„Dar cine dintre voi este tatăl de la care fiul cere pâine, îi va da piatră? Sau dacă îi va cere un peşte, îi va da un şarpe în loc de peşte? Sau dacă va cere un ou, îi va da un scorpion? Deci, dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri; cu cât mai mult Tatăl Cel din cer, va da Spirit Sfânt celor cerându-L” Luca 11:11-13 SCC.

 

Mulţi lideri religioşi, cred, învaţă şi propagă ideea că un om poate primi Spiritul pur şi simplu cerându-l !!!

Ei scot din context cuvintele acestea din Luca 11:13!

La ce s-a referit aici Domnul Isus?

El nu s-a referit aici la primirea Spiritului Sfânt ca lucrare a naşterii din nou, ce are loc în apa botezului (Ioan 3:5; Evrei 10:22; 1Ioan 5:8).

Deci nu putem predica din aceste text aşa cum predică mulţi: cere şi vei primi şi vei fi mântuit, vei fi născut din nou! Această teorie este o fantezie, o erzie!

Dar la ce s-a referit atunci Domnul?

În context, El dă o ilustrare despre perseverenţa în rugăciune; cu acel prieten care cere trei pâini de la prietenul său căci are musafiri, şi prin insistenţa lui prietenul se scoală şi îi dă pâinile! Concluzia pildei este: „Cereţi, şi vă va fi dat; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide. Pentru că oricine cerând, primeşte; şi cel căutând, găseşte; şi celui bătând, îi va fi deschis.” – v.9,10, SCC.

Domnul Isus mai dă o ilustrare spunând: „Dar cine dintre voi este tatăl de la care fiul cere pâine, îi va da piatră? Sau dacă îi va cere un peşte, îi va da un şarpe în loc de peşte? Sau dacă va cere un ou, îi va da un scorpion?” – v.11,12, SCC.

Arătând prin aceasta că nu numai că Dumnezeu răspunde la perseverenţa copiilor Săi, dar El dă daruri după nevoile copiilor săi, şi nu le dă alte lucruri rele în loc de cele bune!

Tălmăcirea pildei este: „Deci, dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri; cu cât mai mult Tatăl Cel din cer, va da Spirit Sfânt celor cerându-L” – v.13, SCC.

În primul rând, cei ce dădeau daruri bune în ilustrare erau evreii ce aveau copii, deci ei erau taţi! În mod asemănător, Tatăl din ceruri, dă daruri bune (diferite daruri ale Spiritului), doar copiiilor Săi, doar aşa există un paralelism între pildă şi concluzia Domnului la pildă.

Prin urmare, singuri care pot cere Spiritul Sfânt sunt copiii lui Dumnezeu, nu copiii Diavolului, în lume nu existând decât aceste două categori (1Ioan 3:8-10).

În al doilea rând, această cerere la Tatăl ceresc pentru a primi Spiritul Sfânt este o cerere pentru diferite lucrări ale Spiritului, dar nu pentru lucrarea naşterii din nou, ce are loc în botezul în apă! – Ioan 3:5; Tit 3:5; comp. 1Petru 1:2-4; cu 3:21.

Oamenii după ce au devenit copii ai lui Dumnezeu, născuţi din El, după ce au primit Spiritul ca lucrare a renaşterii în botezul în apă, ei pot cere diferite daruri ale Spiritului pentru lucrarea divină, compară în acest sens: Matei 10:19,Matei 10:20, cu Fapte 4:23-31; şi Efeseni 1:13,Efeseni 1:14; cu 1:17!