz (4 subdiviziuni), au în total astfel: 12 subdiviziuni, ca în total să fie 24 de etaje, conduse de un bătrân sau un preot-căpetenie, ca să formeze sub conducerea lor 24 de cete preoțești ca și în preoția levitică.

Iar această cetate sau casa lui Dumnezeu este poziţionată pe un munte, după cum este scris: „m-a dus, în Spirit, pe un munte mare şi înalt; şi mi-a arătat cetatea cea sfântă, Ierusalim” Apocalipsa 21:10, SCC, vezi şi: Psalm 2:6; Psalm 15:1; Psalm 24:3; Isaia 24:23; Apocalipsa 14:1.

Se ridică o altă întrebare, cum pot intra creştinii în casa lui Dumnezeu dacă ei sunt casa lui Dumnezeu? Cum pot intra în cetatea Noul Ierusalim, dacă ei formează cetatea?

Conform Bibliei, pe de o parte creştinii formează casa lui Dumnezeu (Evrei 3:6), dar pe de altă parte ei vor locui ÎN casa lui Dumnezeu (Ioan 14:2). Cum este posibil acest lucru?

După cum o casă fizică poate fi dedicată lui Dumnezeu, şi să fie astfel a Lui (1Regi 8:63), dar în aceea casă are părtăşie corpul lui Cristos, adică casa lui Dumnezeu spirituală! – Romani 16:5; 1Corinteni 16:19.

Tot aşa casa lui Dumnezeu are o dublă realitate, pe de o parte locuinţa propriu zisă de natură spirituală, cerească, unde vor locui creştinii, care este a lui Dumnezeu, şi pe de altă parte creştinii în care locuieşte tot Dumnezeu, şi care sunt tot: casa lui Dumnezeu!

În concluzie, locuinţele lui Dumnezeu sunt în cer, nu în altă parte, iar Domnul le-a pregătit fiecăruia din cei 12 apostoli câte o locuinţă, chiar dacă sunt toate în aceiaşi: diviziune, dar nu aceiaşi: subdiviziune, după cum am văzut. Astfel, apostolii Mielului; fiecare va avea locuinţa lui pregătită de Domnul, ce minunat!

Dacă cei de pe pământ în mileniu vor avea fiecare locuinţa lor (Isaia 65:21-22), atunci cu siguranţă că fiecare creştin va avea o casă în cer, dacă va persevera până la sfârşit (Matei 24:13), şi dacă îşi va strânge comori în cer (Matei 6:20).

Întrebarea pentru tine iubite cititor este: ţi-ai strâns tu comori în cer sau pe pământ? Cauţi tu mai întâi Regatul şi dreptatea sau altceva? – Matei 6:33.